Javni nastopi

MOLDOVSKO - SLOVENSKA POSLOVNA KONFERENCA
Govor predsednika Kučana na otvoritvi moldovsko-slovenske poslovne konference - uradni obisk predsednika Kučana v Republiki Moldovi

Kišinjov (Moldova), 11. julij 2002

Predsednik Milan Kučan se je v okviru uradnega dvodnevnega obiska v Moldovi srečal z gostiteljem, moldovskim predsednikom Vladimirjem Voroninom, nagovoril je moldovske poslance in se srečal s predsednico parlamenta Eugenio Ostapciuc, na pogovorih pa se je sešel tudi s premierom Vasilijem Tarlevom.
Predsednik Kučan in gostitelj predsednik Voronin sta se udeležila moldovsko - slovenske poslovne konference, prisostvovala pa sta tudi podpisu sporazuma o gospodarskem sodelovanju med državama.

Predsednik Kučan, ki ga spremlja minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel in ministrica za gospodarstvo dr. Tea Petrin ter 20 predstavnikov slovenskih gospodarskih podjetij pod vodstvom predsednika GZS Jožka Čuka je v Moldovo prispel iz Romunije, obisk pa bo nadaljeval v Ukrajino.Spoštovani predsednik Moldove gospod Vladimir Voronin, ministri, cenjeni moldovski in slovenski gospodarstveniki,

z veseljem sem se odzval vabilu na današnjo poslovno konferenco. Tudi na ta način želim izraziti svojo podporo večjemu, pa tudi bolj uravnoteženemu gospodarskemu sodelovanju med obema državama.

Verjamem, da bo sporazum, ki bo podpisan jutri (Sporazum o gospodarskem sodelovanju), dodatna opora in podpora želenemu večjemu sodelovanju. Kot sem informiran, bosta sporazum o sodelovanju podpisali tudi obe gospodarski zbornici.

Slovenija, ki jo predstavljam, je v enajstih letih svoje samostojnosti in neodvisnosti prehodila zahtevno pot v tržno gospodarstvo in izvedla globoke strukturne spremembe. Realni sektor je praktično privatiziran, zdaj teče privatizacija obeh največjih bank, ki sta še v pretežni državni lasti, zavarovalnic in telekomunikacij. Gospodarstvo zaključuje razvojno preobrazbo, veliko je mednarodnih podjetij, med njimi so tudi že podjetja, ki poslujejo na globalnem trgu. V gospodarski strukturi je narejen pomemben premik iz industrijske k storitveni ekonomiji in od velikih k srednjim in majhnim podjetjem. Gospodarstvo se je preusmerilo od trga nekdanje Jugoslavije na cenovno in kakovostno zahtevnejše trge razvitih držav. Zdaj slovenska podjetja ponovno osvajajo tržišča nekdanje Jugoslavije, saj je Slovenija v Paktu stabilnosti za Jugovzhodno Evropo eden največjih investitorjev in donatorjev. Sprememba v lastniški strukturi je ob liberalizaciji podjetniške zakonodaje pospešila rast novonastalih zasebnih podjetij. Slovenija je varna dežela za tuje investitorje, ima visok rating kreditnega tveganja in je uvrščena v skupino A. Tuji investitorji imajo v Sloveniji nacionalni tretma, omogočen je transfer dobička, davek na dobiček je v Sloveniji med najnižjimi v Evropi. Povečujejo se investicije slovenskih podjetij v državah nekdanje Jugoslavije in v državah v tranziciji. Pri vas, v Moldovi, je slovensko podjetje Prevent ustanovilo mešano podjetje v tranziciji.

Slovenija se intenzivno pripravlja na vstop v Evropsko unijo in je med najbolj pripravljenimi kandidatkami. Pogajanja z Evropsko unijo naj bi zaključena do konca letošnjega leta. Pričakujemo tudi, da bo Slovenija jeseni sprejeta v NATO.

V procesih svoje preobrazbe in v pogajanjih z Evropsko unijo si je Slovenija pridobila veliko izkušenj. Izkušenj, ki jih je pripravljena posredovati in deliti z Moldovo. Slovenski strokovnjaki že sodelujejo pri prestrukturiranju moldovskih podjetij, v Sloveniji se izobražujejo tudi moldovski managerji. Z menoj, v gospodarski delegaciji, je tudi dr. Danica Purg direktorica posloven šole Bled (Bled School of Management), v kateri se izobražujejo tudi moldovski managerji. Dr. Prugova je tudi predsednica Združenja za razvoj managementa v srednji in vzhodni Evropi.

Spoštovani gospodarstveniki, želim vam uspešno poslovno konferenco, predvsem pa, da boste ob dobrem medsebojnem spoznavanju in spoznavanju potencialov obeh držav, znali razvijati tudi ustvarjalna partnerstva za skupen uspeh v sodobnem globalnem svetu. Tam je veliko priložnosti. Poskusimo jih nekaj izkoristiti skupaj.


 

arhivska stran