Javni nastopi

ZDRAVICA PREDSEDNIKA KUČANA OB URADNEM OBISKU V BOSNI IN HERCEGOVINI

Sarajevo (Bosna in Hercegovina), 18. julij 2002


Spoštovani gospod predsedujoči predsedstva Bosne in Hercegovine, gospod Belkić,
spoštovana gospoda člana predsedstva,
spoštovane gospe in gospodje,

najprej bi se Vam želel zahvaliti, spoštovano predsedstvo, za Vaše povabilo, da ponovno obiščem Vašo lepo in meni drago državo.

Čutim se zelo počaščenega in hvaležen sem Vam za prijateljsko pozornost in priznanje, ki ste mi ga danes podelili. Zmeraj sem ravnal, kot sem presodil, da je pravično in dobro za Bosno in Hercegovino. Veliko pa mi pomeni, da ste moja dejanja tako presodili tudi Vi, ki Vam je bilo neposredno naloženo, da ste se bojevali za preživetje svoje dežele in za svojo državo, in ji danes ustvarjate trdne temelje za obstoj in razvoj. Hvala Vam.

Vesel sem današnje Bosne in Hercegovine. Ohranila je svojo dušo, ki je nastajala skozi vojne in pod tujimi gospodarji. Umirala je v dolgih zimah druge svetovne vojne, umirala je v nedavnem krvavem nasilju po vsej državi in se zmeraj znova prerodila. To je široka duša, pripravljena na ustvarjalno in delovno sožitje vseh različnosti, iz katerih raste. Zato je preživelo obkoljeno in izstradano Sarajevo. Zato iz porušene države tako številnih smrti nastaja novo življenje, kot iz nekoč porušene Evrope nastaja skupna evropska hiša, skupni dom vseh različnosti, ki so nastale in živijo na njenih tleh. Samo takšna Bosna in Hercegovina ima prijazno prihodnost in bo imela svoj prostor tudi v združeni Evropi, ki je končno pripravljena sprejeti svojo odgovornost za mirno in varno življenje tudi pri vas. Takšno Bosno vidimo v Sloveniji kot svojo partnerico in sopotnico v skupni evropski prihodnosti.

Nikoli ne bo mogoče do konca pojasniti, zakaj se kdo odpove prijatelju ali sosedu ali celo dvigne roko nadenj zgolj zato, ker je drugačen od njega, ker pripada drugemu narodu. To se nam je zgodilo, ko je razpadala skupna država in jo je en narod hotel uporabiti predvsem zase. To se nam ne sme in se tudi ne more več zgoditi. Zdaj imamo priložnost, da vsak v svoji državi ustvarjamo odnose, ki rastejo iz naše pozitivne tradicije, iz evropskih vrednot, iz spoštovanja drugačnosti, iz plodnega sožitja različnosti, ki bo več kot samo življenje drug ob druge, iz medsebojnega zaupanja, iz enakih pravic za vse. Za to smo odgovorni ne samo v državnih mejah. Vsi smo del mednarodne, globalne skupnosti, v kateri dobra in slaba dejanja v vsaki državi prej ali slej občutijo tudi vsi drugi. Odgovorni smo tudi njej. To svojo dolžnost je vsakdo dolžan izpolniti najprej v odnosih s sosedi, kot tudi z vsemi drugimi. Naj ob tem rečem: od političnih kupčevanj za dele Vaše države, od risanja razdeljene Bosne in Hercegovine za obloženo mizo do današnjega soglasja o odprtem sodelovanju Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Zvezne republike Jugoslavije je bila dolga pot. V njem vidim tudi pomembno zagotovilo, da je konec ambicij za razdelitev Vaše države.

Korenine dobrih odnosov med našima državama so globoke, zato je Slovenija v najhujših časih za Bosno in Hercegovino razumela globino krvavih dogajanj na vaših tleh in je tudi pomagala, kolikor je le mogla. Dobro se razumemo tudi danes. Slovenska vrata so na stežaj odprta za ustvarjalno v Bosni in Hercegovini, podjetja iz obeh držav zelo dobro sodelujejo. Še posebej smo lahko na obeh straneh zadovoljni, ker hitro rastejo neposredna vlaganja iz Slovenije. To najbolj povezuje, tudi popravlja trgovinska neravnovesja, to odpira nova delovna mesta in ustvarja možnosti za skupen nastop na tretjih trgih. Takšna je celota naših odnosov. Njen del so tudi odprta vprašanja, vključno z deviznimi hranilnimi vlogami pri Ljubljanski banki, ki so v okviru Banke za mednarodne poravnave v Baslu predme pogajanj naslednic jugoslovanske federacije. Samo pogajanja, dialog, sporazumevanje so pot k dobrim rešitvam, enostranska dejanja jim škodijo. Takšna je tudi izkušnja iz časa razpadanja skupne države.

Spoštovane gospe in gospodje, še enkrat se Vam zahvaljujem za priznanje, ki sem ga bil danes deležen. Z zadovoljstvom dvigam čašo za Bosno in Hercegovino, za njeno prijazno prihodnost v združeni Evropi, za dobre odnose med državama, za Vas, gospod predsedujoči, in za člana predsedstva, za Vas, gospe in gospodje.


 

arhivska stran