Javni nastopi

SIMBOLEN POMEN PLEČNIKOVE RAZSTAVE V ZAGREBU
Razstava Jožeta Plečnika v Zagrebu pod pokroviteljstvom predsednikov Havla, Mesića in Kučana

Zagreb, 6. junij 2000

Predsednik republike se je na povabilo hrvaškega predsednika Stipe Mesića skupaj s predsednikom Republike Hrvaške udeležil otvoritve razstave Plečnikovih del z naslovom "Arhitektura za novo demokracijo" v Muzeju za umetnost in obrt v Zagrebu. Častni pokrovitelji razstave so predsednik Havel, predsednik Mesić in predsednik Kučan, pripravil pa jo je Arhitekturni muzej Ljubljana v sodelovanju s Praškim dvorcem. Predsednika republike spremlja minister za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Dimitrij Rupel.
Ob tej priložnosti je imel predsednik Kučan tudi delovne pogovore s predsednikom Mesićem.Z veseljem sem se odzval povabilu, da prevzamem častno pokroviteljstvo nad tem izjemnim sredneevropskim kulturnim dogodkom skupaj s predsednikoma in prijateljema gospodoma Mesićem in Havlom. To štejem za svojo dolžnost.

Otvoritev Plečnikove razstave v Zagrebu, potem ko so jo imeli priložnost občudovati v Pragi, Barceloni in drugih velikih evropskih mestih, v New Yorku in seveda v Ljubljani, ima simbolen pomen. Najprej zato, ker je razstava izraz trajnega iskanja in odlično izkazilo skupnega jezika srednjeevropskega kulturnega in političnega prostora za novo evropsko prihodnost. V tem iskanju se naslanja na veličino srednjeevropskega duha in vrednostnega sistema, katerega simbol je tudi arhitekt Jože Plečnik. Z današnje perspektive Plečnika razumemo predvsem kot arhitekta, ki je v ta naš prostor, ki vključuje tudi hrvaški kulturni prostor, vnašal govorico človeških, etičnih, civilizacijskih in političnih vrednot za novo demokracijo. V svojem razumevanju arhitekture je Plečnik izrazil Srednjo Evropo tako, kot jo je najbolj posrečeno definiral Gyorgy Konrad, ko je zapisal, da je "srednja Evropa vsakokratno stanje duha". To stanje duha je danes optimistično, inspirativno in ustvarjalno. Ta razstava je eden od dokazov, da se Hrvaška hitro vrača v srednje-evropski duhovni prostor v katerem se je hrvaški narod zgodovinsko oblikoval.

Razstava pa ima simbolni pomen tudi zato ker je znamenje in izraz nove razgibanosti v odnosih med sosedami, je znamenje odpiranja, dialoga in sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško, med državama, ki sta imeli ob svojem nastanku iste cilje in ki imata tudi danes iste ambicije, tako glede uveljavljanja temeljnih vrednot demokratičnega političnega in gospodarskega sistema kot tudi glede svojega umeščanja v evroatlantske integracije. Tudi danes imata enake cilje. Posebej poudarjam identičnost interesov obeh držav glede umeščanja v mednarodni prostor, ne glede na to kako dolga je še razdalja, ki jo mora ena ali druga država prehoditi do cilja. Pri tem je Slovenija s svojo izkušnjo v dobrem in slabem Hrvaški v oporo in pomoč, če in kolikor Hrvaška to želi. Slovenija je to pripravljena storiti. Sodelovanje med državama je znova oživljena priložnost, ki lahko da dobre rezultate v dobrobit obeh narodov pa tudi prihodnje skupne Evrope. Verjamem, da bomo tokrat ponujeno priložnost izkoristili.


 

arhivska stran