Republika Slovenija obsega dobrih 20 tisoč km2. Je stičišče pomembnih geoloških, geografskih in kulturnih značilnosti.

Največji del Slovenije, skoraj dve tretjini države, je alpski in predalpski svet, značilen za Srednjo Evropo. Panonski in subpanonski svet leži na vzhodu in severovzhodu Slovenije in velja za del Srednje Evrope.

Južni in jugovzhodni del Republike Slovenije je del kraškega sveta ob severnem Jadranu in je na jugovzhodu povezan s hrvaškim Dinarskim hribovjem. Ta del Slovenije je geološko povezan z Jugovzhodno Evropo.