Javni nastopi

SREČNO POT SLOVENIJA V SVET. Z RAZSTAVO IN TUDI SICER.
Slavnostni govor predsednika republike Milana Kučana na otvoritvi razstave "Tam za hribi je tako kot tukaj..."- Evropska poglavja slovenske zgodovine v 20. stoletju

Ljubljana, 14. november 2002

Razstava "Tam za hribi je tako kot tukaj..." je skupni projekt treh slovenskih muzejev, Muzeja novejše zgodovine Slovenije iz Ljubljane, Muzeja novejše zgodovine iz Celja in Muzeja narodne osvoboditve iz Maribora, katerih skozi poslanstvo je skoncentrirano na zgodovino in kulturno dediščino.Spoštovane gospe in gospodje,

kaj je tu in kaj je tam za hribi, določa kje je kdo doma. A zmeraj ostaja res, da je bilo tam za hribi v 20. stoletju tako kot tukaj. Tu in tam je bila Evropa. Tu in tam je živela vera v prihodnost in razvoj. Tu in tam je bilo stoletje vojn. In je bil rajh, v dolgi zgodovini Evrope zgolj epizoda, a za takratne generacije svobodoljubnih ljudi in za obstoj mnogih narodov pa usoden čas. Čas poguma in upora ali čas ponižanja in smrti.

V stoletju nasilnih ideologij in vojn, razpadov imperijev in rojevanja novih držav, smo Slovenci ves čas delili usodo Evrope. Konec tega nemirnega stoletja smo Slovenci iz naroda s svojo državo postali nacija. Morali smo prav na koncu prehoditi še trdo pot do njenega mednarodnega priznanja in jo braniti. Žal tudi z orožjem.

Ves ta čas je Slovenija živela tako kot dežele tam za hribi. Vsakdanjost je bila takšna kot tam, vsakdanjost vsakdanjih ljudi, njihovih navad, intim, malih dram, upanj in drobnih sreč, čeprav je bil ideološki vzorec življenja v nekem obdobju drugačen. Tako kot še marsikod v takrat razdeljeni Evropi.

Jutri bo tukaj še bolj tako, kot je tam za hribi in tudi tam še bolj takó kot tukaj. Razdrobljena Evropa se danes združuje. Slovenija je del tega dogajanja, preprosto sodi zraven in ima skupnemu evropskemu domu tudi kaj dati. Ne bo nosila sveta na svojih ramenih, vendar bo za Evropo in za svet nosila svoj del odgovornosti, a tudi Evropa in svet bosta odgovorna zanjo. Zato, da bi bilo 21. stoletje prijaznejše kot prejšnje.

Dejavna bo kot samostojna država Slovencev. Takšna kot je, na svoji strani hribov, drugačna od drugih in obenem prav takšna kot druge. V čem drugačna in v čem prav taka, to je tisto veliko vprašanje, ki še čaka na odgovor. Na naš odgovor. Če bo moder, bo prinesel prijazno prihodnost Slovencem in nas na najboljši način dejavno umestil v združujočo se Evropo, ki bo tam za hribi takšna kot tukaj doma.

Spoštovani ustvarjalci razstave, nazorno ste dali v premislek, od kod smo in kam gremo. Nam in tistim, ki živijo tam za gorami. Povedali ste, da smo od tam kot tisti onstran hribov. Opomnili pa ste nas tudi, da nič od tega, kar je potem zgodovina, ne nastane kar samo od sebe. To je nauk, ki ga je vredno širiti naprej, tudi novim rodovom. Tu in tam za hribi, kamor bo od tod odšla ta razstava. Z dobro mislijo o nas in o Sloveniji.

Srečno pot Slovenija v svet. Z razstavo in tudi sicer.


 

arhivska stran