Javni nastopi

LIV - ZGODBA O REŠEVANJU GLOBALNEGA PROBLEMA ONESNAŽEVANJA OKOLJA
Nagovor predsednika Milana Kučana ob otvoritvi čistilne naprave in svečani podelitvi certifikata ISO 14 001

Postojna, 15. december 2000


Spoštovane delavke in delavci LIV-a, cenjeno vodstvo, in gospe in gospodje,

v kratkem bo poteklo deset let od plebiscita, na katerem smo se Slovenke in Slovenci odločili za samostojno in suvereno državo. Ne glede na različna pričakovanja lahko zdaj, po desetih letih rečemo, da je naša mlada država vendarle že krepko shodila in stopila v krog držav in narodov, ki nosijo odgovornost za prihodnost Evrope in sveta. Najkrajše povedano, Slovenija je med najbolje pripravljenimi kandidatkami za vstop v Evropsko unijo, različne mednarodne institucije nas uvrščajo med najuspešnejše države v prehodu, smo želen in iskan politični sogovornik in gospodarski partner.

Kakšen je bil ta prehodni reformni čas za slovensko gospodarstvo, kakšne so bile težave s katerimi se je bilo potrebno soočiti, veste zelo dobro tudi vi v podjetjih. Močno ste čutili ta čas, z njegovimi številnimi izzivi ste se morali spopadati vsi, menedžerji, delavke in delavci in tudi lastniki kapitala. V veliki meri je bilo prav slovensko gospodarstvo, zlasti še slovenska industrija, tisto, ki je plačalo najvišjo tranzicijsko ceno: z izgubo nekdanjih jugoslovanskih trgov, s propadom posameznih podjetij, celo večjih poslovnih sistemov z uveljavljenimi imeni tudi v tujini, z izgubo velikega števila delovnih mest, z ukinitvijo marsikaterega razvojnega inštituta, z nezaposlenostjo in socialno ogroženostjo družin. Vendar, kot ima "vsaka stvar dve plati medalje", tudi cena tranzicije ni samo senčna. Veliko slovenskih podjetij je znalo in zmoglo obdobje tranzicije izkoristiti tudi za svojo uspešno lastninsko in razvojno preobrazbo. Razmahnilo se je podjetništvo, zrasla so nova podjetja, razvile so se nove gospodarske dejavnosti povezane z informacijsko tehnologijo, slovenska podjetja so se internacionalizirala. Imamo tudi že globalna podjetja. Z ustanavljanjem proizvodenj in podjetij v tujini pa slovenska podjetja izvažajo tudi že kapital in lastno znanje.

To so podjetja, ki tranzicije niso zgolj preživela. Danes so jedra nove gospodarske rasti in razvojnega elana Slovenije. Pa vendarle so tudi med njimi razlike. So taka, ki hlastajo predvsem za donosnostjo kapitala, so taka, ki so znala najti razvojno ravnovesje med delom in kapitalom. Imamo pa tudi podjetja, in nanje smo lahko upravičeno ponosni, ki z umeščanjem okoljevarstvenih kriterijev in standardov v kulturo podjetja in poslovanja ustvarjajo razmere za dolgoročno vzdržen in v prostorskem okolju trajnosten razvoj. To so najbolj občutljiva merila, ki kažejo kvaliteto življenja v državi, kulturo njenih ljudi, civilizacijsko razvitost in sistem vrednot, po katerih se ravnajo. Med temi je tudi LIV Postojna. Tako sem razumel besede generalnega direktorja gospoda Milharčiča, ko je dejal, da LIV ne namerava dosegati rezultatov, ki jih terjajo lastniki kapitala, za vsako ceno. Tako razumem tudi Livova dejanja, opredmetena v novi čistilni napravi. In nenazadnje v podelitvi certifikata ISO 14 001, s katerim se LIV uvršča v družino petdesetih okoljevarstveno najbolj ozaveščenih slovenskih podjetij. Če k temu dodamo še izobraževanje o sistemu, ciljih in predpisih iz varstva okolja, v katerega je bilo lani vključenih 90% vseh zaposlenih, varčevanje z elektriko, vodo, ravnanje z odpadki ter že vzpostavljen sistem kakovosti za doseganje kakovostnega razvoja podjetja in sistematično gradnjo pozitivne organizacijske kulture koncerna LIV Postojna, je mogoče reči, da je LIV zgodba o reševanju globalnega problema onesnaževanja okolja v praksi, na domačem pragu. Zgodba, ki je bila do sedaj na vseh svetovnih okoljskih konferencah razglašena, žal pa ne tudi udejanjena. In to celo s strani držav, ki bi glede na stopnjo svoje razvitosti ta bremena v korist vsega človeštva najlaže zmogle.

Vaša ravnanja zaslužijo pozornost in priznanje. In, če ne zveni neskromno, tudi hvaležnost rodov, ki pridejo za nami in ki bodo tudi želeli doživljati nepoškodovano naravo Notranjske in njen čudoviti podzemni svet. Ni nam Slovencem odmerjen velik kos našega planeta. Zato pa nam je dodeljen njegov zelo lep del, celo eden najlepših. Varujmo ga! Tako bomo najbolje izrazili svojo voljo, da skupaj z drugimi nosimo odgovornost za življenje na našem planetu in za planet, na katerem gostujemo in smo mu za vse, kar nam daje, hvaležni.

Spoštovani vodstvo podjetja, delavke in delavci, zahvaljujem se vam za vaš prispevek k večji slovenski ekološki ozaveščenosti in čistosti in vam iskreno čestitam k neposrednim rezultatom, ki ste jih s prejemom certifikata ISO 14 001 dosegli v kulturi svojega dela, poslovanja in trdni prihodnosti podjetja.


 

arhivska stran