Javni nastopi

ČAST DELIM S SVOJO DRŽAVO IN VSEMI NJENIMI LJUDMI
Predsedniku Kučanu častnI doktorat Državne univerze iz Clevelanda

Cleveland State University (ZDA), 13. maj 2001

Foto: BOBO Milan Kučan je prvi demokratično izvoljen predsednik Slovenije. Pod njegovim vodstvom se je Slovenija leta 1991 uspešno osamosvojila in iz nekdanje republike komunistične Jugoslavije postala samostojna demokratična država. Danes velja Slovenija v očeh razvitih zahodnih držav za otok stabilnosti v Srednji Evropi, je med drugim povedala predsednica Državne univerze iz Clevelanda Claire A. Van Ummersen, ko je na posebni slovesnosti, ki se je je udeležilo nekaj tisoč ljudi, proglasila predsednika republike Milana Kučana za častnega doktorja Univerze.Ponosen sem na častni doktorat, ki mi ga je naklonila Clevelandska državna univerza. Želim ga deliti s svojo državo in z vsemi njenimi ljudmi. Vsi so prispevali k modrosti in uspešnosti Slovenije, k njeni mirni poti iz brezupja nekdanje Jugoslavije v samostojno, danes uspešno in ugledno državo.

"Ves svet občuduje uspeh Slovenije pri izgradnji svobode in blagostanja. Izgraditi moramo Evropo brez meja, Evropo brez delitev, mirno in demokratično Evropo. Slovenija pri tem lahko odigra vodilno vlogo", je dejal predsednik Bill Clinton junija 1999 v slovenski prestolnici Ljubljani. To je Slovenija včeraj, danes in jutri.

In kakšna je bila moja pot. Naj povem kratko zgodbo. Ko sem bil še otrok, sem po koncu druge svetovne vojne zrl v stražarske stolpe in v visoko ograjo iz žice, ki so jo na meji z Madžarsko postavili in varovali vojaki varšavskega pakta. To je bil naš berlinski zid. Spraševal sem se, zakaj ne morem več k otrokom onstran meje, zakaj madžarski vojaki streljajo v ljudi, ki hočejo čez mejo k nam v Slovenijo.

Ko sem vstopil v politiko, sem se odločil. Delal bom za politiko, ki ne bo ločevala ljudi in držav, za katero nobena ideja ne bo vredna več kot eno samo človeško življenje in ki bo preprečevala kršitev pravic vsakega posameznika, kajti kršitev njegovih pravic je kršitev pravic vseh. To je moje politično vodilo še danes.

Clevelandu pravimo ameriška Ljubljana. In res je tako. Ponosen sem in hvaležen, da mi je častni doktorat podelila univerza v mestu, v katerem živi in mu je dušo dajalo tudi toliko slovenskih rojakov.

Svoje veselje delim tudi z vsemi vami, ki danes zaključujete svoj študij. Iskreno vam čestitam.

Želim vam vse dobro v vašem življenju.


DRŽAVNA UNIVERZA V CLEVELANDU
ZAČETNI
LETNIK DVA TISOČ ENA
13. maj 2001


Častni doktorat iz javne uprave


Milan Kučan je prvi demokratično izvoljeni predsednik Slovenije. Pod njegovim vodstvom je država uspešno prekinila z republiko v komunistični Jugoslaviji in leta 1991 postala neodvisna demokracija. Danes zahodne sile Slovenijo hvalijo, da je otok stabilnosti v Srednji Evropi. Država je kandidatka za članstvo v Natu in Evropski uniji.

Slovenci so g. Kučana razglasili za najpomembnejšega rojaka 20. stoletja. Diplomirani pravnik Univerze v Ljubljani je svojo politično kariero začel v letu 1964. Med funkcijami, ki jih je opravljal, so predsednik slovenske skupščine, predstavnik Slovenije v jugoslovanski federaciji in predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. Kot slednji je s svojimi reformnimi stališči in prizadevanjem za spoštovanje politične svobode in človekovih pravic prišel v spor z jugoslovansko komunistično partijo. Njegov dramatični odhod s partijskega kongresa v Beogradu leta 1990 je pomenil začetek konca komunistične partije in prvi poziv k samostojnosti Slovenije.

G. Kučan je vpeljal reforme, ki so Sloveniji utrle pot v demokracijo in državnost. Spodbudil je večstrankarski sistem, tržno gospodarstvo in neodvisnost sodstva ter policijo, ki deluje po zakonu. Za predsednika Slovenije je bil izvoljen na prvih večstrankarskih volitvah leta 1990 in bil z večino glasov ponovno izvoljen v letih 1992 in 1997. Za njegovo vlogo pri spodbujanju miru in stabilnosti v Srednji Evropi so ga odlikovali papež Janez Pavel II., tri države in številne organizacije. Je član odbora v Inštitutu Šimona Peresa za mir.


Foto: BOBO
Foto: BOBO

Foto: BOBO
Foto: BOBO

Foto: BOBO
Foto: BOBO


 

arhivska stran