Javni nastopi

UGLED IN ZAUPANJE POLICIJSKEGA DELA OB SPOŠTOVANJU ZAKONA IN POLICIJSKE ETIKE
Slavnostna akademija ob Dnevu Slovenske policije

Ljubljana, 29. junij 2001

"Praznik slovenske policije je izbran po tehtnem premisleku. V slovenskem zgodovinskem spominu bo zapisan kot dan, ko je bila sprejeta odločitev, da policija z vsem svojim znanjem in dobro organizacijo brani mlado slovensko državo", je med drugim dejal predsednik Kučan ter nadaljeval, da so jo enako odločno branili 1. decembra 1998 v akciji Sever, "ko ste z brezkompromisno držo zapirali pot prinašalcem političnega nemira in nasilja iz osrednjih delov razpadajoče jugoslovanske federacije. Ubranili ste pravico do svobode in demokracije."Spoštovane policistke in policisti,
spoštovani gosti

praznik slovenske policije je izbran po tehtnem premisleku. V slovenskem zgodovinskem spominu bo zapisan kot dan, ko je bila sprejeta odločitev, da policija z vsem svojim znanjem in dobro organizacijo brani mlado slovensko državo. To ste slovenski policisti v sodelovanju s Teritorialno obrambo in naslonjeni na izkušnjo z narodno zaščito kot izvirno slovensko rešitvijo, storili uspešno. Opravili ste svojo nalogo z globoko vero v naš slovenski prav, v našo pravico, da si uredimo življenje po meri dobre prihodnosti za nas in za druge, s katerimi si delimo življenje na evropski celini. Ravnali ste enako odločno kot 1. decembra 1989 v akciji Sever, ko ste z brezkompromisno držo zapirali pot prinašalcem političnega nemira in nasilja iz osrednjih delov razpadajoče jugoslovanske federacije. Ubranili ste pravico do svobode in demokracije. Desetletnica države je priložnost, da se vam zahvalim v njenem imenu. Posebej se naj na tej slovesnosti z globoko hvaležnostjo in spoštovanjem spominjam žrtev in ranjencev iz vaših vrst.

S svojimi pogumnimi dejanji v odločilnih letih zorenja odločitve o svoji samostojni državi in posebej v osamosvojitvenih dneh, spoštovane policistke in policisti, ste si pri ljudeh ustvarili velik ugled in zaupanje. To sta vrednoti, ki ju je treba obnavljati vsak dan, ne z donečimi besedami ampak z visoko strokovnim delom znotraj meja, ki jih določajo ustava, zakon in etika policijskega dela. Ta temelji na spoštovanju in varovanju človekovega dostojanstva, človekovih političnih pravic in svoboščin. Tudi na načelu, da mora biti sila, če jo je treba uporabiti, v sorazmerju z nevarnostjo ogrožanja javnega reda in miru ter pravic državljanov. Ugled, ki ga imate pri ljudeh, je treba utrjevati.

Z dejanji, ker čast in ugled policijske uniforme rasteta samo iz uspešne skrbi za varnost države, državljank in državljanov. Iz ugleda raste zaupanje, brez zaupanja pa ni uspešne policije. Ne daje policiji avtoritete zakon sam po sebi, daje ga njegovo spoštovanje in načini njegove uporabe.

Vaša poklicna tradicija je dolga in dobra. Sega tudi v čase pred osamosvojitvijo. Kaže graditi na njej, da bo policijska uniforma v javnosti zmeraj razumljena in sprejeta kot upanje in zaupanje, da živimo v varni državi. Policijsko delo je trdo in zahtevno, ljudje ga spoštujejo, ko je na strani zakona in izključuje vsakršno, tudi politično pristranost.

Ta vnaša dvom v objektivnost ravnanj in presojanj policije. Zato je tudi nastopanje v javnosti treba skrbno pretehtati. Je potrebno in v demokratični družbi zaradi civilnega nadzora nad delom policije tudi nujno, vendar za ugled in zaupanje v policijo ni potrebno veliko besed. Potrebna so prava dejanja. Vi jih zmorete. To ste že dostikrat dokazali. Posamezna odstopanja te vaše podobe v javnosti ne morejo zatemniti. A morate jim sami odreči veljavo. Z merili profesionalnosti!

Čestitam vam za vaš praznik in vam želim mnogo pravih dejanj v dobro življenja državljank in državljanov v naši slovenski državi.


 

arhivska stran