Javni nastopi

POTI GOSPODARSKEGA SODELOVANJA SO TLAKOVANE
Otvoritev Poslovnega foruma o romunsko - slovenskem gospodarskem sodelovanju
Govor predsednika republike Milana Kučana

Bukarešta (Romunija), 8. julij 2002


Spoštovani predsednik Romunije gospod Ion Iliescu, ministri, cenjeni romunski in slovenski gospodarstveniki,

s predsednikom gospodom Iliescujem sva včeraj govorila o dobrih odnosih med obema državama. Medsebojni obiski in delovna srečanja na različnih ravneh so že stalnica, gospodarsko sodelovanje, predvsem blagovna menjava, se v zadnjih letih hitro povečuje. Pa vendar z doseženim ne moremo biti zadovoljni.

V današnjem Poslovnem forumu vidim priložnost za utrditev že vzpostavljenega poslovnega sodelovanja med romunskimi in slovenskimi podjetji, pa tudi za izmenjavo novih informacij o podjetjih ter o gospodarskih in družbenopolitičnih okoljih v katerih podjetja poslujejo v Romuniji in Sloveniji.

V enajstih letih svoje samostojne in neodvisne države je slovensko gospodarstvo uspešno prehodilo izjemno zahtevno in dinamično pot. Slovenija danes dosega 72% povprečja držav EU po bruto domačem proizvodu na prebivalca, merjenega s kupno močjo, v pogajanjih z Evropsko unijo ima začasno zaprtih 28 poglavij in pričakuje, da bo pogajanja končala do konca letošnjega leta. Izpolnjuje maastrichtska kriterija o zunanjem dolgu in proračunskem primanjkljaju in ima visok rating kreditnega tveganja. Je v skupini A in je za tuje investitorje varna dežela. Slovenski borzni indeks raste, predvsem zaradi povečanega zanimanja tujih investitorjev. Povečujejo pa se tudi investicije slovenskih podjetij v državah v tranziciji in v državah nekdanje Jugoslavije. Taka, novejša naložba, je v Romuniji naložba slovenskega in mednarodno uveljavljenega farmacevtskega podjetja Lek v romunsko farmacevtsko družbo Pharma Tech. Lek bo zagotovil najsodobnejše izdelke, prenos znanja in vzpostavitev mednarodnih standardov dobre proizvodne prakse ter internacionalizacijo poslovanja; ohranil pa bo tudi število delovnih mest. Včeraj, v Targu Muresu, smo skupaj položili temeljni kamen novemu obratu, skupna investicija bo presegla 30 mio USD.

Verjamem, da bodo takemu sodelovanju - ne zgolj povečevanje blagovne menjave – sledila tudi druga romunska in slovenska podjetja in da bosta gospodarski politiki obeh držav tako, zahtevnejše sodelovanje, podprli. Včeraj so bili podpisani še novi sporazumi med obema državama (Sporazum o izogibanju dvojnega obdavčenja, Sporazum o sodelovanju na področju veterinarske medicine, Sporazum o sodelovanju na področju karantene in zaščite rastlin ter Izvedbeni program sodelovanja v kulturi za obdobje 2002 - 2005), jeseni naj bi bilo ponovno zasedanje mešane gospodarske komisije v okviru Regional Business Meeting Point na Bledu v Sloveniji (okrogla miza Slovenija: Romunija), na katerega je povabljen tudi predsednik Vlade Romunije gospod Adrian Nastase v okviru svojega načrtovanega uradnega obiska v Sloveniji.

Lahko bi rekli, da so poti gospodarskega in političnega sodelovanja že tlakovane. Če jih bomo nadgradili še s strateškimi zavezništvi pri posameznih področjih in projektih na gospodarski in državni ravni, bomo sodelovanje spremenili v skupen uspeh. Sodobni svet je trdo konkurenčen. Ponuja pa tudi veliko priložnosti. Izkoristimo jih skupaj.


 

arhivska stran