Javni nastopi

DOBER PRIMER TUJIH VLAGANJ V SLOVENIJI
Govor presdednika republike Milana Kučana na svečanosti ob 10. obletnici podjetja Danfoss Compressors v Črnomlju.

Črnomelj, 4. oktober 2002


Spoštovani,

Danfoss Compressors Črnomelj se je pred desetimi leti rodil iz razvojne stiske »Gorenjevega« podjetja v Črnomlju, ki je krčevito iskalo poti za svoje preživetje in razvoj, ter iz optimistične vere danskega koncerna Danfoss iz Nordburga, da je malo podjetje v Beli krajini mogoče vključiti v sistem Danfoss.

V razpravah o tujih vlaganjih v Sloveniji se krešeta tako politika kot stroka. Največ pa povedo konkretni primeri takih vlaganj. Tudi zato sem se rad odzval prijaznemu povabilu direktorja, gospoda Panjana, na vašo današnjo slovesnost. Tako razgovor z vodstvom podjetja in predsednikom koncerna Danfoss gospodom Clausenom kot tovarna, sta naredila name prepričljivi vtis. Lahko rečem, da bi bilo manj skepse in tudi strahu pred tujimi vlaganji, če bi bilo na Slovenskem več tujih vlaganj z Danfossovim modelom sodelovanja med lastniki, vodstvom, zaposlenimi in lokalnim okoljem.

Zato mi dovolite, da se na današnji slovesnosti zahvalim družini Clausen, ker je bila pripravljena in je tudi znala na medsebojno dopolnjujoč način in zato plodovito prepletati različne interese pri poslovanju in razvoju podjetja tako, da je prevladal model, ki je najboljši za razvoj podjetja, za lastnika, delavce in za socialno okolje.

Še več, Danfoss Compressors Črnomelj je donator izobraževalnim in drugim ustanovam v Beli Krajini in tudi širše v Sloveniji. S tem postaja, seveda ob številnih delovnih mestih, ki jih daje, vedno bolj vključen v življenje Belokranjcev. Podjetje ostaja na svoj način slovensko podjetje, čeprav v polnem danskem lastništvu.

Kot predsednik države si želim, da bi več tujih podjetij z naložbami v Sloveniji posnemalo Danfossov model sobivanja z domačim okoljem. Verjamem, da je to dobro za podjetje in za njegovo okolje.

Podatki o desetletnem razvoju, o katerih je govoril gospod Panjan, so izjemni. Prav pa je vedeti, da jih ne bi bilo moč doseči brez pripadnosti zaposlenih podjetju in brez razvite poslovne in organizacijske kulture podjetja. Predvsem to je podstat, ki v nemirnem globalnem svetu tretjega tisočletja zagotavlja trajen in stabilen razvoj podjetjem in navsezadnje tudi materialno substanco naroda in države.

Iskreno vam čestitam za vse doseženo v preteklih desetih letih, želim vam varno in uspešno prihodnost.


 

arhivska stran