Javni nastopi

SVET AKADEMIKOV PRIHODNJEGA TISOČLETJA
Najboljši maturantje 1999 pri predsedniku republike
Govor predsednika republike

Brdo pri Kranju, 4. september 1999

Foto: BOBO "Vsak med vami ima svoj svet, za katerega pa vem, da je odprt in naklonjen srečanjem z vsemi drugimi svetovi. Tudi to je del odličnosti. Tiste odličnosti, ki vas usposablja, da boste sooblikovali jutrišnji svet, se v njem znašli in se v njega umestili odgovorno do drugih ljudi," je v nagovoru generaciji maturantov, ki že vstopajo v svet študija in raziskovanj novega tisočletja, dejal predsednik Kučan. "Vaš maturitetni uspeh napoveduje, da boste ustvarjali tudi nova vedenja, ki jih danes komaj že slutimo, ali morda sploh še ne. Ne vemo, kaj bo jutrišnji svet zahteval od ljudi, pred kakšne izzive in težave jih bo postavljal. Vendar vemo, da bodo tisti, ki bodo znali več, ki bodo imeli boljše znanje, lažje odgovarjali na te izzive, učinkoviteje in zanesljiveje premagovali težave. Vi bi, dragi odličnjaki, vsekakor morali biti med tistimi, ki bodo uspešneje obvladovali prihodnost".Dragi odličnjaki, spoštovani gospod minister dr. Pavle Zgaga, spoštovani profesorji in drugi gosti!

Hudo veliko odgovornost čutim pred Vami za besede, ki Vam jih namenjam na današnjem srečanju. Kajti temu srečanju bi lahko rekli tudi srečanje s prihodnostjo. Vi, dragi maturanti, že vstopate v svet akademskega študija in s tem raziskovanj novega tisočletja. Ste generacija interneta, novih znanj informacijske družbe. Vaš maturitetni uspeh napoveduje, da boste ustvarjali tudi nova vedenja, ki jih danes komaj že slutimo, ali morda sploh še ne. Ne vemo, kaj bo jutrišnji svet zahteval od ljudi, pred kakšne izzive in težave jih bo postavljal. Vendar vemo, da bodo tisti, ki bodo znali več, ki bodo imeli boljše znanje, lažje odgovarjali na te izzive, učinkoviteje in zanesljiveje premagovali težave. Vi bi, dragi odličnjaki, vsekakor morali biti med tistimi, ki bodo uspešneje obvladovali prihodnost.

Srečen sem, ker Vam lahko čestitam za blesteče rezultate. Vi ste najboljši med odličnimi. Takšnih je vsako leto več. Vesel sem, da ste z nadarjenostjo, trdim delom, vztrajnostjo, razumevanjem in pomočjo staršev in učiteljev, pa tudi trmo, ki Vam je pomagala skozi stiske in težave, ki ne prizanašajo nikomur, dosegli največ, kar si lahko želi resen in ambiciozen dijak.

Zdaj so Vam široko oprta vrata k novim znanjem in tudi v poklicne kariere. Za katerikoli študij ste se odločili, ohranite visoke ambicije in hotenje po osvajanju znanja, bodite še naprej prispodoba in hkrati tvaren dokaz odličnosti. Tiste odličnosti, ki je tudi edino jamstvo za vso našo državo, da bo uspešna v mednarodni skupnosti.

Današnji svet je tekmovalen. Mi Slovenci lahko v tem svetu tekmujemo in ustvarjalno prispevamo samo z vrhunskim znanjem in ustvarjanjem takšnega znanja. V današnjem svetu je prav znanje že postalo in še bolj postaja najbolj iskana vrednost.

Znanje je tudi zanesljiva podlaga za samozavest in samozaupanje človeka. Daje mu ustvarjalni zagon in zanos. Želim verjeti, da Vam je veljavni šolski sistem omogočal, če že ne spodbujal, oblikovanje lastnega, samostojnega in svobodnega pogleda na svet in njegovo prihodnost. Vsak med Vami ima tako svoj svet, za katerega pa vem, da je odprt in naklonjen srečanjem z vsemi drugimi svetovi. Tudi to je del odličnosti. Tiste odličnosti, ki vas usposablja, da boste sooblikovali jutrišnji svet, se v njem znašli in se v njega umestili odgovorno do drugih ljudi. Družba ni le naključna zbirka posameznikov, ki gredo vsak svojo pot, povsem mimo drugih. Uvidevnost, ljubezen do sočloveka, strpnost, solidarnost - to so vrednote in načini ravnanja, ki so temelj demokratične in humane družbe. Te vrednote niso kupljive, ne da se jih spregledati brez posledic za vse in ne da se jih izsiliti z zakoni in predpisi. Treba jih je praktično živeti. Vi spadate med tiste, ki bodo bolj kot drugi razumeli, zakaj je to nujno, ki bodo s svojim znanjem in ravnanjem to tudi potrjevali in dokazovali.

Dragi odličnjaki, končali ste dobre šole, ki so ponos Slovenije in so v svoji prenovi tudi njeno upanje za naprej. Ko boste že vsak na svoji profesionalni poti, se spomnite nanjo. Tudi tedaj, ko bi kdo hotel iz nje napraviti učilnico ponižnosti in verovanj v en sam prav, v en sam svet slepe privrženosti in podaništva. Postavite se za šolo, ki bo tudi prihodnjim generacijam pomagala, da postanejo zrele osebnosti, ki lahko samozavestno stopijo v svet brez meja za znanje in odlično delo.

Kjerkoli že boste preživljali svoja leta ustvarjalnosti in dela, doma ali, če Vas bo tja zaneslo, tudi na tujem, ostanite Slovenci, svetovljani z globokimi koreninami v domovini. Slovenija Vas bo potrebovala. Slovenija bo povsod tam, kjer bodo njeni ljudje Vaših lastnosti.

Danes so tu z nami tudi gospe in gospodje, ki prilagajajo naše šole novim časom. V sredo so v šole pripeljali prve šestletnike, ki bodo prvi rod nove 9-letne osnovne šole. S tem so Slovenijo vpeljali v krogih tistih številnih evropskih držav, ki poznajo obvezno 9-letno šolanje in se zavedajo svoje odgovornosti do svojih mladih državljanov, ki jim je prav znanje najboljša popotnica v življenje. Tu so tudi mnogi učitelji, ki so Vam vsak dan pomagali k blestečim uspehom. Drage maturantke in maturanti, dovolil si bom tudi v Vašem imenu, da se jim zahvalim za njihovo delo, ki ga lahko zares poplača samo zadovoljstvo, da so storili veliko dobrega za otroke, ki so jim zaupani v uk in vzgojo, mnogo dobrega za Slovenijo in za njeno prihodnost.

Hvala njim in iskrene čestitke z najboljšimi željami, Vam, današnji slavljenci. Danes je Vaš praznik. Pred Vami je še skoraj vse življenje. Veselite se ga. Naj Vam bo prijazno in naj Vam dopusti, da boste uveljavili svoje znanje in svoje talente. 

arhivska stran