Javni nastopi

VOLITVE NE BODO SPREMENILE USMERITEV SLOVENIJE
Novoletni sprejem za diplomatski zbor

Brdo pri Kranju, 23. januar 2002

Predsednik Milan Kučan in predsednik vlade dr. Janez Drnovšek sta na Brdu pri Kranju priredila tradicionalen sprejem za diplomatski zbor. Predsednik Kučan je v svojem nagovoru med drugim izrazil prepričanje, da se bodo prizadevanja Slovenije za včlanitev v EU in NATO uresničila, kar bo po njegovem mnenju korak države v skupno i varno prihodnost Evrope. Predsednik Kučan je tudi prepričan, da bo "demokratični dialog med oblastjo in civilno družbo okrepil podporo slovenske javnosti vstopu v EU in NATO. Zato verjamem, da se bodo ob visokem soglasju parlamentarnih strank tudi državljanke in državljani na referendumu odločili za takšno prihodnost."Foto: BOBO

Spoštovani doyen, ekscelence, gospe in gospodje, dragi prijatelji Slovenije,
spoštovani predsednik vlade, zunanji minister, visoki gosti.

Na današnjem srečanju nas je zbrala lepa stara navada obiskovanja prijateljev ob novem letu. Vesel sem tega srečanja z Vami.

Med nami so novi veleposlaniki, tudi nuncij gospod Marian Oleš, doyen našega diplomatskega zbora. Novim še posebej želim delovno uspešno in človeško prijetno bivanje v Sloveniji. Verjamem, da boste tako kot vaši predhodniki uspešno zastopali svoje države pri nas in prispevali k plodnim in prijateljskim odnosom s Slovenijo.

Tako kot vsako leto ob tej priložnosti vsem voščim srečno, uspešno in mirno novo leto. Vsem Vam in Vašim družinam želim, da bi se počutili v Sloveniji kot doma. Dobrodošli ste med nami, v mirni in varni državi.

Spoštovani, trda resnica današnjega globalnega, med seboj odvisnega sveta je, da se zgodi vsem, kar se zgodi enemu. Tudi zato se je Slovenija premišljeno pridružila protiteroristični koaliciji, ki je bila sposobna učinkovito nastopiti po grozljivih terorističnih dejanjih v ZDA. Vendar bo treba storiti še veliko več. Potrebno je tudi trajno zavezništvo, da bi odpravili patološke pojave globaliziranega sveta. Gospodarski, socialni in tehnološki prepadi so čedalje globlji. Iz njih rastejo neravnovesja, ki otežkočajo, celo preprečujejo svetovni dialog. Civilizacije, države in narodi si iščejo pot k človeškosti bivanja v svetu, vendar nihče več ne more ravnati, kot da je sam in odvisen samo od svojih dejanj. Prihodnost je lahko samo skupna, ali pa je ni za nikogar. Niti za bogati in niti za revni del sveta, če med njima ne bo mostov in jima bo na koncu ostal samo še jezik nasilja.

Ko se EU in NATO odpirata novim članicam, se širi območje varnosti, stabilnosti, miru in demokracije. Evropa in ves evroatlantski prostor se tako usposabljata tudi za aktivno vlogo v svetovnem dialogu o prihodnosti globaliziranega sveta, ki od vsake države in njihovih integracij zahteva globalno odgovornost. Začne pa se s spoštovanjem skupnih vrednot, z odgovornostjo za stabilne in varne razmere v svoji državi in na svoji celini. Pri Evropejcih predvsem z razumevanjem in odpravljanjem globljih vzrokov za krizna žarišča doma, še posebej na svojem jugovzhodu. Samo tako se bo mogoče dokončno posloviti od nemirne zgodovine. Takšna stabilna in mirna Evropa, notranje povezana v vsej svoji različnosti, opremljena s skupnimi demokratičnimi ustanovami in utemeljena na skupnih vrednotah evropskega civilizacijskega izročila, bo uspešno nosila svoj del odgovornosti za prihodnost sveta. S tem tudi zase. Tudi zato želi Slovenija tvorno sodelovati pri delu evropske konvencije. Verjamem, da bo v predlagani sestavi našla dobre rešitve za prenovo Evropske unije.

Za Slovenijo je še eno leto mirnega razvoja, del uspešnega desetletja države. Slovenija je v teh desetih letih izpeljala gospodarske, politične in socialne spremembe, se duhovno preobrazila, ustvarila dobre odnose s sosedi in se uveljavila v svetu. Danes je država kot vse demokratične države Evrope, s katerimi plodno sodeluje. Uspelo nam je tudi zato, ker smo imeli moralno in politično podporo evropskih ustanov in organizacij ter prijateljskih držav. Letošnji dogodki, lokalne in predsedniške volitve ter volitve v državni svet, nekatere predlagane ustavne spremembe, dokončanje privatizacije in njena izpeljava tudi v bančništvu in zavarovanju, so del normalnih dogajanj v urejeni državi in ne bodo spreminjali njenih temeljnih usmeritev. Te so globlje zasidrane v sami odločitvi za samostojno slovensko državo in so zato po svojem smislu dolgoročne.

Slovenija je kot stabilna, demokratična in kredibilna država zdaj na dobri poti, da vstopi v Evropsko unijo in NATO. Če se bodo naša pričakovanja uresničila – dovolj utemeljeno pričakujem, da se bodo – bo to končni korak Slovenije v skupno in varno prihodnost Evrope in njenih nosilnih integracij, do pravic in dolžnosti v njih. Slovenija hoče sodelovati pri utrjevanju in razvijanju vrednot, iz katerih raste ideja evropskega združevanja. Demokratični dialog oblasti in civilne družbe bo vsekakor okrepil privrženost slovenske javnosti vstopu v EU in NATO in pripravljenost, da kot država in skupnost državljanov prevzamemo obveznosti, ki nam jih to članstvo nalaga. Zato verjamem, da se bodo ob visokem soglasju parlamentarnih strank tudi državljanke in državljani na referendumu odločili za takšno prihodnost.

Ekscelence, gospe in gospodje,
želim se Vam iskreno zahvaliti za Vaše delo in s tem za dobre odnose Slovenije z državami, ki jih predstavljate. Želim Vam, da bi bili zadovoljni z doseženim, tudi na koncu leta 2002. S to željo bom danes skupaj z Vami nazdravil blaginji Vaših držav, Sloveniji, naši varni in uspešni skupni prihodnosti.


 

arhivska stran