Javni nastopi

ZNANJE JE KLIC NOVEGA ČASA
5. obletnica ustanovitve Politehnike Nova Gorica
Pozdravni nagovor predsednika Republike Slovenije Milana Kučana

Nova Gorica, 21. september 2000


Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani gospod dr. James W. Cronin, častni doktor Politehnike,
v veliko zadovoljstvo mi je, da Vas lahko pozdravim na današnji slovesnosti, za katero sem prepričan, da bo tudi zaradi tako ugledne udeležbe predvsem priložnost za premislek o prihodnosti Politehnike, o njenem razvoju in pomenu za Slovenijo in še posebej za življenje slovenske skupnosti tostran in onstran državne meje.

So tudi po letih skromni jubileji, ki pa so zaradi vsebine vredni velikega spoštovanja in pozornosti. Takšen jubilej je peta obletnica ustanovitve Politehnike Nova Gorica. Ta mlada univerzitetna ustanova je trdno stopila na svojo življenjsko pot z dobro popotnico, s premišljeno izbranimi študijskimi programi. Upam in verjamem, da bo ta pot dolga, z odličnimi diplomanti, ki bodo širili in poglabljali znanje Slovencev in nas usposabljali za konkurenčno tekmovanje v svetu, za sodelovanje v tehnoloških tokovih razvoja človeštva. Ambicije njenih ustanoviteljev in ekipe so bile dolgoročne. Okoli trdnega znanstvenega, pedagoškega in organizacijskega jedra se vsako leto bolj razrašča univerzitetni in visokošolski študij, zmeraj toliko, kolikor ustanova dejansko zmore. Ustanova je odprta v svet in vsako leto bolj sodeluje z znanstvenimi središči onstran meje. Tako postaja enakovreden in želen partner na slovenskem obrobju in ga s tem spreminja v eno od središč intelektualnega snovanja. Nova Gorica tudi zaradi Politehnike ni provincialno obrobje Slovenije, je znanstveno in univerzitetno mesto.

Spoštovane gospe in gospodje, znanje je klic novega časa, informacijske dobe in novih tehnologij, v kateri trdno stoji in enakovredno sodeluje tudi Slovenija. Zaveda se, kljub ovinkom, ki se občasno pojavljajo na poti tega spoznanja, da je znanje velika tema prihodnosti. Znanje vodi k odličnosti in odličnost je edina pot k prijazni prihodnosti za našo državo in slovenske ljudi v globalnem svetu. Kakor je res, da informacijska tehnologija povezuje ves svet, je tudi res, da vsaka učna in znanstvena ustanova živi v konkretnem prostoru, iz njega prihaja jedro učiteljev in študentov, v njem pridobivajo, posredujejo, širijo in tudi ustvarjajo znanje. Zato je še kako pomembno, da niso vse ustanove visokega znanja osredotočene na enem kraju. Vendar to dejstvo ne more biti ovira, da bi ne bile povezane in ne bi med seboj tesno sodelovale. V tem smislu je Vaša znanstvena in pedagoška hiša že del nastajajočega tretje slovenske univerze s celoto programov, od humanistike do tehnike, z dvema jedroma, tu v Gorici in v Kopru.

Slovenija se tega čedalje bolj zaveda. Postopno širi svoje univerzitetno in visokošolsko omrežje vse do državnih meja, do prostorov, kjer se dotikajo in tako kot pri Politehniki tudi stikajo znanstvene, raziskovalne in učne ustanove različnih državnih in nacionalnih prostorov. To je dobro, to je koristno za vse narode, države in ljudi v tem prostoru, to je pot k odpiranju in dostopnosti znanja, k njegovi demokratizaciji in globalizaciji, to je tudi prispevek, nikakor ne majhen, k sožitju med narodi in državami.

Naj uporabim to slovesno priložnost, da se zahvalim sposobni ekipi, ki zelo vztrajno in z jasno mislijo vodi in razvija Politehniko, in čestitam Mestni občini Nova Gorica in Inštitutu Jožef Štefan za premišljeni pogum, da sta jo ustanovila.

Želim Vam lep in uspešen dan.


 

arhivska stran