Javni nastopi

VZPODBUDA OKREPLJENEMU GOSPODARSTVU MED SLOVENIJO IN ŠPANIJO
Govor predsednika Milana Kučana na otvoritvi slovensko-španske poslovne konference, ki jo ob uradnem obisku španskega kraljevega para v Sloveniji organizira Gospodarska zbornica Slovenije.

Ljubljana, 5. julij 2002


Vaše veličanstvo Juan Carlos I, ekscelence, spoštovani gospodarstveniki,

v čast in veliko zadovoljstvo mi je, da sem lahko danes pospremil njegovo veličanstvo španskega kralja Juana Carlosa I na poslovno konferenco španskih in slovenskih gospodarstvenikov. Oba imava tako priložnost, da podpreva in vzpodbudiva okrepljeno sodelovanje med obema državama v najbolj konkretni in merljivi obliki na področju gospodarstva. Goste iz Španije še posebej prisrčno pozdravljam in jim želim, da najdejo v Sloveniji zanimive in zanesljive partnerje.

V enajstih letih svoje samostojne in neodvisne države je slovensko gospodarstvo uspešno prehodilo izjemno zahtevno in dinamično pot. Slovenija tako danes dosega 72% povprečja držav EU po bruto domačem proizvodu na prebivalca, merjeno s kupno močjo. Izpolnjuje maastrichtska kriterija o zunanjem dolgu in proračunskem primanjkljaju in ima visok rating kreditnega tveganja. Je v skupini A deželnega tveganja in je za tuje investitorje varna dežela. Slovenski borzni indeks raste, predvsem zaradi povečanega zanimanja tujih investitorjev. Povečujejo se tudi investicije slovenskih podjetij v državah v tranziciji in v državah nekdanje Jugoslavije. V Paktu stabilnosti za Jugovzhodno Evropo je Slovenija eden največjih investitorjev in donatorjev. Slovenska podjetja so lahko dober poslovni partner manjšim in srednjim podjetjem iz Španije, ki se odločajo za proizvodnjo in distribucijo na območje Vzhodne in Jugovzhodne Evrope. To je socialni, kulturni in poslovni prostor, v katerem se slovenska podjetja dobro orientirajo. Tudi sama so šla skozi trdo preizkušnjo tranzicije, dramatično izgubo nekdanjih trgov. Za dobre makroekonomske kazalce, za gospodarsko uspešnost in socialno stabilnost mora Slovenija biti hvaležna predvsem tem podjetjem in ljudem, ki so jih v teh najtežjih časih vodili.

Realni sektor v Sloveniji je praktično privatiziran, zdaj teče privatizacija največjih bank v pretežno državni lasti, zavarovalnic in telekomunikacij.

V pogajanjih z Evropsko unijo ima Slovenija začasno zaprtih 28 poglavij, pogaja se o kmetijstvu, regionalni politiki in koordinaciji strukturnih elementov, financiranju in proračunu. Tu so, kot vam je znano, pogajanja najtežja, tudi zaradi težav pri določanju pogajalskih izhodišč znotraj EU. Vendar Slovenija optimistično pričakuje, da jih bo do konca leta uspešno končala. Slovenija ceni podporo Španije širitvi Evropske unije brez zamud in bilo bi mi v veliko zadovoljstvo, če bi Španija poznala in razumela ambicije Slovenije, če bi prepoznala njeno učinkovito usposabljanje za vstop v Evropsko unijo in NATO, ki je zahtevalo zelo veliko naporov in če bi jo ocenila kot državo, katere vključitev v Evropsko unijo je v interesu tudi Španije.

Vaše kraljevo veličanstvo, spoštovani gostje iz Španije,
če hočeš uspeti, moraš imeti visoke ambicije. Moraš se primerjati z boljšimi od sebe. In moraš imeti prijatelje. Upam, da bo Španija v Sloveniji prepoznala prijatelja. Da bo obisk njunih veličanstev kralja Juana Carlosa I in kraljice Sophie in vaš obisk, spoštovani poslovneži, potrditev tega prijateljstva.

Želim verjeti, da bosta prijateljstvo obeh držav in možna skupna zgodba Španije in Slovenije v evropski prihodnosti in v skupnih projektih, ki bodo v interesu naših držav pustila sled v razvejanem in uspešnem gospodarskem, političnem, kulturnem in drugem sodelovanju med našima državama. Da bo pustilo tudi opazno sled v nastajajoči Evropi prihodnosti. Današnja poslovna konferenca ponuja možnost za utrjevanje že vzpostavljenih poslovnih vezi med španskimi in slovenskimi podjetji, za spoznavanje novih možnosti in priložnosti, za tkanje prijateljstev in zavezništev tudi v poslovnem svetu. Današnji in jutrišnji globalni svet ne terjata samo visoko raven konkurenčnosti, terjata tudi sodelovanje in skupno odgovornost za jutrišnji svet. Svet ponuja veliko priložnosti, izkoristimo jih skupaj. V Sloveniji ste dobrodošli.


 

arhivska stran