arivska stran

Drugi petletni predsedniški mandat se bo Milanu Kučanu iztekel 23 decembra 2002. Novembra 1997 je bil kot neodvisni kandidat na državljanski listi izvoljen v prvem krogu proti sedmim protikandidatom s 55,57% glasov.

POLITIČNA BIOGRAFIJA:
S politiko se je Milan Kučan začel poklicno ukvarjati takoj po končani pravni fakulteti. Njegove reformistične opredelitve in njegova zavezanost demokratičnim političnim načelom so dobile največji odmev v Sloveniji, potem ko se je v drugi polovici osemdesetih let vrnil iz Beograda, kjer je naletel na velik odpor in si je pridobil pomembne politične izkušnje v zveznih organih nekdanje Jugoslavije.

Kot vodja slovenske ZK se je že 1986 takoj zavzel za odprt politični dialog. Državljanom Slovenije je zagotovil, da bo storil vse, da bo širil prostor političnih svoboščin in spoštovanja človekovega dostojanstva. Zavzemal se je za ločitev partije od države in za politični pluralizem. Po dveh letih njegovega predsedovanja ZKS je v Slovenji v polni meri zaživela slovenska politična pomlad kot pluralnost in legitimnost političnih orientacij, tuji komentatorji so o Sloveniji pisali kot o otoku politične svobode nekdanjega političnega Vzhoda.

Milan Kučan je dvignil svoj glas proti nacionalni neenakopravnosti in nedemokratičnosti v nekdanji Jugoslaviji in proti tokovom, ki so državo vodili v izredna stanja in krvavo vojno. To je storil tudi, ko se je branila pravica albanske narodnosti do etnične enakopravnosti. Ko je nekdanja Jugoslavija zašla v slepo ulico in je postajala nevarno žarišče, ki je ogrožalo mir in varnost tudi v Evropi, je vztrajno iskal pot za dogovor za mirno razdružitev z uveljavitvijo pravice narodov do samoodločbe. Najbolj tvegano je bilo po njegovem prepričanju nasilno ohranjanje nekdanje Jugoslavije. Je zavzet zagovornik iskanja nenasilnih rešitev. To je dokazal tudi v času, ko je bila Slovenija žrtev agresije jugoslovanske vojske in mu je uspelo pridobiti politično soglasje za Brionsko deklaracijo, ki je odločila o miru v Sloveniji. Državo je vodil, ko je Slovenija uresničila svoj sen o samostojnosti in postala članica Organizacije združenih narodov.

Vse od leta 1989, ko se je v Sloveniji z ustanovitvijo novih političnih zvez in strank razmahnil politični pluralizem, ostaja Milan Kučan med državljani Slovenije najpopularnejša osebnost. O tem pričajo rezultati javnomnenjskih raziskav uglednih raziskovalnih institucij ter mesečnih raziskav osrednjih dnevnikov, na osnovi katerih je bil leta 2001 razglašen za slovensko politično osebnost desetletja. Zanimivi so tudi podatki meritev političnega utripa v Sloveniji iz decembra 2001, ki kažejo, da bi morebitna politična stranka, ki bi jo ustanovil oz. vodil Milan Kučan, na parlamentarnih volitvah dobila 40% podporo volivcev, po meritvah nekaterih medijev pa celo 54%, sam pa ostaja kot vsa prejšnja leta najbolj verodostojna politična osebnost.

Leta 1990, ko je bil izvoljen za predsednika predsedstva Slovenije, takrat še republike nekdanje Jugoslavije, se je Milan Kučan opredelil za nadstrankarsko delovanje. Prizadeval si je za čim večje soglasje med političnimi silami in za nacionalno spravo. Na neposrednih volitvah leta 1992, prvih v samostojni Sloveniji, je bil izvoljen kot neodvisni kandidat proti sedmim kandidatom v prvem krogu s 64% glasov.

POLITIČNA KARIERA:
Zveza mladine Slovenije 1964-1967, predsednik 1968-1969; Zveza komunistov Slovenije, član sekretariata 1969-1973; Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije, sekretar 1973-1978; Skupščina republike Slovenije, predsednik 1978-1982; CK Zveze komunistov Jugoslavije, slovenski predstavnik v predsedstvu 1982-1986; CK Zveze komunistov Slovenije, predsednik 1986-1989; Predsedstvo Republike Slovenije, predsednik 1990-1992; Predsednik Republike Slovenije 1992-1997, 1997-2002.

BIOGRAFSKI PODATKI:
Rojen 14. januarja 1941 v prekmurski vasi Križevci, na slovensko-madžarski meji. Odraščal je v učiteljski družini, v protestantskem okolju. Očeta, oficirja odporniškega gibanja, so leta 1944 ubili nacisti. Osnovno šolo in gimnazijo obiskoval v Murski Soboti, leta 1964 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Poročen s Štefko Kučan, ima dve hčerki Ano in Špelo ter vnuka Fedjo.

ODLIKOVANJA:
Vitez reda Papeža Pija, podelil Papež Janez Pavel II., 1993; odlikovanje reda "Pro Merito Melitensi" malteškega viteškega reda, 1995; Veliki častni križ Republike Madžarske in Veliko odlikovanje Republike Estonije, 1997; Veliki križ reda "l'Ordre du Redempteur" Helenske republike, 1999; Red dvojnega belega križa Republike Slovaške, Red slona Njenega veličanstva Kraljice Margarete II., Veliki red Kralja Tomislava Republike Hrvaške, Red velikega križa sv. Mihaela in sv. Jurija Njenega Veličanstva Kraljice Elizabete II., 2001, odlikovanje Ogrlica reda Izabele Katoliške njegovega veličanstva španskega kralja Juan Carlosa, Red Zvezda Romunije Republike Romunije, 2002.

OSTALO:
Crans Montana Prix de la Fondation za prispevek k miru, stabilnosti in sodelovanju v Evropi, 1999; častni doktorat univerze Cleveland State, 2001.