Javni nastopi

PRIHODNOST, POLNA IZZIVOV, VPRAŠANJ IN PRILOŽNOSTI
Sprejem za najboljše maturantke in maturante

Brdo pri Kranju, 1. september 2001

Predsednik Milan Kučan je ob začetku novega šolskega leta povabil na tradicionalni sprejem najboljše maturantke in maturante v letu 2001. Zlatih maturantk in maturantov je bilo v letu 2001 nekaj čez 200. Predsednik je najboljšim maturantom, nastajajoči slovenski intelektualni eliti, kot popotnico med drugim zaželel uspešno univerzitetno in poklicno pot. Ob tem je predsednik Kučan dejal, da so jim "vrata v prihodnost odprta. Izbirali ste in izbrali sami. Karkoli ste izbrali, skozi katerakoli vrata boste stopili v prihodnost, povsod je dovolj izzivov, vprašanj in priložnosti." Predsednik Kučan jim je tudi zaželel, da iz Slovenije naredijo "uspešno državo, po svoji meri, v kateri bo uspeh in položaj človeka odvisen od njegove sposobnosti, njegovega dela in ustvarjalnosti in ne od njegove pripadnosti ideologiji, instituciji ali stranki."Drage maturantke, dragi maturanti, dragi mladi prijatelji, spoštovani ravnatelji, učitelji, mentorji, spoštovana gospa ministrica,
najprej vam iskreno čestitam za izjemen dosežek in za uspeh, ki ste ga dosegli na letošnji maturi. Čestitam vam, vašim staršem, profesorjem, prijateljem in vsem tistim, ki so vam pri tem pomagali in vam stali ob strani.

V svet odraslih in v univerzitetni študij vstopate kot najuspešnejši maturanti, kar jih je letos premogla Slovenija. Verjamem, da je v tem tudi zagotovilo, da boste zmogli napore študija, ki je pred vami. Ste del jedra mlade slovenske inteligence, del slovenske intelektualne elite, ki bo skupaj z vašimi vrstniki po svetu, s katerimi se danes lahko sporazumevate tudi s pomočjo sodobne informacijske tehnologije, iskali odgovore na vprašanja, ki jih zastavlja prihodnost. Verjamem, da boste pri tem uspešni.

Dobro je za vse nas in za Slovenijo, da vas je veliko. Slovenija potrebuje veliko znanja in nove ideje, da bi lahko v neprizanesljivem tekmovalnem svetu uveljavila edino prednost, ki jo ima, odličnost dela in ustvarjalnosti svojih ljudi. S svojim delom ste pokazali, da je takšna odličnost mogoča.

Zdaj so vam v vašo človeško in profesionalno prihodnost odprta vsa vrata. Izbirali ste in izbrali sami. Karkoli ste izbrali, skozi katerakoli vrata boste stopili v prihodnost, povsod je dovolj izzivov, vprašanj in priložnosti. Verjamem, da spremljate dogajanje doma in v svetu in da vam ni tuja ugotovitev, da človeštvo še zdaleč nima vseh odgovorov, ki zadevajo posameznika, človeštvo, svet, naravo ter razmerja med človekom in naravo. Da tudi odgovori, ki jih ima, niso dani enkrat za vselej in da tudi nima do konca in ne more imeti enkrat za vselej oblikovanega sveta vrednot, s katerim meri sprejemljivost odgovorov na ta vprašanja. Izzivov in priložnosti je vsekakor veliko. Fenomeni kot so globalizacija, informacijska in genetska tehnologija so tisti, ki zaznamujejo in so že v osnovi zakoličili tisto polje, ki bo od vas in vašega rodu zahtevalo odgovore za vas, za vse nas in za prihajajoče rodove. Ti fenomeni so postavili tirnice, po katerih stopa človeštvo v nastopajoče stoletje. Odpirajo pa vprašanja, ki so zaenkrat brez zadostnih odgovorov: kje so meje za informacijsko tehnologijo, da ne bi posegala v dostojanstvo človeka in njegove pravice; kje so meje za gensko tehnologijo, da bi preprečili manipulacije z naravo in podobno.

Zastavlja se vprašanje, mogoče bolj zaostreno kot kdajkoli prej: kakšna je odgovornost človeka za naravo, za njega kot razumno bitje, za življenje na zemlji nasploh. Veste, kaj se danes v svetu dogaja in kakšne so nevarnosti. Ena od teh, ki grozi tudi Sloveniji s ponavljajočo se sušo, kaže na resne in zaskrbljujoče spremembe v atmosferi. Podobnih vprašanj je veliko. Nanje bo potrebno odgovarjati z znanjem, ki ga imate in ki ga boste še dobili pri študiju.

Prihodnost je vedno izbira. Izbrati je možno dobre, sprejemljive rešitve. Možno je izbrati tudi slabe ali slabše rešitve. Človeštvo je v svoji zgodovini dostikrat v skušnjavi - po lažjih poteh izbiralo slabše rešitve. Želim zaradi vas, zaradi vašega srečnega življenja, zaradi srečne prihodnosti človeštva in življenja na zemlji na sploh, da bi imeli srečno roko, ko se boste odločali za izbire, ko boste izbirali in da bi takrat razumeli, da je vsaka izbira in vsaka pravica človeka najprej tudi odgovornost do enake pravice drugega človeka in da je ta izbira tudi odgovornost do življenja na zemlji na sploh. Globalni svet zahteva globalno odgovornost. Ta pa se pričenja najprej pri vsakem človeku, skupnosti in državi.

Z vami, dragi mladi prijatelji, v življenje Slovenije vstopa nov, neobremenjen rod. Imate priložnost, da iz Slovenije naredite uspešno državo, po svoji meri, v kateri boste radi živeli. Želim, da uspete narediti državo, v kateri bo uspeh in položaj človeka odvisen od njegove sposobnosti, njegovega dela in ustvarjalnosti. Ne od njegove pripadnosti ideologiji, instituciji ali stranki. Pri ustvarjanju takšne Slovenije vam želim vso srečo. Želim vam veliko uspeha pri študiju na univerzi. Želim vam tudi, da uživate študentsko življenje. Predvsem vam pa želim, da uživate mladost. To ste zaslužili. In še enkrat vam čestitam na tej lepi popotnici za življenje, ki je pred vami.

Hvala lepa, da ste se odzvali mojemu vabilu.

Foto: BOBO


Foto: BOBO

Foto: BOBO

Foto: BOBO


 

arhivska stran