Javni nastopi

ZDRAVICA PREDSEDNIKA KUČANA NA SVEČANI VEČERJI V ČAST ŠPANSKEMU KRALJEVEMU PARU
Uradni obisk španskega kraljevega para v Sloveniji

Brdo pri Kranju, 4. julij 2002


Vajini kraljevi veličanstvi, kralj Juan Carlos I. in kraljica Sofija,
ekscelence,
dame in gospodje,
dragi gostje iz Španije,

prisrčno pozdravljeni v Sloveniji. Dolgo smo Vajini kraljevi veličanstvi pričakovali in se veselili Vašega obiska. Vse od zelo prisrčnega pogovora z vama v Vaši prijazni palači Zarzueli, ko sta pred leti obljubila, da prideta v Slovenijo. Vem in želim, da boste tudi v tem kratkem času, ki Vam je na voljo začutili vso našo toplino, ki jo čutimo do Španije in do Vajinih kraljevih veličanstev. Iskreno dobrodošla v Sloveniji.

Čeprav živita državi vsaka svojo zgodovino, nam je dobro znano, kako zapleten in tvegan je pohod na svetlo stran življenja, k upanju in svobodi vseh ljudi. Tudi naši državi sta prehodili to trnovo pot. Podobne izkušnje nas povezujejo, kot nas združujejo tudi načrti za nam vsem skupno združeno Evropo, za celino svobode vsega, kar raste lepega in dobrega na njenih tleh, za celino miru in varnosti, za skupen dom enakopravnih ljudi, narodov in držav, ki bo pokopal stare spore in spopade in zagotovil Evropi ustrezen vpliv in odgovornost v svetu. Samo notranje svobodna in trdno povezana Evropa bo zmogla izzive prihodnosti in bo lahko zadostila vsemu, kar ji ponuja in ji obenem nalaga razklani in protislovni globalni svet revnih in bogatih, svobodnih in zatiranih. Svet je last vsega človeštva in vsi ljudje imajo pravico do prihodnosti. Evropa, ki je skozi stoletja sporov in vojn, pa tudi mogočnih vzponov svobode in blaginje oblikovala svojo etiko, more in mora dati svoj prispevek človeštvu in njegovi davni želji, da živi v svetu, ki bo varen za vse in bolj pravičen do vseh, in v katerem bo njegovo upravljanje imelo trdne in za vse velike človeške kulturne sprejemljive etične temelje. Gospodarsko močna in kulturno bogata Evropa ima pravico in dolžnost, da se v svetu uveljavi tudi z politično vlogo.

Vajini kraljevi veličanstvi, spoštovani gosti iz Španije, takšni Evropi želi prispevati svoj delež tudi Slovenija. Veliko energije in znanja smo vložili, da bi zmogli kot enakopravni partnerji živeti v Evropski uniji in NATO. Ob vseh zahtevnih dilemah, za katere članice še iščejo rešitve, sta tudi po našem prepričanju to najbolj primerni skupnosti za varnost in ustvarjanje blaginje v evropskem in evroatlantskem prostoru. Zato je Slovenija iskreno hvaležna Španiji, ki je le pred dnevi učinkovito zaključila svoje polletno predsedovanje EU, za njeno podporo in tudi neposredno pomoč v prizadevanjih, da bi naša država kmalu postala polnopravna članica obeh zvez in verodostjna partnerica prijateljske Španije znotraj EU in NATO.

Vajini veličanstvi,
verjamem, da Slovenija za Vaju ni povsem neznana država. Zato naj Vam predstavim samo eno značilnost Slovenije. To je državljanska skupnost nacionalno visoko identificiranih ljudi, sposobnih medsebojnega spoštovanja, odprtih do drugačnih, željnih znanja, pripravljenih skrbeti zase in vendar zmeraj pomagati človeku, ki je brez svoje krivde zašel v stisko. Na tem gradimo etiko Slovenije kot socialne države s svobodnim trgom in zato tudi trdno verjamemo, da bo Slovenija v še tako zahtevnih razmerah zmogla izpolniti dolžnosti, ki jih mora vsaka država opraviti v današnji evropski in globalni skupnosti.

Odnosi med Španijo in Slovenijo so globoko prijateljski, kot da nam je to že od nekdaj usojeno. Povezuje nas skupno Sredozemsko morje. Povezuje nas izkušnja mirnega prehoda v razvito, nepreklicno parlamentarno demokracijo. Tudi v očeh nas Slovencev sta Vajini kraljevi veličanstvi zapisani v zgodovini Španije in sodobne Evrope kot suverena z izjemnim posluhom za demokratično in evropsko stremljenje španske družbe. V času prvih, zapletenih korakov demokratične tranzicije je bila Vajina vloga nenadomestljiva. Vsem nam sta znana tudi kot suverena, ki znata vrednotiti in odlično zastopati kulturno, geografsko in zgodovinsko raznolikost Španije in ki dobro razumeta potrebe nove, združene Evrope brez etničnega, nacionalnega in verskega sovraštva, brez ksenofobije in terorističnega ali kakršnegakoli drugega nasilja. Že dolgo nas povezujejo Cervantes, de Vega, Lorca, Picasso, Dalí in drugi velikani španske kulturne ustvarjalnosti. Čitalnica Cervantes bo Slovencem še bolj široko odprla vrata kulturne zakladnice Vaše države. Plodni stiki na duhovni ravni bodo gotovo odpirali tudi nove možnosti za sodelovanje na vseh drugih področjih življenja in ustvarjanja naših ljudi, ki so že danes takšni, da smemo zadovoljno reči, da med Slovenijo in Španijo ni problemov, so samo priložnosti, celo več, so samo izjemne priložnosti.

Zato z veseljem dvigam čašo za Vajini kraljevi veličanstvi in za vajin obisk pri nas, za kraljevino Španijo, za visoke goste iz Vaše države, za naše sodelovanje, za Evropo, za miren in varen svet.


 

arhivska stran