Javni nastopi

ČESTITKA PRIPADNIKOM SLOVENSKE VOJSKE
Ob Dnevu Slovenske vojske je predsednik Kučan poslal čestitko pripadnikom SV

Ljubljana, 15. maj 2002


Vsem vojakom, podčastnikom, častnikom in civilnim osebam v Slovenski vojski čestitam ob letošnjem Dnevu Slovenske vojske. Na ta dan se spominjamo izzivnih dogodkov v razvoju naših oboroženih sil. Leta 1991 smo ustanovili učne centre slovenske Teritorialne obrambe v Pekrah pri Mariboru in na Igu pri Ljubljani. V pripravah Slovenije za vojaško samoobrambo je bil to prelom z dotedanjo navezanostjo na skupne oborožene sile nekdanje države in začetek oblikovanja samostojne slovenske vojske za samostojno državo Slovenijo.

Oblikovanje nove, sodobnim razmeram prilagojene oborožene sile, je zahtevna naloga. Slovenija je imela močno Teritorialno obrambo, ki je bila primerna predvsem za partizansko vojskovanje na našem domačem ozemlju. Sposobnost države, da brani svojo neodvisnost tudi v odprtem spopadu v močno spremenjenih mednarodnih razmerah z novimi oblikami ogrožanja varnosti in miru v svetu, zahteva oblikovanje vojaške organizacije na drugačnih osnovah. Lani in letos je bila pripravljena celovita in notranje skladna zasnova nove organizacije Slovenske vojske. Ta upošteva skupno delovanje z zavezniškimi vojskami pri zagotavljanju miru in pri morebitni skupni obrambi naše ali katerekoli države v zavezništvu. Prilagojena je tudi našemu sodelovanju v mirovnih operacijah.

Poslanstvo Slovenske vojske v današnjem času ni izgubilo svojega pomena. Dolžna je braniti svobodo in neodvisnost slovenske države, čeprav se zdi, kot da Slovenija ta čas ni neposredno vojaško ogrožena. Klasičnim oblikam so se pridružila nova in drugačna ogrožanja svetovne, evropske in s tem naše varnosti. Visoka bojna pripravljenost obstoječih enot zato zahteva prilagajanje novim strateškim razmeram, novim tehnološkim dosežkom in predvsem usposobljenost za skupna nastopanja s sodobnimi oboroženimi silami zavezniških držav. Da zmoremo uspešno braniti svojo suverenost in neodvisnost le v zavezništvih, nas uči zgodovinska izkušnja. Sistem kolektivne obrambe, ki je smisel sodobnega zavezništva pa zahteva sorazmeren vojaški prispevek vsake države zaveznice. Odgovornosti za obrambo ni mogoče prenesti na druge. Edina realna evroatlantska ustanova takega zavezništva je v sedanjih razmerah NATO. Zato je za Slovenijo dobro, da postane njena članica. Opravljeno delo za usposobitev Slovenije za aktivno vlogo v evroatlantskem zavezništvu pa utemeljujejo naša pričakovanja, da bomo na vrhu v Pragi dobili povabilo za pridružitev.

Zaradi vseh teh nalog Slovenska vojska uvaja v svojo organizacijo kakovostne spremembe. Nova organizacijsko-formacijska sestava in prehod na poklicne enote s prostovoljno rezervo zahtevata velike spremembe v opremljenosti, v usposabljanju in drugih vojnih pripravah. Zahtevata pa tudi optimalno profesionalnost delovanja, kar za vse vas, še posebej za starešine pomeni občutno višjo raven znanja, strokovnosti, zavzetosti, učinkovitosti delovanja, še večjo odgovornost za zakonito in smotrno porabo vloženih sredstev ter profesionalen odnos do vojakov, ki jim poveljujejo. To od vas pričakujejo državljanke in državljani.

Pri opravljanju teh odgovornih nalog vam vsem želim veliko uspeha in strokovnega zadovoljstva.


 

arhivska stran