Javni nastopi

DEMOKRATIČNI BOJ MNENJ NAM JE POTREBEN KOT KRUH
Srečanje Zveze rezervnih vojaških starešin ob Dnevu borca
Govor Milana Kučana, predsednika CK Zveze komunistov Slovenije

Kranj, 4. julij 1986

Takoj ob prevzemu funkcije predsednika CK ZK Slovenije se je Milan Kučan jasno opredelil za odprt politični dialog, za demokratično, polemično in ustvarjalno soočanje mnenj. Hkrati je odločno zavrnil politiko, ki si prisvaja monopol nad resnico. V svojem govoru vojaškim starešinam in borcem druge svetovne vojne je s tem v zvezi med drugim dejal: "Prisvajajo si monopol nad resnico, prav tako kot to počne birokracija. Tudi njim niso potrebni argumenti, dovolj je njihovo mnenje, dovolj je zgolj trditev. Privzamejo si nepreklicno pravico do političnih in človeških kvalifikacij in diskvalifikacij tistih, ki ne mislijo tako kot oni, do uporabe neresnic in potvarjanja dejstev, pravico do pritiska na delo sodišč in drugih demokratičnih institucij našega sistema. Prav imajo, ko trdijo, da dialog ni možen. Kajti dialog je možen samo kot pogovor enakopravnih, kot pogovor ljudi, ki v interesu stvari, ideje in resnice varujejo dostojanstvo sogovornika. Spomniti se velja prav v tej zvezi na Voltaira in njegovo znamenito misel:"Ne strinjam se s tvojim prepričanje, toda pripravljen sem dati življenje, da ga lahko ohraniš". Demokratični boj mnenj nam je potreben kot kruh."


Besedilo celotnega govora dosegljivo v Arhivu RS.
 

arhivska stran