Javni nastopi

POTREBNO JE ŠIROKO MEDNARODNO ZAVEZNIŠTVO
Vrh v Sofiji - Sofia Summit 2001"Prispevek novih demokracij evroatlantski varnosti".

Sofija (Bolgarija), 5. oktober 2001

"Boj z mednarodnim terorizmom zahteva enotno in usklajeno delovanje in ukrepanje demokratičnih držav. Čutiti mora, da stoji pred neprebojnim zidom nasprotovanja in da ni države, ki bi ga dovoljevala, omogočala, prikrivala, spodbujala, uporabljala," je med drugim poudaril predsednik Kučan na srečanju v Sofiji, kjer je v svojem govoru opozoril na pomen širitve zavezništev za krepitev varnosti in stabilnosti v celotni Evropi in širše. "Potrebno je široko mednarodno zavezništvo. To zavezništvo je možno, kajti vse kulture in velike religije spoštujejo dostojanstvo človeka in njegovo življenje. Ubijanje nedolžnih ljudi je povsod v svetu stranpot."Foto: BOBO

Spoštovani predsednik Stojanov, spoštovani predsedniki,
cenjeni generalni sekretar NATA, ministri, gospe in gospodje,

naj se najprej zahvalim našemu gostitelju predsedniku Stojanovu za vabilo in za priložnost, da lahko izmenjamo poglede na naša skupna prihodnja dejanja.

Naše srečanje poteka v povsem drugačnih mednarodnih okoliščinah, kot je bilo načrtovano. Na črni torek v New Yorku in Washingtonu so bili napadeni temelji, na katerih človeštvo gradi globalno civilizacijo novega tisočletja.

Za to zločinsko dejanje ni opravičila. Na terorizem ni mogoče pristati. Ni ga pa dovolj samo obsoditi. Dolžni smo se mu upreti, premišljeno in odločno. Sicer bo v družbi zavladalo stopnjevano in nenadzorovano nasilje.

V tem tragičnem času je nujna iskrena človeška, politična in funkcionalna solidarnost z ZDA in njenimi državljani. Izražena mora biti s konkretnimi sredstvi in dejanji v skupnih aktivnostih. Slovenija je povsem pripravljena sodelovati in prevzeti svoj del odgovornosti.

Preprečiti moramo stopnjevanje nasilja, ki bi ogrozilo vrednote, ki jih je človeštvo razvijalo in uveljavljalo skozi svojo zgodovino kot merila skupnega življenja ljudi za to, da bi bilo sploh mogoče strpno življenje v človeški družbi in njen razvoj.

To teroristično dejanje je dejanje zoper demokracijo. Boj zoper terorizem je boj za demokracijo, za svobodo posameznika, njegovo dostojanstvo, pravice, za njegovo varnost. Sredstva, ki jih učinkovitost boja s tem zlom zahteva, morajo krepiti demokracijo, varovati svobodo posameznika in narodov, solidarnost in vladavino prava za vse ljudi. Uporabljena morajo biti zoper storilce in organizatorje terorističnih dejanj, zoper režime, politične ali idejne skupine, ki terorizem podpirajo ali so njegovi iniciatorji in vnašajo kaos, morijo in brezumje.

Boj z mednarodnim terorizmom zahteva enotno in usklajeno delovanje in ukrepanje demokratičnih držav. Čutiti mora, da stoji pred neprebojnim zidom nasprotovanja in da ni države, ki bi ga dovoljevala, omogočala, prikrivala, spodbujala, uporabljala.

Potrebno je široko mednarodno zavezništvo. To zavezništvo je možno, kajti vse kulture in velike religije spoštujejo dostojanstvo človeka in njegovo življenje. Ubijanje nedolžnih ljudi je povsod v svetu stranpot.

Potrebno je zavezništvo v boju za kulturo sveta, za vrednote, ki bodo v njem v prihodnje prevladovale.

Naročniki in storilci političnega terorizma, genocida in drugih oblik nasilja spadajo pred sodnike. Politiki pa so dolžni odgovorno premisliti, kako najti izhode iz globalne politične krize, na katero opozarja terorizem in kako v svetu vzpostaviti novo politično ravnovesje.

Potrebujemo globalno politično odgovornost in globalno upravljanje. Ogrožena je demokracija. Da bi jo zavarovali, jo moramo vzpostaviti kot globalno demokracijo.

Globalno upravljanje sveta zahteva ustrezne varnostne in politične mehanizme. V Evropi sta to predvsem NATO in EU. Dokler bo naš kontinent razdeljen na več Evrop, kot je še vedno tudi po padcu berlinskega zidu, še vedno ni zadostnih pogojev za ustvarjanje združene, demokratične in nedeljene Evrope, ki bo eden osrednjih temeljev miru, blaginje, solidarnosti in stabilnosti v svetu.

Teroristični napad na ZDA urgentno zahteva, da utrdimo evroatlantsko varnost. To je razlog več za pogumno širitev NATO.

Slovenija se je osamosvojila, da bi postala del varnega in demokratičnega sveta s skupnim sistemom vrednot in da bi ga pomagala utrjevati. To si je že ob rojstvu zapisala med svoje prioritete. Zato je trdno odločena skrbno in odgovorno izpolnjevati zahtevana merila za članstvo v NATO. Sprejela je in uresničuje zahteven a realen Akcijski načrt. Zaradi sebe in zaradi svoje odgovornosti za krepitev skupne obrambe sveta svobode.

Verjamem, da bodo ti njeni napori tudi prepoznani in priznani.


 

arhivska stran