Javni nastopi

OB PRIPRAVI ZAKONA O VOJNIH GROBIŠČIH
Pismo predsednika republike Milana Kučana predsedniku Državnega zbora Borutu Pahorju

Ljubljana, 12. november 2001


Ljubljana, 12. november 2001
Številka: 001-00-07/01

g. Borut Pahor
predsednik Državnega zbora RS
Šubičeva 4
1000 Ljubljana


Spoštovani gospod predsednik,

razprave ob pripravi Zakona o vojnih grobiščih, dogajanje ob letošnjem dnevu mrtvih, predvsem pa obnovljeno raziskovanje grobišč izvensodno pobitih na ozemlju Slovenije neposredno po koncu druge svetovne vojne ter nove pobude poslancev državnega zbora opozarjajo, da država v tem pogledu še ni povsem izpolnila svojega dolga. Dolžna je dostojno urediti grobišča in z občutkom za prizadetost živečih svojcev poskrbeti za pospešeno izdajo mrliških listov izginulih med vojno in v času po njej, politično se izreči o celotnem dogajanju med drugo svetovno vojno in po njej, predvsem pa postaviti skupni spomenik vsem žrtvam vojnih časov in povojnih dni in tudi tako prispevati k temu, da bi mrtve lahko prepustili spoštljivemu spominu, strokovno presojo dogajanj pa zgodovinarjem in zgodovini. Zdaj je nova priložnost, da politično končno zaključimo zgodovinski čas slovenskega naroda med drugo svetovno vojno in takoj po njej. Ne moremo popravljati tistega, kar se je zgodilo, lahko pa sklenemo, da ne bo politika pisala zgodovine. Pieteta do mrtvih nam nalaga, da mrtvi ne bodo zlorabljani za politične obračune. Prav je, da se k temu zavežemo.

Ob spravni slovesnosti v Kočevskem Rogu 8. julija 1990 sem verjel, da bomo še pred ustanovitvijo samostojne slovenske države ob grobovih vseh žrtev v času vojne in po njej sprejeli idejo sprave ter tako vstopili v čas strpnosti, medsebojnega sprejemanja razlik in skupne prihodnosti. Verjel sem, da nas bo povezovala skupna skrb in odgovornost za nastajajočo državo in za prihodnost slovenstva. Pričakoval sem, da bomo vsi skupaj zaprli tragično poglavje naše zgodovine. V svojem pisnem mnenju državnemu zboru 26. novembra 1997, s katerim sem se opredelil zoper sprejem Predloga zakona o odpravi posledic komunističnega totalitarnega režima in Resolucije o protipravnem delovanju komunističnega totalitarnega režima, sem obnovil vse pobude in predloge državnemu zboru in vladi za odnos slovenske države do tega obdobja. Pisne dokumente vam prilagam. Moje stališče je ves čas, da je država dolžna poskrbeti:

  1. za takšno ureditev grobišč po vojni pobitih in za takšno označitev in vzdrževanje vseh grobišč, ki bo izražalo spoštovanje vseh prebivalcev Slovenije do vojnih in povojnih žrtev;
  2. za hitrejši in do svojcev spoštljiv postopek pri izdaji mrliških listov;
  3. za seznam vseh žrtev druge svetovne vojne in po njej (knjiga mrtvih);
  4. za pospešeno urejanje spominskih parkov v Kočevskem Rogu in na Teharjih;
  5. za spomenik vsem žrtvam druge svetovne vojne in povojnih izvensodnih pobojev, ki naj bo trajen simbol skupnega spomina in naše spravno dejanje;
  6. za kazenskopravno razjasnitev povojnih izvensodnih pobojev;
  7. za politično dejanje, ki bo v skupni izjavi parlamentarnih strank obsodilo hudodelska in druga protipravna ravnanja takoj po vojni in povezalo žive v skupnem spominu na vse žrtve vojnih časov in povojnih dni.
Naj ob tem spomnim, da je Odbor državnega zbora za obeležitev 50. obletnice konca druge svetovne vojne že na prvi seji 15. decembra 1994 podprl pobudo za spomenik vsem žrtvam, ki naj bi ga v glavnem mestu države odkrili na dan samostojnosti Republike Slovenije 26. decembra 1995, in predlagal prva dejanja za njegovo postavitev. Sklep ni bil uresničen. Spodbudno pa je, da aktivno deluje Komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč, katere program zasluži vso moralno in materialno podporo. Razmisliti velja o tem, da bi državni zbor povabil vse ljudi, katerih svojci so pogrešani v drugi svetovni vojni in neposredno po njej, da v skladu z veljavnimi predpisi prijavijo pogrešane, vlada pa naj bi tudi z ustreznimi navodili pristojnim organom poskrbela, da bodo postopki pietetni in poenostavljeni.

Ob vseh zastojih, o katerih Vam pišem, so zelo pomembna tudi sedanja dejanja državnega tožilstva. Razjasnitev kazenskopravne strani povojnih izvensodnih pobojev je njegova pristojnost.

Spoštovani gospod predsednik, znane so mi Vaše pobude v zvezi z vprašanji, o katerih govorim v tem pismu. Želim, da veste, da Vas pri tem podpiram. Verjamem, da Vam bo pismo v pomoč pri prihodnjih ravnanjih. Prepričan sem, da deliva mnenje o ključni stvari. Skupaj smo Slovenci ustvarjali svojo zgodovino in delali smo jo drug drugemu. Sprejmimo jo za svojo zdaj, prej ali slej bomo to morali storiti. Imejmo spoštljiv odnos do mrtvih in poskušajmo razumeti njihovo usodo. Poiščimo poti za življenje v spravi, vsak s pravico do svoje intimne resnice, vendar s trdno voljo, da sebe in še posebej prihodnje rodove razbremenimo bremena preteklosti. To je naša odgovornost za čas, ki ne bo več naš. To bo sprava živih na grobovih vseh žrtev, ki jih je slovenskemu narodu vzel tragični vojni in povojni čas.

Verjamem, da bi o omenjenih pobudah in njihovem pomenu za prihodnost lahko dosegli prepričljivo soglasje v državnem zboru. Verjamem, da je za to dozorel čas in da zmoremo in moramo prevzeti odgovornost za odločitve, ki jih je treba sprejeti. Tako smo dolžni ravnati, da bomo v procesih globalizacije lažje ohranili svojo identiteto in v izzivih in protislovjih sodobnega sveta slovenstvu skupaj zagotovili prihodnost.

Spoštovani gospod predsednik, če boste ocenili za koristno, seznanite z mojim pismom vodje poslanskih skupin.

Prijazno vas pozdravljam


Milan KučanPriloge:
1. Govor predsednika predsedstva RS Milana Kučana na spravni slovesnosti v Kočevskem Rogu, 8. julija 1990;
2. Pismo Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije – Predlog za rehabilitacijo obsojencev in drugih zapornikov iz časa informbiroja (713-2/91, 3.12.1991); - PDF format
3. Pismo poslancem Državnega zbora (010-8-2/94, 23. 3. 1994); - PDF format
4. Pismo predsedniku Vlade RS dr. Janezu Drnovšku (069-01/94-1, 13. 9. 1994); - PDF format
5. Pismo predsedniku Vlade RS dr. Janezu Drnovšku (038-05/94-48, 22. 12. 1994); - PDF format
6. Pismo predsedniku Vlade RS dr. Janezu Drnovšku (038-05/94-48, 20. 02. 1995); - PDF format
7. Pismo predsedniku Državnega zbora RS Jožefu Školču (069-01/94-1, 12. 4. 1995); - PDF format
8. Pismo predsedniku Državnega zbora RS dr. Janezu Podobniku (002-00-7/97, 26. 11. 1997)

V vednost poslano:
predsedniku Vlade RS dr. Janezu Drnovšku


 

arhivska stran