Javni nastopi

NAROD JE BREZ NAČELNE DRŽE PREPUŠČEN PRITISKOM
Spominsko društvo 100 frankolovskih žrtev je priredilo žalno svečanost ob 55. obletnici okupatorjevega zločina

Stranice, 12. februar 2000


S ponosom in spoštovanjem izročam spomenik na frankolovske talce našemu varstvu in spominu.

Na teh tleh se je zgodil strašen zločin nad ljudmi, ki so po sodbi krvnikov zagrešili pregreho, ker se niso pokorili njihovemu nasilju nad svojim človeškim dostojanstvom in nad življenjem svojega naroda. Dolžni smo varovati ta spomin, tako kot spomin na Radohovo vas, Gramozno jamo pri Ljubljani, na Begunje in druge kraje trpljenja, upora in boja, na katerih si je slovenski narod podpisal pravico do življenja in prihodnosti. Dolžni smo ta spomin varovati zaradi ljudi, ki so jih tu zverinsko pobili nacisti v imenu ideje o večvrednosti in posebnem poslanstvu enega naroda, ki naj bi opravičevala teptanje človeškega dostojanstva in tudi odrekanje obstoja drugih narodov. Zaradi ljudi, ki so zvestobo svojemu narodu plačali z življenjem.

Dolžni smo ta spomin varovati zaradi nas, zaradi našega poguma, dostojanstva in samozavesti. Dolžni smo ga varovati zaradi prihodnjih rodov, da bi razumeli, kako visoka je cena svobode. Da bi razumeli, da se je nasilju potrebno upreti. Kajti narod, ki ne zna braniti svoje svobode in časti, ne uživa spoštovanja nikjer in nima kje pričakovati milosti. Naroda, ki ne premore načelne drže v preizkušnjah in v življenju mednarodne skupnosti, nihče ne ceni, je prepuščen pritiskom in je predmet trgovanja drugih z njegovo usodo. Dolžni smo ta spomin varovati, da ne bi pozabili, kam vse segajo korenine našega svobodnega življenja v naši svobodni demokratični samostojni državi.

Zahvaljujem se Spominskemu društvu Frankolovskih žrtev, da ohranjajo ta spomenik. To je eden tistih prostorov, na katerih si vsi dobromisleči Slovenci, ne glede na to, kam nas je življenje odplavilo v preteklosti, lahko podamo roke za skupno prijazno prihodnost.


 

arhivska stran