arivska stran

Zveza mladine Slovenije 1964-1967, predsednik 1968-1969, član sekretariata CK Zveze komunistov Slovenije 1969-1973, sekretar Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije 1973-1978, predsednik Skupščine republike Slovenije 1978-1982, slovenski predstavnik v predsedstvu CK Zveze komunistov Jugoslavije 1982-1986, predsednik CK Zveze komunistov Slovenije 1986-1989. V teh letih je bil tudi član številnih teles in ustanov, med drugim član komisije jugoslovanske skupščine za ustavna vprašanja, vodja delovne skupine, ki se je ukvarjala z razmerji med avtonomnima pokrajinama in Srbijo ter federacijo. Na prvih neposrednih večstrankarskih volitvah po letu 1945 je bil izvoljen za predsednika predsedstva Republike Slovenije 1990-1992. Predsednik Republike Slovenije 1992-1997, predsednik Republike Slovenije 1997-2002.