Javni nastopi

SODOBNE KOMUNIKACIJE VSE UČINKOVITEJE POVEZUJEJO SVET V GLOBALNO SKUPNOST
Govor predsednika republike na otvoritveni slovesnosti INFOS

Ljubljana, 23. oktober 2000

Foto: BOBO

Spoštovane gospe in gospodje,

geslo "vsak slovenski dom mora postati hiša v globalni internetski vasi" mnogo pove o naši razvojni poti. INFOS je pri tem v veliko oporo. Tudi z njegovo pomočjo bomo uspešno "prehitevali sedanjost in spoznavali prihodnost".

In, spoštovane gospe in gospodje, za to gre - za prihodnost!

Sodobne komunikacije vse učinkoviteje povezujejo svet v globalno skupnost. Vsi postajamo del tega in takega sveta. O mestu in vlogi posameznika, naroda, države, regij - vse izraziteje odloča naša usposobljenost za novo ekonomijo. Njene najpomembnejše strateške surovine so znanje, ustvarjalnost in ideje. Znanje, ki rojeva nove ideje, postaja temeljna konkurenčna prednost. To je blago, po katerem se danes najbolj povprašuje. Najbolj razviti deli sveta postajajo laboratoriji idej.

Slovenija seveda še zdaleč ni več na začetku poti v informacijsko družbo. Imamo vse boljšo infrastrukturo, vse boljša je računalniška pismenost, za katero uspešno skrbi reformirana šola, vse bolj se širi uporaba računalniške podpore, interneta; imamo za uveljavljanje nove ekonomije pomembne zakonske in programske dokumente. Tudi zato in predvsem zaradi nas samih je še pomembneje zgraditi nacionalno razvojno politiko, ki bo zagotavljala prepoznavno identiteto z odličnostjo svojega znanja in organizacije ter na tem temelječo ponudbo idej, programov, proizvodov in storitev. Njeni odločujoči stebri pa so uporaba in tudi izdelovanje novih informacijskih tehnologij, učinkovita, z razvitejšim okoljem primerljiva organizacijska mreža državnih in civilnih dejavnikov (EU ima generalni direktorat za informacijsko družbo!), izobraževanje skozi vse življenje, usposabljanje, strukturne spremembe, koordinacija makroekonomskih politik, strukturna preobrazba in socialna kohezija.

Zato je naša gospodarska prihodnost tudi v razvoju informacijske industrije, v izdelavi programske opreme in komunikacij. To so novi zidaki globalne internetske vasi, ki nastajajo v možganski industriji z visoko dodano vrednostjo in z zmeraj novimi izzivi za mlade. Zato želim danes še posebej omeniti Infosovo podporo Študentski areni, v kateri so študenti sami uspešno prikazali študentom vse o študentskem življenju. Slovenija ima pogoje in možnosti, da postane "Silicijeva dolina" ene od evropskih regij in se razvije tudi kot regionalno središče za študij visokih tehnologij s profesorji in študenti iz vsega sveta. Zato pa bi morala tudi sama živeti kot informacijska družba. Pot v informacijsko družbo je pot mladih. Prvi korak k njej je takšna informatizacija javne uprave, ki bo obrnjena k ljudem. Da pa bi to mogla biti, ni odvisno le od njene informatizacije in sposobnosti uradnikov, da informacijsko tehnologijo uporabljajo, ampak je odvisna od njene profesionalnosti in sodobne organiziranosti v celoti. To je naloga, ki slovensko državo še čaka!

Da smo na dobri poti, me prepričujejo tudi nekateri poudarki v predvolilnih programih političnih strank za zadnje državnozborske volitve. Zdaj prihaja čas, ko bo nova oblast dolžna te načrte tudi izpolniti. Zato, da bomo iz vlaganj v preteklost, v vzdrževanje obstoječega, prestopili v vlaganja v prihodnost, v spremembe in razvoj; v ustvarjalno družbo posameznikov s priložnostjo za vse in s poudarjeno vlogo civilne družbe; v odprto in konkurenčno globalno gospodarstvo in učečo se družbo mednarodno izobraženih, v svet odprtih ljudi s svetovljansko nacionalno in državno identiteto, iz družbe apriornih, z državnim skrbništvom zagotovljenih socialnih pravic v zagotavljanje socialne kohezije, temelječe na vseživljenjskem učenju, gospodarski sposobnosti ter soodgovornosti ljudi za lastno uspešnost.

Spoštovani,
čestitam vsem, ki soustvarjate podobo že desetega INFOSA, vsem Vam, ki ste dovolj zgodaj razumeli klic časa in uspešno opravljate svoje delo na naši poti v informacijsko družbo in za naše prepoznavno umeščanje v vse bolj globalizirani svet.

Naj skupaj z vami, spoštovani organizatorji, povabim vse, ki "enkrat na leto pridejo gledat v prihodnost", da to storijo tudi letos.


 

arhivska stran