archived page

Predsednik republike ob dnevu Rudolfa Maistra

Slovenska Bistrica, 23.11.2011  |  govor


opozorilo  Za ogled te vsebine morate imeti nameščen Adobe Flash Player in omogočen javascript v vašem brskalniku.

Prenesite si brezplačni Flash Player!

Adobe Flash Player

Vir: Televizija Slovenija

Govor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka na osrednji slovesnosti ob dnevu Rudolfa Maistra
Slovenska Bistrica, 23. november 2011


Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil osrednje slovesnosti ob dnevu Rudolfa Maistra (foto: Stanko Gruden/STA)Spoštovani,

danes slavimo pomembne vrednote – pogum, odločnost, narodno zavest in vero v našo državo. To so velike vrednote, ki so zaznamovale odločilne trenutke naše zgodovine, in z njimi je povezan tudi naš velik dolg generalu Rudolfu Maistru.

Letošnja slovesnost ob dnevu generala Rudolfa Maistra je organizirana v Slovenski Bistrici, v mestu, od koder so bili številni Maistrovi borci. Tu se je zgodilo kar nekaj pomembnih dogodkov v času priprav na boje za severno mejo. Zgodovina je hotela, da so se dobrih sedem desetletij kasneje, v osamosvojitveni vojni za Slovenijo, prav tu, v Slovenski Bistrici odvijali pomembni spopadi z enotami Jugoslovanske armade. S tem so ljudje teh krajev zaokrožili zgodovinsko obdobje osamosvajanja Slovenije – od bojev za Štajersko in za severno mejo do dokončne vzpostavitve slovenske države.

V letošnjem letu praznujemo tri pomembne praznike – dan generala Rudolfa Maistra, 20. obletnico naše samostojnosti in suverenosti ter 70. obletnico ustanovitve Osvobodilne fronte. Zato je primerno, da ponovno poudarimo neprecenljiv prispevek vseh treh zgodovinskih dogodkov k naši dokončni osamosvojitvi in oblikovanju naše državnosti.

Danes gre poseben poudarek prispevku generala Maistra, ki je takrat, v težkih časih, leta 1918, takoj po koncu I. svetovne vojne pokazal pot za vzpostavitev ozemeljske celovitosti Slovenije. Njegova zasluga in zasluga njegovih borcev je bila, da sta Maribor in Štajerska pripadla domovini. Pomislimo samo na Maistrovo tveganje sposobnost mobilizirati 4000 prostovoljcev za obrambo severne meje v manj kot mesecu dni v novembru 1918. Podvig teh razsežnosti, ob koncu "vojne vseh vojn", v času, ko so bili ljudje naveličani orožja in ob pomanjkljivih komunikacijah, zasluži vse možno spoštovanje in občudovanje. General Maister je bil velik vojaški poveljnik in mož politične vizije, tiste vizije, ki je zagotovila ozemeljske temelje slovenske državnosti.

Prav pa je tudi,da se spomnimo, da general Maister ni bil samo vojaški poveljnik, ni bil le poklicni vojak, ampak vsestranska osebnost – pesnik, slikar, ljubitelj knjig in organizator kulturnega življenja. S svojim delom in življenjem je pokazal, kako se vojaški poklic povezuje s kulturno občutljivostjo in z domovinsko zavestjo. Ta vzor je pomemben tudi danes, še posebno za ljudi vojaškega poklica.

Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil osrednje slovesnosti ob dnevu Rudolfa Maistra (foto: Stanko Gruden/STA)V oblikovanju in razpadanju državnih skupnosti, v katerih smo živeli, so pomembno vlogo imeli tudi Slovenci v uniformah različnih vojska. Mnogi med njimi so v pravem trenutku znali poseči v zgodovinska dogajanja in tako odločati v korist svojega naroda. Zamislimo se ob spominu na ta dejanja. Takšnih dejanj so zmožni le visoko motivirani pripadniki vojske z vrednotami, ki niso le seznam kvalitet, ki jih dosega posameznik kot poklicni vojak ali častnik. Potreben je izjemno močan občutek za skupnost – za usodo in zgodovinsko vlogo vsake enote, celotne vojske in celotnega naroda. To je zavest, kakršno še posebej potrebujemo danes. Njena temeljna skupna vrednota je domoljubje, ne le kot čutenje, ampak kot trdna zavest o pripadnosti vojaka in vojske domovini.

Za vojaški poklic pogosto pravimo, da to ni le časten poklic, ampak tudi način življenja. In prav ta način življenja mora izkazovati domoljubje kot temeljno vrednoto. Izkazovati mora lojalnost in polno spoštovanje slovenske države. To domoljubje, ta lojalnost in to spoštovanje so zahteve vojaške časti.

Verjamem, da je bila v zavesti Maistrovih borcev beseda vojaška čast trdno zasidrana in razumljena kot stvar domoljubja. Borci so se zavedali, da se borijo za slovensko ozemlje in za svoje ljudi. Njihovo domoljubje je bilo izkazano že z vstopom med Maistrove borce. Njihov pogum je bil potrjen v vsaki vojaški akciji znova. Vedno znova sta bila izkazana tovarištvo ter predanost skupni stvari. Tako se je oblikovala zasnova vojaške časti slovenskega vojaka, ki mora biti vir navdiha in spoštovanja tudi danes.

Te vrednote so bile trden temelj tudi naše slovenske partizanske vojske. In enake vrednote goji tudi naša današnja Slovenska vojska. Od najbolj odgovornih v celotnem obrambnem sistemu upravičeno pričakujemo, da bodo danes in v prihodnje vlagali ves svoj trud v ohranjanje in negovanje teh vrednot. Vojaški profesionalizem našega časa zahteva kakovostno opravljanje vojaških dolžnosti in razumevanje vojaške časti, ki lahko temelji le na domoljubju in polni predanosti domovini.

Domoljubje je pomembna vrednota našega časa, ki jo moramo skrbno gojiti v vseh ustanovah naše države in v vseh družbenih okoljih. Razumevanju zgodovine naše državnosti se moramo bolj posvečati. Razumevanje vloge generala Maistra v tej zgodovini je kritičnega pomena. Zagotovitev ozemeljske celovitosti na štajerskem delu severne meje je bila med temelji za sam obstoj in za ves nadaljnji razvoj slovenskega naroda kot političnega naroda in za kasnejše oblikovanje slovenske države. Bila je temelj za dokončno zaokrožitev slovenskega nacionalnega ozemlja z NOB med drugo svetovno vojno. In, naposled, bila je temelj za osamosvojitev in vzpostavitev suverene države pred dvajsetimi leti.

Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil osrednje slovesnosti ob dnevu Rudolfa Maistra (foto: Stanko Gruden/STA)Minulo stoletje nam je ob koncu osemdesetih in začetku devetdesetih let, v vrtincu padanja železne zavese in po demokratičnih spremembah ponudilo možnost postati gospodar na svojem ozemlju. Z odločnostjo, pogumom in politično modrostjo, predvsem pa poenoteni v tej želji, nam je uspelo uresničiti nekaj, v kar marsikdo ni verjel. Dosegli smo svojo dokončno samostojnost in suverenost. V tem prizadevanju so sodelovali mnogi – pripadniki teritorialne obrambe in policije, organizacije civilne družbe in ustanove nastajajoče države. Razumeti moramo to celovitost osamosvojitvenega procesa in pomen domoljubja v njem. Razumeti moramo moralno moč osamosvojitve, ki tako veliko dolguje zgledu generala Maistra.

Danes, dvajset let po osamosvojitvi smo dokončno izoblikovani v politični narod z lastno, uspešno državo. Vprašanje pa je, ali smo Slovenci dobro pripravljeni za vse izzive in vse odgovornosti, ki gredo s tem. Kaj moramo storiti, kako moramo ravnati, da se kot Slovenci s svojim jezikom in kulturo in, kar je še posebej pomembno, z lastnim, uspešnim nacionalnim gospodarstvom, obdržimo v tem globaliziranem svetu?

Očitno je, da se mora Slovenija v Evropi in svetu obnašati samozavestno, kar pomeni, da mora nastopati kompetentno in inovativno. Biti moramo načelni in samozavestni, imeti dobro znanje in dognana stališča o pomembnih in poglavitnih vprašanjih, ki vplivajo in zanimajo vse. Da bi dosegli opisano raven obnašanja, pa ni dovolj samo skrb za materialno blaginjo. Potrebno je zavedanje o medsebojnem spoštovanju, o sožitju in sobivanju z vsemi, ki nas obkrožajo.

V odnosih s sosedi smo dosegli pomemben napredek. Na letošnji proslavi dvajsetletnice slovenske države so s svojo prisotnostjo izkazali čast in spoštovanje Republiki Sloveniji predsedniki vseh štirih sosednjih držav – Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Razmislimo o simboliki tega dejanja: Slovenija je spoštovana država in njeni sosedje danes to v polni meri priznavajo in izkazujejo. Zgodovinske obremenitve in današnje težave v odnosih s sosedi uspešno premagujemo. Imamo spoštovanje drugih in zaupamo vase. Svet nas dojema kot uspešno državo. Imamo vse razloge za samospoštovanje. To samospoštovanje in ugled moramo v polni meri izraziti v vseh naših dejanjih ter v vseh naših odnosih z Evropo in s svetom, tudi v naporih za premagovanje krize evrskega območja in v snovanju naših lastnih ukrepov za premagovanje krize. Bodimo še naprej uspešna država. Na ta način bomo najbolje izpolnili svojo domoljubno nalogo, ki nam jo daje današnji čas.

Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil osrednje slovesnosti ob dnevu Rudolfa Maistra (foto: Stanko Gruden/STA)Spoštovani,

izročilo generala Maistra je živo in aktualno ter vredno posnemanja vseh nas tudi še danes. Vendar se zavedajmo, da bomo pri teh dejavnostih vzdržali samo, če bomo zagotovili kohezivnost, vero v prihodnost naše družbe in vero v našo domovinsko zavest. Zato je delo zveze in posameznih društev generala Maistra pri ohranjanju teh izročil izjemnega pomena. Enako velja za vse veteranske in domoljubne organizacije, ki vlagajo veliko dela in truda v ohranjanje pozitivnih vrednot. Njihov in naš skupni prispevek k ohranitvi spomina na generala Maistra pa mora vsebovati jasno definicijo vrednot, ki bodo prepoznavne in nas bodo svetu predstavljale kot narod, ki spoštuje svoje korenine in veruje v evropsko prihodnost.

Hvala vam!

Vsem nam, državljankam in državljanom Republike Slovenije pa želim, da bi spomin na generala Maistra učinkoval kot spodbuda za našo samozavest, ki jo tako močno potrebujemo danes.

Naj živi spomin na generala Maistra!

Naj živi Slovenija!
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani