Javni nastopi

DOLGA TRADICIJA DELOVANJA SLOVENCEV V AMERIKI
Otvoritev novega Slovene Heritage Centra Slovenske narodne podporne jednote
Nagovor predsednika republike Milana Kučana

Pennsylvania - SNPJ Borough, Enon Valley (ZDA), 12. maj 2001

Foto: BOBO Predsednik republike Milan Kučan je bil na povabilo Slovenske narodne podporne jednote, slovenskih rojakov v ZDA in Cleveland State University na tri dnevnem obisku v Clevelandu in Pennsylvaniji. Predsednikov obisk je bil posvečen slovesnemu obeleževanju desete obletnice slovenske samostojnosti in državnosti ter razvoju prijateljskih in partnerskih odnosov z ZDA.

Predsednik Kučan se je v času obiska udeležil slavnostne otvoritve novega središča slovenske kulturne dediščine"Slovenian Heritage Centre" v Pensylvaniji 12. maja.Spoštovani gospod predsednik Joseph G. Evanish, dragi prijatelji in znanci,

zelo sem vesel, da ste mi dodelili vlogo častnega gosta pri otvoritvi novega Slovene Heritage Centra z imenom nekdanjega predsednika, spoštovanega Josepha Culkarja. Slovenska narodna podporna jednota je slovensko-ameriška kulturna, bratska, solidarnostna in svobodomiselna organizacija z dolgo tradicijo. Njen pomen dobro poznamo tudi v Sloveniji. Sedemindevetdeset let je poteklo od njene ustanovitve. To samo po sebi govori tudi o velikem delu, ki so ga v dobro ameriških Slovencev opravila njena vodstva in članstvo po vsej Severni Ameriki.

Vsa ta dolga leta se je SNPJ zavzemala za vrednote demokracije, za socialno pravičnost, solidarnost, svobodomiselnost, spoštovanje dela ter patriotizem in za ohranjanje stikov s staro domovino in njenim kulturnim izročilom. Veliko ste skozi skoraj sto let postorili za poučenost ameriške javnosti in še posebej tukajšnjih slovenskih ljudi o dogajanju v slovenski domovini. Nesebično in z veliko mero človeške solidarnosti ste pomagali Sloveniji in tako lajšali življenje našim ljudem v najtežjih časih. Tankočutno znate presoditi, komu pomagate. Zdaj je to nova osrednja klinika za otroške bolezni v Ljubljani. V zgodovino je zapisana Vaša velika podpora osvobodilnemu uporu na Slovenskem med drugo svetovno vojno. O tem govori tudi Vaš delež pri slovensko-ameriškem narodnem svetu. Zvestoba svobodi je vodila Vaša ravnanja pri veliki in učinkoviti podpori gibanju za samostojno slovensko državo in pri zahtevah, da jo priznajo oblasti ZDA.

Vsa ta leta na Vašo pobudo obiskujejo rodne kraje skupine ameriških Slovencev in Slovenk vseh generacij in tako gradijo trdne mostove med rojaki obeh domovin. Zato sem se v preteklem desetletju vsako leto tudi sam srečal z njimi, ko so obiskali Ljubljano. Naša srečanja so bila vedno iskrena in prisrčna in mi ostajajo v trajnem in spoštljivem spominu. Srečanje z vami danes pa mi pomeni še več. Tako kot tisto pred leti tukaj in v Pittsbourgu.

Letos 25. junija praznuje slovenska država svojo desetletnico. Dolgo, predolgo je tlelo upanje, pričakovanje in prizadevanje mnogih slovenskih rodov, da bi si Slovenci ustvarili svojo državo. Pa je prišel tudi ta dan. V temeljih slovenske države so mnoga dejanja, življenja in smrti slovenskih ljudi. Priborjena je bila z voljo, delom, znojem in žal tudi s krvjo številnih rodoljubov. Tudi rodovi ameriških Slovencev so bili s srcem in dejanji pri uresničitvi tega velikega hotenja. Bili so del enotne uporne volje velike večine slovenskih ljudi. Skupaj smo delali za iste cilje, stari in mladi, ljudje različnih političnih in svetovno nazorskih prepričanj, pripadniki različnih političnih strank. Skupaj smo poiskali svoje nacionalne interese in osebno drugačnost prepustili pravici vsakogar, da svobodno izbira svojo osebno politično opredelitev. Vsakomur pripada njegova svoboda, vsi pa smo dolžni prispevati k skupni državi, k njeni blaginji in prihodnosti. Za prihodnost Slovenije je zelo pomembno, da ohranimo to medsebojno spoštovanje in razumevanje iz dni, ko se je odločala njena usoda. In hočemo jo ohraniti. Verjamem, da ima ta človeški vzorec pri ohranjanju slovenske identitete v ZDA pred očmi tudi Slovenska narodna podporna jednota, ki je vedno bila in ostaja tudi danes odprta za sodelovanje z vsemi drugimi slovensko-ameriškimi organizacijami in društvi.

Želim Vam, da bi v tem Vašem prelepem kulturnem, družabnem in duhovnem središču Recreation Center - Borough of SNPJ ohranjali velike spomine na Vašo preteklost, a tudi doživljali nove vzpodbude za humano in kulturno poslanstvo, ki ga opravljate, tudi v dobro Vaše prve domovine, države Slovenije in v korist prihodnosti slovenstva.


Foto: BOBO


Foto: BOBO


Foto: BOBO


Foto: BOBO


 

arhivska stran