Javni nastopi

UTIRANJE POTA K OBZORJEM NOVEGA ČASA
Tradicionlano mednarodno srečanje PEN
Govor predsednika republike na 34. srečanju pisateljev

Bled, 24. maj 2001

Foto: BOBO

Spoštovane gospe, spoštovani gospodje,
dragi prijatelji in znanci s PEN-ovskih blejskih srečanj,

Srečanje z vami mi je vsako leto v veselje. Tudi danes vas lepo pozdravljam. Pogovori z vami in prebiranje vaših razmišljanj o svetu, ki nastaja in mu želite s svojimi deli vdihniti toplo človeško dušo, ki se v pragmatizmu vsakdanjika izgublja, so tehtno opozorilo vsem ustvarjalcem nove človeške civilizacije, tudi politiki, in njen korektiv. Nove tehnologije in svetovni trg brez meja so namreč premalo za srečo človeka in za prijazno prihodnost človeštva. Vsem skupne vrednote, človekovo dostojanstvo in odprta duhovna obzorja šele ustvarjajo pravi smisel življenja in tudi povezujejo ljudi, države, kulture in civilizacije vse bolj globaliziranega, a še vedno tudi razdeljenega sveta.

Svet 20. stoletja smo zapustili. Na spominsko ploščo bi mu lahko zapisali veliko dobrega, tudi mnoga znanstvena odkritja, visoko umetnost in dobro literaturo. Vendar smo zaradi resnice in spomina dolžni nanjo pripisati grozovite vojne, milijone ubitih, koncentracijska taborišča, porušene verske hrame, spopade ideologij, delitev sveta na bogate in revne, brezčuten odnos do narave. Sovraštvo in nestrpnost. Danes živeči rodovi, ki s svojimi dejanji določamo pot človeka in človeštva v 21. stoletju, smo dolžni ravnati tako, da to stoletje ne bo zapisano v spominu človeštva kot čas delitve na trpeče in brezbrižne do njih, na ljudi s pravico le do preživetja in na takšne s pravico do prihodnosti, na ljudi z dostopom do znanja in na obsojene na nevednost, na ljudi in narode s pravico do identitete in na utopljence v morju globalizacije.

Vaše blejske teme, spoštovane gospe in gospodje, tudi obe letošnji, vztrajno utirajo pota k obzorjem novega časa. V marsičem določajo in izpovedujejo politično filozofijo 21. stoletja. Življenje ni zgolj preživetje in zgolj vsakdanje hlastanje za več dobrinami, niso samo politični incidenti. Tako razumem vaša premišljanja. In razumem jih tudi tako, da dober človek ni nezanimiv, dolgočasen in neprimeren za junaka umetniških stvaritev, ker je slutnja neke dobre in prijazne možnosti v življenju posameznika in človeštva. Saj tega vendarle ne uravnava le groba sila močnejšega in ga ne določajo le interesi.

Naš obračun z dvajsetim in obračun za enaindvajseto stoletje bo delila dolga doba. Rodovi, ki bodo vstopili v 22. stoletje, bodo izmerili svoje dosežke tako, da jih bodo primerjali z našimi ravnanji in tudi s tistim, kar bo vrednega ostalo zapisano iz našega časa. Morda bodo v arhivih prebirali tudi katerega naših političnih govorov, a zagotovo bodo prebirali vaše knjige. Te so in bodo ostale zrcalo našega časa, verovanj, vrednot in stanja duha.

Tudi zato, ne le zaradi duhovnih potreb sedanjih rodov, se pridružujem tistim med vami, ki ste na letošnjem blejskem srečanju izražali svojo skrb za prihodnost knjige. Tudi zaradi slovenske izkušnje. Vendar sem optimist. Tehnika se bo gotovo spreminjala in prebirali bomo tudi elektronske knjige. Toda njihova vsebina bo zmeraj človeška, vaša, pisateljeva. Dokler bo človek v sebi nosil zavest o svoji individualni končnosti, bo tudi ustvarjal in bo tako njegov duh ostajal živ tudi v časih novih rodov. In dokler bo človek živ, bo premišljal o smislu življenja. Novo stoletje mu omogoča in nalaga, da začne premišljati tudi o svoji odgovornosti zanj in za usodo našega planeta, ker je človek tisti, ki ogroža eno in drugo. Zato verjamem v umetnost, verjamem v knjigo in verjamem v pisateljsko delo. Svet 21. stoletja naj bi bil bolj kot doslej tudi svet duhovnih orientacij, čas vsem skupnih temeljnih vrednot. To umetnosti zagotavlja mesto v njegovih duhovnih temeljih.

Verjamem v smisel vaših srečanj. Zato vam želim ustvarjalno delo in prijetno počutje pri nas.


 

arhivska stran