Javni nastopi

VRH TISOČLETJA
Govor predsednika Republike Slovenije Milana Kučana v Generalni skupščini OZN

OZN, New York (ZDA), 7. september 2000

Foto: BOBO "Mir in varnost, temeljna cilja ZN sta v današnjem svetu v največji meri odvisna od doslednega spoštovanja načela človekovih pravic.To je ključni izziv naše prihodnosti. Izkušnja pove, da je priznavanje, krepitev in varovanje človekovih pravic enako pomembno za mir in varnost kot priznavanje in varovanje suverenosti držav. Danes se oboroženi konflikti praviloma dogajajo znotraj meja suverenih držav in ne v razmerjih med njimi. Tu prihaja do vojnega nasilja, genocida in etničnega čiščenja, v katerih so usode ljudi odvisne od pripadnosti rasi, narodnosti ali religiji. Regionalna varnost in globalni svetovni mir sta vse bolj odvisna od sposobnosti ZN, da učinkovito posežejo v nasilje držav nad lastnimi državljani," je med drugim dejal predsednik Kučan ter poudaril, da "je bila intervenca največkrat prepozna, sredstva neustrezna, rezultat pa nezadosten. Kljub tem spoznanjem še vedno nimamo sistemskih in soglasnih rešitev, ki bi zagotavljale pravočasne in uspešne učinke. Tudi zato je prenova OZN nujna."To zgodovinsko zasedanje je priložnost, da potrdimo vlogo Združenih narodov in da poudarimo zahtevo po spoštovanju človekovega dostojanstva in človekovih individualnih in kolektivnih pravic kot temeljno in univerzalno načelo njihovega prihodnjega delovanja. Mir in varnost, temeljna cilja ZN sta v današnjem svetu v največji meri odvisna od doslednega spoštovanja tega načela. To je ključni izziv naše prihodnosti.

Izkušnja pove, da je priznavanje, krepitev in varovanje človekovih pravic enako pomembno za mir in varnost kot priznavanje in varovanje suverenosti držav. Danes se oboroženi konflikti praviloma dogajajo znotraj meja suverenih držav in ne v razmerjih med njimi. Tu prihaja do vojnega nasilja, genocida in etničnega čiščenja, v katerih so usode ljudi odvisne od pripadnosti rasi, narodnosti ali religiji. Regionalna varnost in globalni svetovni mir sta vse bolj odvisna od sposobnosti ZN, da učinkovito posežejo v nasilje držav nad lastnimi državljani.

Mednarodna skupnost je že posegala v te konflikte. Intervenca je bila največkrat prepozna, sredstva neustrezna, rezultat pa nezadosten. Kljub tem spoznanjem še vedno nimamo sistemskih in soglasnih rešitev, ki bi zagotavljale pravočasne in uspešne učinke. Tudi zato je prenova OZN nujna. V njeno izhodišče postavljam načelo, da suverenost države, ki vključuje tudi odgovornost do lastnih državljanov in do drugih držav, ne more biti opravičilo za sistematično nasilje in množično kršenje človekovih pravic. Ne more biti vrednota, ki bi v takih primerih preprečevala intervenco ZN.

Mi vsi smo vedeli in smo soodgovorni za tragedije, ki so se zgodile v Ruandi, Kambodži, v Bosni in Hercegovini, na Kosovu, v Srebrenici in Vukovarju in ki se dogajajo v svetu še danes. Odgovorni smo tudi za to, da se ne ponovijo. Jasna znamenja nas predvsem v Jugovzhodni Evropi opozarjajo, da se tragedija lahko ponovi.

Zato sem prepričan, da bomo zmogli potrebno politično voljo in posodobili in usposobili ZN za to nalogo. Želim verjeti, da bodo tisti, ki jim je Ustanovna listina ZN z mestom v Varnostnem svetu naložila posebno odgovornost za varovanje svetovnega miru in varnosti, premogli potrebno zavzetost, posluh in pogum za pravočasne odločitve.

Varnostni svet mora ravnati v skladu s svojo primarno odgovornostjo za ohranjanje miru in varnosti v svetu. Prepoznati mora razmere, ki zahtevajo avtorizacijo akcije ZN, vključno z uporabo sile. Spoštovati mora načelo varovanja suverenosti države, vendar ne tako, da ohromelo obstane pred zločini zoper človeštvo. Mednarodna skupnost na čelu z OZN je dolžna z akcijo zaščititi ogroženo in nedolžno civilno prebivalstvo pred genocidom, etničnim čiščenjem ter množičnim sistematičnim nasiljem oblasti v njihovi lastni državi. Pravica do veta, ki je posebna odgovornost, ki jo nosijo stalne članice VS OZN, se ne sme skrivati za argumenti, da gre za notranje zadeve države, in tako v teh primerih paralizirati njegovo delo in odgovornost.

Podpiram poziv generalnega sekretarja ZN Nj. Ekscelence Kofija Annana o humanitarnih intervencah, citiran v njegovem poročilu "We the peoples: the role of the United Nations in the twenty-first century". Pričakujem, da si bomo složno prizadevali doseči, da bo mednarodna skupnost sposobna reagirati in preprečiti, da bi takrat, ko gre za zlorabo načela državne suverenosti ostajala nemočna ob nasilju in množičnih kršitvah temeljnih človekovih pravic.

Humanitarna intervenca je aktiven odziv na humanitarno krizo in nadaljevanje preventivne diplomacije, ki poskuša razreševati spore, da ne bi preraščali v konflikte. Zahteva novo poglavje mednarodnega prava, ki bo ustrezalo sodobnemu razumevanju mednarodne moralnosti. Mednarodno humanitarno pravo je impresivna ideja in zahteva našega časa. Njegove norme so zdaj nedodelane, pogosto nepoznane in večkrat zavestno kršene. Nujno je zato oblikovanje doktrine za humanitarno intervenco, ki bo zgrajena na sodobni interpretaciji Ustanovne listine ZN v skladu z nastajajočimi novimi mednarodnimi razmerji in normami, ki v določenih okoliščinah dajejo prednost zaščiti človekovih pravic. O tem me prepričujejo tudi moje človeške in politične izkušnje iz tragedije na Balkanu in sodelovanja Slovenije v mirovnih operacijah.

Spoštovani,
Kljub pozitivnim dosežkom smo ob prehodu v novo tisočletje še daleč od globalne varnosti in miru, odprave revščine, daleč od zmanjšanja velikanskih razlik v blaginji, razvoju in zagotavljanju socialne in pravne varnosti ljudi, daleč od enakopravnosti različnih civilizacij, ki jim pripadamo in ki bogatijo tvarno in duhovno življenje človeštva. Zdaj je priložnost, da s prepoznavanjem univerzalnega pomena človekovih pravic, tudi za globalno varnost in mir v globaliziranem svetu z več središči razvoja človeške civilizacije preprečimo, da nekdanjih konfrontacij vojaških in političnih blokov ne bi zamenjali spopadi civilizacij, kultur in religij z usodnimi posledicami za prihodnost človeštva. Tudi v prihodnje ostaja vloga ZN nezamenljiva. Toda njihove avtoritete in ugleda ne bodo zagotavljale naše besede. Ljudem bo vero v ZN utrjevala njihova učinkovitost, sposobnost uveljavljati deklarirana načela, zagotavljati mir, varnost, človeško dostojanstvo in pravice.

Slovenija podpira plemenita načela in cilje, zaradi katerih smo se zbrali. Zdaj so potrebni pogumni koraki. Prepričan sem, da smo jih skladno z duhom ZN sposobni stopiti.

Dovolite, da vas ob tej priložnosti obvestim, da bo Slovenija v prihodnjem letu povečala svoj finančni prispevek za mirovne operacije ZN.Foto: BOBO


 

arhivska stran