Javni nastopi

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI BO NADOMESTILO UPRAVLJANJE KAKOVOSTI
40-letnica Iskre Avtoelektrika

Šempeter pri Novi Gorici, 17. marec 2000


Spoštovani,

Daleč nazaj sežejo leta, ko sem prvič obiskal šempetersko Iskro. Bilo je to v časih, ko je bil njen direktor Jože Eržen in ko je "Iskra" dopolnjevala podobo Nove Gorice ne kot zgolj kulturnega in političnega, ampak tudi gospodarskega in industrijskega središča severne Primorske. Slovesnosti ob različnih letnicah in obletnicah že same po sebi narekujejo prijaznost do slavljenca.

Ko me je sedanji predsednik uprave, gospod Nemec, povabil na današnjo slovesnost, sem na hitro premislil ta čas nazaj. Zdelo se mi je, da Iskra Avtoelektrika vendarle prehiteva leta, ki smo se jih navadili šteti za samo po sebi umeven, običajen in zaokrožen jubilej. Vendar sem potem, ko sem malo pobliže pogledal v današnjo Iskrino realnost, z njeno preobrazbo, z njenim vstopanjem v vrtinec globalnega trga in sveta, z njenimi poslovnimi rezultati in načrti, sem razumel, da je ta, če smem reči, "prehitevalna" naglica posledica razvojne potrebe. Iskra Avtoelektrika spada med tista, k sreči vse bolj pogosta podjetja, ki razumejo, da si preprosto ne morejo privoščiti časa za postanek, za prepogosto pogledovanje nazaj v minuli čas, ki ga spoštujejo in cenijo, ker je v njem tradicija in temelj njihove današnje samozavesti, a jih življenje sili, da imajo pogled obrnjen naprej, v prihodnost, v čas, ki bo v polni meri ovrednotil tudi tradicijo. Prav je vedeti, da je bila tudi preteklost in kakšna je bila, a treba je živeti sedanjost, sedanjost tudi zaradi prihodnosti. Današnja slovesnost je predvsem postanek za označitev nove podobe podjetja - Iskre Avtoelektrike 3000.

Moram priznati, da so blizu mojemu razmišljanju in so mi všeč okvir, umestitev in postavitev vaše današnje slovesnosti. Dovolite mi, da poudarim tisto, kar pri Iskri Avtoelektriki še posebej cenim. Najprej, vašo že prislovično primorsko trdoživost in borbenost, brez katere ne bi mogli padcev - in teh ni bilo malo - spreminjati v nov vzpon, prodirati in osvajati tuje trge in uveljaviti slovensko podjetje kot evropsko podjetje, ki obvlada proizvodnjo, razvoj in trženje.

Vendar sama vztrajnost brez znanja in sposobnosti ne bi zadoščala. Management Iskra Avtoelektrike je znal v pravih trenutkih dajati prave usmeritve in usmeriti pozornost ne le narast fizičnega obsega proizvodnje, temveč tudi na kakovostni razvoj z razvojem lastnega znanja, z inovacijskimi procesi, s sprotnim posodabljanjem informacijske tehnologije, z učinkovitim marketingom.

Posebej bi rad poudaril odličnost kot stalnico v poslovnih, proizvodnih in razvojnih prizadevanjih podjetja. To, kar je žal v še vedno prevelikem številu slovenskih podjetjih še začetna ambicija, je v Iskri Avtoelektriki že način življenja, dela in poslovanja. Spominjam se, da je bila Iskra Atoelektrika leta 1990 prvo podjetje v nekdanji Jugoslaviji in celotni vzhodni Evropi, ki mu je British Standards Institution iz Velike Britanije podelil certifikat ISO 9001. Danes, ko standardi skupin ISO 9000, v slovenskih podjetjih niso več posebnost, bo Iskri Avtoelektriki slavnostno podeljen že certifikat poslovne odličnosti QS 9000. Zagotavljanje kakovosti bo nadomestilo upravljanje kakovosti. Prav kvaliteta in visoka, a realna ambicija po nadpovprečnosti vsega našega ustvarjanja, tudi izdelkov in storitev, ki bo temeljila na visoki ravni izobraženosti in usposobljenosti slovenskih ljudi, je naša prihodnost in bo mogla najbolj zanesljivo zagotavljati našo identiteto in razpoznavnost v svetu. Če bomo seveda takšno miselnost osvojili in z njo živeli.

Poudariti želim tudi odprtost Iskre Avtoelektrike v svet. Je že res, da ste že zaradi svoje lege na meji, na svojevrstnem prepihu idej, znanj in konkurence, vendar je res tudi inn predvsem to, da ste znali svoje izdelke tržiti na razvitih trgih. V času, ko so tekle v Sloveniji čustveno obarvane - velikokrat tudi s prepoznavnim političnim predznakom - razprave o tem ali so sprejemljive tuje investicije ali ne in smo tudi zaradi tega postali zaskrbljujoče neprivlačni in nezanimivi za tuje vlagatelje, je Iskra Avtoelektrika prevzela aktivno vlogo, ki je podpirala drugačno razmišljanje. Danes ima kapitalske naložbe v trgovska in proizvodna podjetja v tujini; uvrstila se je med igralce na globalnem trgu.

Ob vsem tem pa ni ostalo pozabljeno, da so motor vsega dogajanja vendarle slej ko prej ljudje. Govorim o odnosih pri delu, upravljanju, o vodenju, o razvoju kadrov; o izobraževanju, nagrajevanju, obveščanju in izrekanju priznanj; o kulturi ustvarjalnega sodelovanja - skratka o ravnanju z ljudmi, o upravljanju s človeškimi zmogljivostmi. Želel bi, da bi tudi druga slovenska podjetja, enako kot Iskra Avtoelektrika, razvijala in uveljavljala posebne strategije ravnanja z ljudmi. Podjetja so ljudje in njihova pripadnost.

Ostane mi, čeprav ne nazadnje, da posebej poudarim, da je tisto, kar vse že povedano povezuje, da je podstat, na kateri je vse Iskrino v Šempetru zraslo, se razvijalo in udejanjalo - vizija razvoja Iskra Avtoelektrike. Ta je bila v različnih obdobjih vedno bolj ali manj jasno in prepoznavno opredeljena. Iskra Avtoelektrika ima tako vizijo tudi sedaj. O njej je govoril gospod Nemec.

Želim vam, spoštovani Iskraši, njeno uspešno uresničitev. Kot predsednik države si želim, da bi podobno prepoznavno vizijo imela tudi Slovenija kot država, kar je pogoj za svoje učinkovito umeščanje v globalni svet. S poudarkom na razvojnih dejavnikih, o katerih sem govoril in jih Iskra Avtoelektrika uspešno udejanja na podjetniški ravni.

Iskreno vam čestitam za današnji praznik, posebej za certifikat QS 9000 in prijetno današnjo slovesnost vam želim.


 

arhivska stran