Javni nastopi

DRAGOCENE 40 - LETNE IZKUŠNJE
Govor predsednika Milana Kučana ob 40. letnici podjetja Kovinastroj Gastronom in otvoritvi novega laserskega centra in poslovne stavbe

Grosuplje, 8. december 2000


Spoštovane delavke in delavci Kovinastroja Gastronom, cenjeno vodstvo, gospe in gospodje,

Pridružujem se čestitkam, ki jih prejemate ob današnji slovesnosti. Za 40 letnika običajno pravimo, da je še vedno mlad, da pa že ima življenjske izkušnje in tudi že delček modrosti. Da je lahko ravno zaradi vsega tega izjemno prodoren, učinkovit in ustvarjalen, torej v polni kondiciji. V celoti bi to oznako lahko uporabili tudi za vaše podjetje. V 40 letih si je podjetje nabralo dragocene izkušnje. Vse velike spremembe, ki so se nam Slovencem dogajale v teh, v marsičem prelomnih letih, so oblikovale tudi današnjo podobo grosupeljskega Kovinostroja. Moral se jim je prilagajati in vselej spet na novo iskati svoje mesto v vse bolj zahtevni panogi, ki ji je zapisan vse od začetka. Zaradi teh je moral pogosto usklajevati svoje načrte in ambicije, prilagajati svojo organizacijsko in lastniško strukturo, upravljavski pristop, način in kulturo poslovanja ter tržno miselnost, moral se je boriti za prostor na tržiščih. Znal pa je spremembe tudi prehitevati, še posebej takrat, ko je tukajšnjemu, pred desetletji predvsem kmetijskem območju, postavil zametke sodobne industrijske proizvodnje. Trdo življenje nekdanjega podeželskega podjetja ga je primoralo, da se je naučil spreminjati probleme v razvojne izzive. Vzdržal je, ko je izgubil nekdanje jugoslovanske trge in z razpadom bivše Jugoslavije tudi nekatere velike naročnike in pomembnega tujega poslovnega partnerja. To usodo je delilo veliko slovenskih podjetij. Niso vsa vzdržala, nekatera, tudi velika in bolj poznana so povsem izginila, nekatera životarijo. A tista, ki so vzdržala, so danes zdrava in so jedra nove gospodarske rasti in razvojnega elana Slovenije.

Vzdržala so, ker so razpolagala tudi z modrostjo, vedenjem, kako pomembno je že danes delati za jutri. Da ni dovolj samo trdo delati in kakovostno proizvajati, ampak da je pomembno tudi, ali predvsem, pravočasno poskrbeti za spremembe v tehnologiji proizvajanja ter v proizvodnem in prodajnem programu, biti med prvimi z novimi proizvodi na trgu ter imeti lastne blagovne znamke. In da je vse to potrebno tudi znati prodati. Modrost se odslikava tudi pri vztrajnem utrjevanju poslovnih vezi z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji ter na iskanju novih strateških povezav. Kaže se v vzpostavljanju ravnovesja med delom in kapitalom, ki bo vzpodbudno tako za kakovostno, ustvarjalno in inovativno delo vseh zaposlenih, kot za donosnost vloženega kapitala. Modrost je tudi v dolgoročnem sodelovanju ljudi, ki skrbijo za razvoj z domačimi in tujimi strokovnimi in znanstvenimi institucijami, da preverjajo lastno in uporabljajo tuje znanje. Prav znanje, sposobnost upravljati informacije in informacijsko tehnologijo, uporabljati znanje, ki rojeva ideje, so danes največje primerjalne prednosti najuspešnejših podjetij, so vsa primerjalna razlika med dobrimi in slabimi podjetji. Kdor to vzame, ta ima prihodnost.

Naš današnji jubilant pa ima pri svojih letih še vedno tudi bistvene značilnosti mladosti. Ima podjetnost, smelost in pripravljenost za zdravo tveganje. Bil je valilnica novih podjetij in samostojnih podjetnikov v Grosupljem. Ni mu manjkalo smelosti, ko si je leta 91 začrtal poslovne in strateške cilje v svojem razvojno sanacijskem programu, niti leta 93 v programu razvojne prenove tovarne. Udejanjanje teh razvojnih ciljev sta tudi laserski razrezovalni center in nova poslovna stavba s prodajno razstavnim prostorom. Vodstvo podjetja in lastniki so očitno pripravljeni in tudi znajo tvegati, ko gre za uvajanje novih zamisli v poslovno proizvodni program, za vlaganja v nove trge in za pridobivanje novih poslovnih partnerjev. Prožni so dovolj, ko gre za nov proizvodni ali razvojni izziv.

Novi laserski razrezovalni center omogoča podjetju večjo konkurenčnost, kar bo zelo pomembno ob nadaljnji liberalizaciji uvoza oz. vključitvi Slovenije v Evropsko unijo. Omogoča tudi uvrstitev njegovih izdelkov v višje cenovne razrede. Podjetje razpolaga z najbolj iskanim blagom 21. stoletja, z znanjem. Vse funkcije poslovnega sistema so že danes med seboj povezane v računalniški mreži, po internetu se opravljajo vsa bančna plačila, enako tečejo tudi komunikacije s kupci in dobavitelji. Donosnost kapitala je precej nad povprečjem slovenske industrije. Če vse to seštejemo, dobimo sinergijo, tako da lahko upravičeno rečemo, da je naš 40 letnik v dobri razvojni kondiciji.

Vse to je znano tistim, ki podjetje dobro poznajo. Vredno je bilo to priti pogledati in se o tem prepričati tudi nam, ki ne živimo z njim in se samo občasno srečujemo z njegovimi proizvodi. Vredno zaradi tega, ker od takšnih podjetij in od ljudi, ki v njih delajo, jih vodijo in upravljajo, zavisi v največji meri naša skupna prihodnost in blaginja. Takšna podjetja vlivajo nam tako potrebno samozavest in optimizem.

Kaj je torej mogoče zaželeti Kovinastroju ob njegovem današnjem jubileju?

Predvsem vam, spoštovano vodstvo, delavke in delavci, želim prijazne in ustvarjalne medsebojne odnose, solidarnost, trdno pripadnost podjetju, uspešno letošnje poslovno leto in pravo mero skrbi za vašo skupno prihodnost v Kovinastroju Gastronom.


 

arhivska stran