Javni nastopi

POMOČ ZA VAREN IN TRDEN KORAK V PRIJAZNO PRIHODNOST
Nagovor predsednika republike na Konferenci o strategijah prenove vzgoje in izobraževanja v jugovzhodni Evropi

Bled, 8. junij 2000


Spoštovane gospe in gospodje,
spoštovani minister za šolstvo,
visoko cenim Vašo strokovno konferenco o prenovi vzgoje in izobraževanja v jugovzhodni Evropi. Ta nemirni del Evrope skozi krize in spopade šele išče pot v čas trajnega miru, varnosti, spoštovanja človekovih pravic in blaginje, v čas skupnega življenja v demokratičnem in varnem delu celine. Zato potrebuje pomoč. Odgovornost je nedvomno najprej na državah tega območja, vendar je tudi na vsej Evropi in na atlantskem zavezništvu. Pakt stabilnosti ju izrecno zavezuje, da pomagata jugovzhodni Evropi.

Mnogo hudega se je zgodilo ljudem zlasti v osrednjem in na zahodnem Balkanu. Njihove, z osvajalnim nacionalizmom obremenjene nedemokratične politične elite so jim zaustavile čas, če se smem izraziti v prispodobi, ali jih celo potisnile nazaj v preteklost. Šolski sistem se jim je v velikem delu dobesedno sesul. Iz tega nesrečnega položaja jih lahko popeljejo v združujočo se Evropo, v svet varnosti, tvornega sožitja različnosti in blaginje, ki bo temeljil na spoštovanju človekovega dostojanstva in vladavini človekovih pravic, šele nove generacije, dobro šolane in vzgojene v vrednotah, ki so lastne demokratičnim družbam. Zato je Vaše sodelovanje s temi deželami pri vsebinski in tudi materialni prenovi njihovih edukacijskih sistemov velika pomoč za varen in trden korak v prijazno prihodnost. To je za ljudi v teh državah tudi upanje, da bodo nekoč enakopravno nastopali v odprtem svetu kompetitivnega sodelovanja.

Slovenija iz izkušnje ve, kako pomembna je mednarodna pomoč, ko se država znajde pred tako velikim projektom, kot je prenova šolstva, ki je neogibna za življenje v globalni in informacijski družbi. V tej družbi je znanje čedalje bolj iskana vrednota in blago, je pogoj za razvoj in blaginjo. In je vir novega razlikovanja ljudi, tudi družbenih skupin in celih držav na tiste, ki obvladujejo znanje in s tem sodobno, zlasti komunikacijsko tehnologijo in imajo tako zagotovljeno prihodnost, in na tiste, ki tega znanja nimajo, nimajo dostopa do teh tehnologij in so zato prisiljeni živeti na obrobju. Sodelovanje ekspertov in primeri dobre prakse iz različnih držav so močno pripomogli, da je Slovenija na svoji dolgi tradiciji uspešno reformirala svoje šolstvo in da je znanje, ki pride iz naših šol, primerljivo z najboljšimi v Evropi. Zato sem še toliko bolj trden v svojem prepričanju, da boste odločilno pripomogli h kakovostni prenovi vzgojnoizobraževalnih sistemov na jugovzhodu Evrope. Storite to, opravili boste veliko delo za ljudi v tem delu Evrope, za njihovo prihodnost, za mir na naši celini.

Želim Vam uspešno delo.


 

arhivska stran