Javni nastopi

NOVOLETNA POSLANICA 2001 PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE MILANA KUČANA

Ljubljana, 31. december 2000


Foto: BOBO

Spoštovane državljanke in spoštovani državljani,
Slovenke in Slovenci, dragi rojaki doma in po svetu. Praznični večer je. Namenjamo ga sebi in svojim prijateljem, znancem, tudi vsem tistim, ki jim je bilo to leto naklonjeno manj, kot so pričakovali. To je trenutek dobrih želja. Te so del našega življenja, tako kot upanje. Naj jim bo prihodnost naklonjena. In večer lep.

Časi so zahtevni, so tudi trdi, za marsikoga negotovi. A so tudi spodbudni. Z znanjem, marljivostjo, vztrajnostjo, z dobro voljo je mogoče uspeti, naj gre za šolo, delo, dostojen dohodek in zadovoljno družino. A malo sreče je pri tem dobrodošlo.

Še posebej vse to želim mladim. Novi svet zahteva znanje in ideje. Naj v njem uspejo. Njihov uspeh bo tudi potrditev nas starejših.

Želim, da v tem odprtem in tekmovalnem svetu nosijo v sebi zavest, da so del samozavestnega naroda, ki ima dovolj ustvarjalne moči tudi za svojo državo. Ta je naša domovina, za vse nas varno zavetje. Takšna kot je, z dobrim in lepim, tudi s pomanjkljivostmi, problemi in težavami. Zmoremo jih hitreje odpravljati, da bo življenje prijaznejše za vse. Vsi smo temu zavezani, še posebej upravljavci države. Oblast je zaradi ljudi. Verjamem, da bomo uspešni, bili smo tudi doslej. Tako bomo z dobrimi občutki praznovali deset let svoje države.

V novo leto vstopamo vsak s svojimi pričakovanji. Naj se izpolnijo. Imejmo tudi skupne želje. Bodimo strpni, spoštljivi, do narave in drug do drugega, razumevajoči za želje vseh rodov, od najmlajših do najstarejših. Upoštevajmo, da je vsakdo svet zase. Ponudimo roko človeku v stiski. Tudi nocoj. Bodimo s tistimi, ki iščejo delo, ki so na robu preživetja, ki jih tare bolezen, ki so žalostni zaradi udarcev življenja, ki so osamljeni!

Bodimo Slovenija dobrih ljudi. Takšni znamo biti. Takšni smo tudi ob tragediji pod Mangartom. Bodimo razumevajoči tudi do tistih, ki so jih do nas in med nas prignale stiske v njihovih domovinah. Mislimo na vse, ki so žrtve človeškega brezumja, vojn, lakote in brezpravja. Nocojšnjo prijaznost nesimo s seboj tudi v trdo vsakdanjost poprazničnih dni.

Želim vam vsem dobro, uspešno, mirno in prijazno leto. Želim vam srečo in razumevanje.


 

arhivska stran