Himna Slovenije je "Zdravljica".

Himna je sedma kitica pesmi Franceta Prešerna Zdravljica, na melodijo iz zborovske istoimenske skladbe skladatelja Stanka Premrla.

Uporabo grba, zastave in himne ureja zakon o grbu zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi

/Uradni list RS, št. 67-2392/94.