Javni nastopi

DOBRI GOSPODARSKI ODNOSI MED SLOVENIJO IN GRČIJO
Otvoritev poslovne konference v Atenah
Govor predsednika Milana Kučana ob uradnem obisku v Grčiji

Atene (Grčija), 6. junij 2001


Spoštovane gospe in gospodje,
ko je pred dobrim letom Slovenijo obiskal spoštovani predsednik Helenske republike gospod Constantinos Stephanopoulos z gospodarsko delegacijo, sva z zadovoljstvom ugotovila, da so odnosi med Grčijo in Slovenijo dobri in prijateljski. Da so v veliki meri že odprta vrata vsem v vaši in naši državi, ki si želijo dobrega in za obe strani koristnega sodelovanja.

V čast mi je, da lahko to pot, ob svojem obisku Helenske republike, ki uživa v Sloveniji velik ugled, tudi sam prispevam k širitvi možnosti za tako sodelovanje. V vrsti sporazumov med obema državama, je bil včeraj dodan še sporazum o izogibanju dvojnega obdavčenja. S tem je zaokroženi pravni temelj tega sodelovanja.

Tako vas z veseljem pozdravljam na današnji poslovni konferenci, ki je potrditev in nadaljevanje dobrega sodelovanja med gospodarstveniki obeh držav. Predvsem gospodarstvo in vi, ki z njim upravljate ste tisti, ki lahko dajete najbolj konkretne pobude za takšno meddržavno sodelovanje, ki bo v kar največji meri omogočalo in podpiralo učinkovito poslovanje slovenskih in grških podjetij na tržiščih obeh držav povezanih v trge globalnega sveta.

Republika Slovenija bo čez dobrih štirinajst dni proslavljala deseto obletnico svoje samostojnosti in neodvisnosti. V tem desetletnem obdobju, smo bili velikokrat v položaju, ko smo morali iz nemogočega narediti mogoče. Slovenija je danes demokratična država s stabilnimi političnimi, gospodarskimi in socialnimi razmerami. Po kupni moči na prebivalca dosega 73% povprečja Evropske unije, ima stabilno gospodarsko rast okoli 4%, po indeksu človekovega razvoja, ocenjenem v razvojnih programih Združenih narodov, je na 28. mestu med 176 državami sveta, po ratingu finančnega tveganja je v skupini A, realni sektor je praktično privatiziran, v veljavi je tripartitni socialni sporazum med reprezentativnimi sindikati, delodajalci in vlado. Ti in drugi mednarodni primerljivi kazalci kažejo, da je Slovenija pri svojem vstopanju v Evropsko unijo vredna podpore in da bo znotraj nje verodostojen partner. V pogajanjih z Evropsko unijo je Slovenija začasno zaprla 18 poglavij (od 29). Z zadovoljstvom ugotavljamo, da Grčija podpira širitev Evropske unije in vstop tistih držav v EU, ki izpolnjujejo zahtevane kriterije. Slovensko stališče je, da mora biti vsaka kandidatka ocenjevana individualno, da notranje politične razmere v članicah ne bi smele vplivati na proces širitve, da ne bi smelo biti pogojevanj zaradi bilateralnih zadev med članicami in nečlanicami ter da nobena izmed kandidatk ne bi smela biti talka nepripravljenosti druge. Obdobje med pripravljenostjo kandidatk in sprejemom bi moralo biti čim krajše, želimo pa biti tudi soudeleženi pri razpravah o reformi Unije. Želimo, da Slovenija sodeluje pri volitvah v Evropski parlament leta 2004. Naša naloga je, da smo takrat pripravljeni za življenje v Evropski uniji in upravičeno pričakujemo, da bo takrat tudi Evropska unija pripravljena za širitev.

Slovenija si je na podlagi svojega poznavanja razmer na zahodnem Balkanu ves čas prizadevala, da bi Evropa razmere na Balkanu prepoznala kot svoj problem. Zato podpira Pakt stabilnosti. Grčija in Slovenija ležita vsaka na svojem koncu nestabilnega balkanskega območja in njuno sodelovanje na konkretnih projektih v Paktu stabilnosti in njuna pripoved o tem kakšne so zgodovinske korenine konfliktov na Balkanu in kako jih je mogoče odpravljati lahko pomaga Evropi in mednarodni skupnosti, da pride do zaželenega cilja - do miru, sodelovanja in solidarnosti na Balkanu.

Spoštovani, slovenska podjetja se pospešeno usposabljajo za konkurenčno tekmo na razvitih mednarodnih trgih. Državne institucije jih pri tem, kjer je le mogoče, podpirajo, da jim omogočajo vstop na nove trge in pomagajo utrjevati tržne deleže na že osvojenih trgih. Zame je zato vsak državniški obisk zelo pomemben tudi z vidika odpiranja možnosti za uveljavljanje interesov slovenskega gospodarstva in slovenskih podjetij, z vidika soustvarjanja novih tržnih priložnosti ter iskanja potencialnih strateških zavezništev. Zato z željo, da bo tudi današnje srečanje grških in slovenskih gospodarstvenikov odprlo nove možnosti za še bolj intenzivno in kakovostnejše gospodarsko sodelovanje, še enkrat pozdravljam današnjo poslovno konferenco. Verjamem, da boste tako na konferenci kot v neposrednih poslovnih srečanjih podjetij našli tudi možnosti za še druge oblike gospodarskega sodelovanja, ki bodo zahtevnejše in obetavnejše od zgolj blagovne menjave. Za vzpodbudo naj povem, da je Vlada R Slovenije sprejela posebno strategijo za podpiranje tujih naložb in da je davek na dobiček podjetij v Sloveniji med najnižjimi v Evropi. V Sloveniji ste zaželjeni. Ste iz prijateljske države. Pridite.

Želim vam uspešno poslovno konferenco.


 

arhivska stran