Javni nastopi

NOVI RODOVI POLICISTOV IMAJO NA VOLJO DOBRE ZGLEDE ZA SVOJE DELO
Delegacija Slovenske policije pri predsedniku Kučanu ob Dnevu policije

Ljubljana, 27. junij 2000

Foto: BOBO Slovenska policija je med tistimi sestavnimi deli državne uprave, ki se lahko naslanja tudi na bogato profesionalno tradicijo slovenskih policistov pred osamosvojitvijo. Posebej to velja za uniformirano policijo in kriminalistično službo. Ob še tako kritičnih pogledih na pretekla desetletja so ali pa še bodo analitiki in drugi presojevalci zlahka ugotovili, da tudi takrat politiki ni uspelo bistveno omejiti visoke profesionalnosti in človeške požrtvovalnosti, ki sta bili značilni za takratno milico in kriminaliste, je med drugim v nagovoru slovenskim policistom poudaril predsednik republike.Gospod minister, gospod generalni direktor policije, spoštovani policisti, dragi znanci in prijatelji, dobrodošli gostje,

Ni naključje, da je bil 27. junij izbran za praznični dan slovenske policije. Tega dne je takratno predsedstvo republike Slovenije odredilo, da smo se primorani tudi s sredstvi oboroženih sil slovenske teritorialne obrambe in policije upreti agresiji jugoslovanske vojske. Tega dne je na Holmcu padla tudi prva žrtev iz naših slovenskih policijskih vrst. Zato tudi to pot ni mogoče in se ne sme prezreti visoko profesionalnega in hkrati skrajno požrtvovalnega dela, ki so ga takratni rodovi slovenske policije opravili za zmagovit izid oboroženega osamosvojitvenega spopada, ki sta nam ga vsilila takratni beograjski režim in jugoslovanska armada, in za dokončno osamosvojitev in mednarodno priznanje slovenske države. Novi rodovi policistov imajo zato na voljo ne le dobre zglede za svoje delo, ampak so takratna dejanja lahko tudi vir njihove samozavesti za odgovorno delo, ki ga opravljajo za varno življenje ljudi v Sloveniji zdaj, ko živi naša država v miru. So pa tudi vir bogate profesionalne izkušnje, ki jo za opravljanje svojih nalog potrebuje sodobna policija. Verjamem, da vsa dosedanja vodstva Ministrstva za notranje zadeve in še posebej policije dajejo temu primeren poudarek. To je izkušnja, ki jo ima le malo policij v sodobnih demokratičnih državah, večini je soočanje z vojaško silo bilo prizanešeno, in zato je tem bolj dragocena.

Slovenska policija je med tistimi sestavnimi deli državne uprave, ki se lahko naslanja tudi na bogato profesionalno tradicijo slovenskih policistov pred osamosvojitvijo. Posebej to velja za uniformirano policijo in kriminalistično službo. Ob še tako kritičnih pogledih na pretekla desetletja so ali pa še bodo analitiki in drugi presojevalci zlahka ugotovili, da tudi takrat politiki ni uspelo bistveno omejiti visoke profesionalnosti in človeške požrtvovalnosti, ki sta bili značilni za takratno milico in kriminaliste. To je pozitivna tradicija, na kateri je tudi v spremenjenih družbenih razmerah in v skladu s praksami v demokratičnem svetu možno graditi nove zasnove, rešitve in poklicne kakovosti.

Policijski profesionalizem je v novih razmerah ultimativna zahteva časa, saj je to edina pot, da se policija v kar največji meri približa pričakovanjem državljank in državljanov, ki želijo, da jim policija skladno s svojo vlogo pomaga ohranjati njihovo varnost, njihovo dostojanstvo, pravice in svobodno življenje v svobodni demokratični družbi. To je pomembno tem bolj, ker tudi v našo odprto družbo pljuskajo valovi mednarodnega organiziranega kriminala in nasilja vseh vrst, med katerimi bi morali biti nadvse pozorni na poizkuse zastrupljanja mladih rodov z mamili. Zato so hvale vredne številne povezave in vključevanje slovenske policije v mednarodne strokovne asociacije ter učinkovito sodelovanje s policijami evropskih in drugih držav globaliziranega sveta. Kot se globalizira svet, se žal globalizira tudi kriminal in to predvsem najhujši in najbolj brezobziren. Tako je tudi globalna varnost zahteva našega časa in zahteva na prispevek h globalni varnosti.

Želim verjeti, da sta se tudi v slovenski policiji dodatno ustalila prepričanje in praksa, da različni iz zunanjega okolja vsiljevani ideološki ali strankarsko politični vzorci pri poklicnem delu slovenskega policista nimajo kaj iskati. Resda so tudi policisti državljani z vsemi pravicami, a zagotovo velja pritrditi tistim, ki smo prepričani, da je strankarstvo povsem nezdružljivo s policijskim profesionalizmom in nepristranostjo.

Spoštovani,
vem, da tudi pri vas potekajo različne organizacijske in druge spremembe, ki naj bi ustanovo poklicno še bolj usposobile in jo posodobile tudi po meri in izkušnjah policij drugih sodobnih in varnih držav. Prepričan sem, da bodo prenove izpeljane v korist večje profesionalnosti in bodo v javnosti ugled policije utrdile ter upravičile pričakovanja ljudi, ki imajo do svoje policije v resnici visoke zahteve. A je navsezadnje prav to pričakovanje tudi veliko priznanje in zaupanje. In prav zaupanje med državljani in policijo je temelj uspešnega varnostnega sistema in učinkovitega boja zoper kriminal vseh vrst in nespoštovanja zakonov. Verjamem prav tako, da se bosta v prihodnje izboljšali tudi materialna in tehnološka infrastruktura za vaše delo, predvsem tudi delovni pogoji in življenjska raven slovenskih policistov, in da bomo tudi v tem pogledu dosegli najboljše evropske standarde.

Iskreno vam čestitam k vašemu prazniku in vam in vsem policistom, ki ta hip opravljajo odgovorno poklicno delo, želim veliko sreče, zadovoljstva in veselja tudi v osebnem življenju.


 

arhivska stran