Javni nastopi

VOŠČILO PREDSEDNIKA MILANA KUČANA ŠPANSKEMU KRALJU JUANU CARLOSU I
Ob 25. letnici španske demokratične monarhije in kraljevanja
Za revijo "El Mundo Diplomático"

Ljubljana, 26. februar 2001


Bogato zgodovino Španije in njenega naroda zaznamujejo številne prelomnice in v novejši zgodovini je to nedvomno razglasitev princa Juana Carlosa de Borbóna za kralja 22. novembra 1975. Osebni prispevek kralja Juana Carlosa I je v njegovi modrosti in pogumu pri utiranju težke in včasih negotove poti španskemu narodu na prehodu iz frankistične diktature v demokratično parlamentarno monarhijo. Kraljevska krona je zato močan simbol notranje povezanosti Španije in je v zadnjih 25 letih vidno prispevala k oblikovanju moderne demokratične države, ki se je po desetletjih izolacije odprla v svet. Moč vizije kralja Juana Carlosa I o moderni in demokratični Španiji je v spoštovanju vseh delov španske družbe in vseh, ki so prispevali k sedanjemu gospodarskemu in družbenemu razvoju Španije z njegovimi zamislimi in dejanji. Današnja Španija je tudi v Sloveniji prepoznavna kot uspešna in vitalna dežela, članica Evropske unije in NATA, z izjemnimi dosežki na vseh področjih in z vztrajnimi prizadevanji za boljšo prihodnost španskega naroda in celotne mednarodne skupnosti.

Odločitev za mir, svobodo, odprtost, demokracijo in spoštovanje človekovih pravic ter različnosti je ustvarila Španiji priložnost za uspešno sodelovanje in povezovanje v mednarodni skupnosti. Ta načela so bila vodilo tudi ob rojstvu države Republike Slovenije in ostajajo tudi danes, saj si prizadevamo spoštovati najvišja merila demokratičnih tradicij. Včlanitev Slovenije v evroatlantske integracije je vse bliže, z njo pa je realnejše tudi upanje, da smo sposobni ustvariti nove priložnosti za sodelovanje in povezovanje v mednarodnem prostoru. Slovenija zato visoko ceni podporo, ki jo Španija in njen suveren kralj Juan Carlos I nudita Sloveniji pri njenem vključevanju v evropske integracijske procese. Prepričani smo, da se bo odlično sodelovanje med državama s polnopravnim članstvom Slovenije v Evropski uniji in v Natu še okrepilo in utrdilo.

Kraljevina Španija je zgled politične stabilnosti in blaginje in dokaz, da njena in evropska zgodovina niso le vojne, nemiri, diktature in omejevanja svobode. V tem je čar prehojene zgodovinske poti v nov, boljši jutri demokratične, svobodne in razvite Kraljevine Španije in združene Evrope. Vaš uspeh je zato upanje in obet za prihodnost demokratičnega in varnega doma vseh evropskih narodov.


Milan Kučan
Predsednik Republike Slovenije


 

arhivska stran