Javni nastopi

SLOVENSKO - KAZAHSTANSKI POSLOVNI FOUM
Govor predsednika republike Milana Kučana na Poslovnem forumu ob uradnem obisku v Republiki Kazahstan

Astana (Kazahstan), 23. september 2002


Spoštovani predsednik Kazahstana gospod Nursultan Nazarbayev, ministri, cenjeni kazahstanski in slovenski gospodarstveniki,

Slovenija, ki jo predstavljam, je v enajstih letih svoje samostojnosti in neodvisnosti, prehodila zahtevno pot v tržno gospodarstvo in izvedla zahtevne strukturne spremembe. Realni sektor slovenskega gospodarstva je praktično privatiziran, zdaj teče privatizacija obeh največjih bank, ki sta še v pretežni državni lasti, zavarovalnic in telekomunikacij. Gospodarstvo zaključuje razvojno preobrazbo, veliko je mednarodnih podjetij, ki poslujejo na globalnem trgu, med njimi so tudi že prva globalna podjetja. Slovenija dosega 72% povprečja držav Evropske unije po bruto domačem proizvodu na prebivalca, merjenega s kupno močjo. Je ekonomsko, politično in socialno stabilna ter za tuje investitorje varna dežela. Tuji investitorji imajo v Sloveniji nacionalni tretma, omogočen je transfer dobička. Slovenska podjetja, ki v veliki meri izvažajo na trge Evropske unije, ponovno osvajajo tržišča nekdanje Jugoslavije, saj je Slovenija v Paktu stabilnosti za JV Evropo, eden največjih investitorjev in donatorjev. Slovenski borzni indeks raste, predvsem zaradi povečanega zanimanja tujih investitorjev. Povečujejo se tudi investicije slovenskih podjetjih v državah nekdanje Jugoslavije, vzhodne Evrope in v državah Skupnosti neodvisnih državah (SND). Pri vas, v prostranem in dinamičnem Kazahstanu, še ni neposrednih naložb slovenskih podjetij, za zdaj tudi ne kazahstanskih podjetij v Sloveniji. Tečejo pa že dogovarjanja, tako sem informiran in ta proces zelo podpiram, o skorajšnjih slovenskih neposrednih investicijah v Kazahstanu. Veliko slovenskih podjetij pa že ima svoja predstavništva v Kazahstanu, kar kaže na realnost gospodarskih in podjetniških interesov in na velike potencialne možnosti za sodelovanje.

V podporo poglobljenemu in razvejanemu gospodarskemu sodelovanju med obema državama je bil danes podpisan Sporazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, v postopku uskladitve so še nekateri pomembni sporazumi: o vzajemni zaščiti in spodbujanju naložb, o izogibu dvojnega obdavčenja, ter o mednarodnem cestnem prometu. V obojestranskem interesu je, da se ti postopki čimprej končajo in tako dobi sodelovanje zaokroženo in sodobno pravno podlago.

Za razvejano sodelovanje med obema državama je veliko možnosti. Ob prizadevanju obeh strani, bi jih lahko spremenili v priložnosti za ustvarjanje strateških partnerstev in zavezništev pri različnih področjih in projektih na državni ter gospodarski in podjetniški ravni. V enajstih letih razvoja samostojne in neodvisne države, si je Slovenija pridobila veliko izkušenj pri snovanju in izvajanju posameznih reform – od lastninske, prek pokojninske do reforme uprave – pri razvojnem prestrukturiranju gospodarstva in spodbujanju podjetništva. V Sloveniji deluje že dve desetletji odlična Mednarodna poslovna šola za usposabljanje managerjev. Veliko izkušenj ima Slovenija tudi v pogajanjih za vstop v Evropsko unijo. Po programu naj bi bila pogajanja za vstop Slovenije v Evropsko unijo končana do konca tega leta. Vse te izkušnje, dobre in slabe, smo pripravljeni deliti in izmenjavati z vami.

Spoštovani gospodarstveniki, verjamem, da boste ob dobrem medsebojnem spoznavanju in spoznavanju potencialov obeh držav, za kar daje priložnost tudi današnji Poslovni forum, hitreje razvijali poslovna partnerstva v različnih oblikah in vsebinah ter, da boste hkrati znali razvijati tudi ustvarjalna partnerstva za skupen uspeh v sodobnem globalnem svetu. Tam je veliko priložnosti. Poskusimo jih nekaj izkoristiti skupaj.


 

arhivska stran