Javni nastopi

VAŠ USPEH JE DOBER OBET ZA PRIHODNOST
Nagovor predsednika najboljšim slovenskim maturantkam in maturantom v letu 2000

Brdo pri Kranju, 2. september 2000

Foto: BOBO

Drage maturantke, dragi maturanti, spoštovani mladi odličniki.

V veliko veselje mi je srečanje z Vami, ki ste najboljši med najboljšimi. Vaše zadovoljstvo ob sijajnem uspehu je nalezljivo, Vaš optimizem postaja tudi del našega skupnega optimizma. Za vami je pomemben življenjski mejnik, ob katerem lahko z zadovoljstvom ugotavljate: dobro smo delali, lepo nam je bilo. Tudi zato mi je srečanje z vami tako ljubo.

Opravili ste zrelostni izpit. Zrelost ni le znanje in tudi matura ni le preizkus znanja. Je tudi preizkus vztrajnosti in vzdržljivosti, odločenosti, sposobnosti in življenjske zrelosti. Je dokaz zaupanja vase, je vir samozavesti med mladimi. Preizkus ste opravili z odliko. Opravili ste ga po merilih, ki so v rabi v razvitih državah Evrope. Ste del najboljših maturantov na naši celini.

Zdaj se vam odpira pot iskanja in ustvarjanja novih znanj. Iskali boste odgovore na klice prihodnjih časov, ki se že zarisujejo na superhitri cesti človekovega razvoja v dobi, ki jo označujejo računalniki, internet in mobitel. Niso še vse resnice o naravi, svetu in človeku že prepoznane in povedane. In tudi nikoli ne bodo. Čakajo tudi na Vas, ko boste kot vrhunski strokovnjaki del globalnega možganskega trusta ustvarjali v svetu številnih jezikov, kultur in več središč razvoja človeške civilizacije. Živeli in delali boste kot posamezniki pa vendar kot člani naše državljanske skupnosti in globalnega sveta. Tudi od Vas bo odvisno, kako se bodo razpletala nasprotja, ki nastajajo v tem novem, Vašem svetu. Zdaj ste dozoreli. Zmorete prevzemati svoj del odgovornosti v svetu, v katerem živimo. Priložnost imate, da ga naredite tudi po svoji meri.

Svoje znanje ste pridobivali v šoli, ki si je ravno v Vašem času zastavila zelo visoke cilje, vedoč, da je v sodobnem svetu prav znanje, ki zmore rojevati nove ideje, primerjalna prednost vsakega posameznika in vsake družbe, kajti kdor ima takšno znanje, lahko v večji meri ustvarja sam svojo prihodnost. V tem obdobju je bilo izpeljanih več velikih šolskih projektov, med njimi sta tudi vpeljava devetletke in ponovna uvedba mature.

Spoznanje o pomenu znanja je dolgoročni družbeni projekt. Zato me posebej veseli, da v Sloveniji že žanjemo prve rezultate, ki se kažejo v vedno večjem številu srednješolcev z zaključenimi izpiti, vedno večjem številu maturantov, vedno večjem številu študentov, diplomantov, magistrov in doktorjev znanosti. Počasi a vztrajno se Slovenija na tem področju približuje ciljem, ki si jih je zastavila. Upajmo, da si na poti do teh ciljev ne bomo sami nespametno postavljali ovir in si sami delali škodo.

Velika vprašanja človekovega bivanja, vprašanja o resnici in pravici, o dobrem in zlu, o razvoju in napredku so vedno terjala ne le znanje, tudi samostojno, kritično razmišljanje in presojanje, etično držo, odprtost in solidarnost do drugih ter vztrajno strpno iskanje poti za skupno delo. Verjamem, da boste z znanji in spoznanji in tudi s sposobnostjo za skupno delo pri sprejemanju izzivov, ustvarili velik socialni kapital Slovenije, ki bo državo uvrščal med stabilne družbe znanja za prihodnost.

Zdaj je Vaš takorekoč ves svet. Zato bodite svetovljani z globokimi koreninami doma. Vsaka generacija ima svoj prav, tudi Vaša in tudi tiste za Vami. Živeli pa bomo varno in dobro, če bodo vsi rodovi složni in solidarni. Izkoristite svoje priložnosti. Več ko jih boste izkoristili zase, več jih boste tudi za našo narodovo skupnost, za zanesljivejšo prihodnost slovenstva. O tej prihodnosti bo letos prvič odločal tudi Vaš glas na parlamentarnih volitvah. Delajte za dobro vsega sveta. Zaupajte vase in nikoli ne odnehajte. Postavite si visoke cilje, zmogli boste do njih.

Čestitam Vam in tudi Vašim učiteljem, Vašim staršem in prijateljem, ki so Vam stali ob strani in Vas bodrili. To je tudi njihov uspeh. Zagrabite zdaj življenje z obema rokama.


 

arhivska stran