Javni nastopi

NARAVNE VREDNOTE IN KULTURNA DEDIŠČINA V SLOVENSKI TURISTIČNI PONUDBI
Sprejem za nagrajence projekta Turistične zveze Slovenije "Moja dežela - lepa in gostoljubna 2000"

Ljubljana, 25. april 2001

"V naše letošnje, že tradicionalno srečanje na pragu nove turistične sezone, vnašajo optimizem dosežki lanskega turističnega leta, ko naj bi imeli najboljši turistični obisk, odkar imamo svojo samostojno državo." je med drugim dejal predsednik Kučan. Predsednik Kučan tudi verjame, "da ste pomemben delež k dobri lanski turistični sezoni prispevali tudi vi, ki v okviru projekta "Moja dežela - lepa in gostoljubna" in tudi sicer že vrsto let urejujete in olepšujete svoje kraje ter jih delate privlačne in prijazne za domačega in tujega turista. Še več - z vrsto dogodkov in v sodelovanju z drugimi dejavniki soustvarjate čedalje bogatejšo in domiselnejšo slovensko turistično ponudbo."Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni nagrajenci projekta "Moja dežela - lepa in gostoljubna" za leto 2000,

v naše letošnje, že tradicionalno srečanje na pragu nove turistične sezone, vnašajo optimizem dosežki lanskega turističnega leta, ko naj bi imeli najboljši turistični obisk, odkar imamo svojo samostojno državo. Statistični podatki pravijo, da smo v letu 2000 s turizmom zaslužili blizu 1 milijarde USD, slovenski državljani pa so za turistična potovanja v tujino porabili približno polovico te vsote. Neto priliv je pomemben, vse prej kot zanemarljiv in je večji za 6%. Za tem je velik napor, ki zasluži priznanje.

Sam ne morem, niti ne želim, soditi o tem, ali so te številke velike, upoštevaje razmere v slovenskem turističnem gospodarstvu in turizmu nasploh, ali pa so morda majhne, če jih primerjamo s potenciali, ki naj bi jih imeli za razvoj turizma in visoko turistično ponudbo na Slovenskem. Verjamem pa, da ste pomemben delež k dobri lanski turistični sezoni prispevali tudi vi, ki v okviru projekta "Moja dežela - lepa in gostoljubna" in tudi sicer že vrsto let urejujete in olepšujete svoje kraje ter jih delate privlačne in prijazne za domačega in tujega turista. Še več - z vrsto dogodkov in v sodelovanju z drugimi dejavniki soustvarjate čedalje bogatejšo in domiselnejšo slovensko turistično ponudbo. Kot del civilne družbe postajate njena trajna, trdna in naravna vez med profesionalno turistično ponudbo in čedalje višjo turistično ozaveščenostjo slovenskih ljudi. Vez, ki pomembno prispeva k socialni trdnosti in sodelovanju ljudi v prizadevanjih za doseganje ciljev, ki so skupaj prepoznani kot dobri in koristni za skupnost.

Visoko cenim prizadevanja društev in organizacij kot civilnodružbenega gibanja za razvoj turizma na Slovenskem. V letih, ko Slovenija ni bila sposobna definirati turizma kot ene svojih propulzivnih dejavnosti, so prav one skrbele, da ni bil turizem izrinjen povsem na obrobje razmišljanj o prihodnji podobi slovenske države. Vendar želim vseeno ali prav zaradi tega poudariti, da je sodobni turizem visoko profesionalna industrija, ki je ni mogoče razvijati z ljubiteljskim pristopom. Pa vendar velja ob tem tudi tokrat ponoviti nam vsem dobro znano resnico, da so turizem predvsem ljudje. Že vrsto let je v razvojnih dokumentih Slovenije turizem opredeljen kot ena izmed razvojnih strateških usmeritev Slovenije. Kako velika je razlika med takšno, strateško, načelno usmeritvijo - v Resoluciji o strateških ciljih na področju turizma, sprejeti leta 1995 je npr. zapisano, da bo Slovenijo obiskovalo šest milijonov gostov na leto in ti naj bi ustvarjali tri in pol milijarde ameriških dolarjev deviznega priliva - in realnostjo v slovenskega turizma, veste turistični delavci najbolje sami.

Želim verjeti, da Ministrstvo za gospodarstvo v čigar pristojnosti je turizem, intenzivno prenavlja strategijo slovenskega turizma ter da v upravnem odboru Nacionalne turistične organizacije sedijo ljudje, ki se na turizem spoznajo, z njim čutijo, predvsem pa vedo, s kakšno ponudbo, vrhunsko kakovostjo in profesionalnostjo ter s kakšno podporo državnih in civilnih institucij bi se moral razvijati. Če temu ni tako, potem bo razkorak med želenim in možnim na eni strani in realnim na drugi strani samo še večji.

Spoštovani, na pobudo Turistične zveze Slovenije sem sprejel pokroviteljstvo nad projektom "Naravne vrednote, kulturna dediščina in turizem 2001/2002". Prepričalo me je izjemno domišljeno poslanstvo projekta - izziv kakovostnega ter sonaravnega razvoja slovenskega turizma z negovanjem in varovanjem kulturne dediščine. Sonaraven razvoj ter negovanje in varovanje kulturne dediščine sta za slovenski narod, za ohranjanje njegove bitnosti, za ohranjanje slovenske identitete v globalnem svetu vse večjih in hitrejših povezav, izjemnega pomena. Bi se pa neokrnjeno naravo ter pestrost in zanimivost kulturne dediščine morali naučiti tudi tržiti. Nenazadnje je v svetovnem trendu razvoja turizma vedno večji poudarek na kulturnem in sonaravnem turizmu, turizmu doživetij ter izboru storitev po želji turista.

Vesel sem, da je ta projekt letos povezan z dolgoročnim projektom "Moja dežela - lepa in gostoljubna", da je tako vanj vključena vrsta dejavnosti, ki krepijo ozaveščenost in odgovoren odnos do naravnega okolja in kulturne dediščine. Razveseljivo je, da v projektu sodeluje vedno več krajev, da je v njem vedno več specializiranih tekmovanj, od krajev in industrijskih ter obrtnih podjetij, prek infrastrukturnih organizacij, do policijskih postaj in vojašnic ter da so župani slovenskih občin podpisali poseben Dogovor o sodelovanju pri uresničevanju projekta. Obstaja realno upanje, da bo množično sodelovanje v tem projektu preoblikovalo Slovenijo v državo z visoko kvalitetno turistično ponudbo in z visoko razvito zavestjo, da je dežela, kjer je prevladalo spoznanje, da je človek odgovoren za življenje na zemlji, za naravo in da je današnji človek odgovoren, da spomenike duhovne ustvarjalnosti prednikov skupaj z naravo zavaruje za prihajajoče rodove. Skratka deželo, kjer se uresničuje geslo projekta "Vnukom v dar"; deželo, ki je za turiste iz velikega sveta privlačna in zanimiva.

Iskreno čestitam nagrajencem in vam vsem skupaj želim uspešno letošnjo turistično sezono.


 

arhivska stran