Javni nastopi

IZZIV IN POTENCIAL ZA SLOVENSKO-AVSTRALSKO GOSPODARSKO SODELOVANJE
Poslovna konferenca med avstralskimi in slovenskimi podjetji
Gospodarska zbornica Slovenija je dan pred otvoritvijo Olimpijskih iger v Sydneyu pripravila poslovno konferenco. Na srečanju je sodeloval tudi predsednik Kučan.

Sydney (Avstralija), 14. september 2000


Spoštovane gospe in gospodje,
z velikim zadovoljstvom pozdravljam srečanje avstralskih in slovenskih gospodarstvenikov. Posebej še, ker ga razumem kot priložnost za pridobivanje in izmenjavo informacij o obeh gospodarstvih, za ustvarjanje novih poslovnih vezi med avstralskimi in slovenskimi podjetji in na tej osnovi tudi kot spodbudo za večje in bolj raznoliko sodelovanje med državama.

Ob internacionalizaciji poslovanja v globalnem svetu postaja za podjetja zanimiv ves svet. Svet brez državnih meja, ki lahko omejujejo poslovno prodornost. Pa vendarle ob tako razumljenem globalnem svetu ostaja izhodišče svet, ki mu neposredno pripadamo, kot našemu posebnemu svetu, to je odprti svet ekonomije nacionalne države. Tisto, kar povezuje prvi in drugi, širši in ožji svet, je ob prelomu tisočletja premislek o naši skupni prihodnosti: o prihodnosti globalnih podjetij, o prihodnosti posameznih gospodarstev in držav ter sveta prihodnosti tretjega tisočletja. V njem se tako globalna podjetja kot države umeščajo na različne načine. Želijo biti čimbolj prepoznavna. Pač odvisno od svoje razvitosti, razvojnih potencialov, politične moči in narodove zgodovine.

Slovenci imamo prvič v svoji zgodovini samostojno državo. Kot samostojna država je Slovenija tudi zaradi samosvoje poti v prejšnjem sistemu v desetih letih sorazmerno hitro prešla v stabilno parlamentarno demokracijo, v tržno gospodarstvo s stabilnimi makroekonomskimi pogoji poslovanja podjetij in razmeroma socialno trdno družbo. Danes Slovenija dosega po kupni moči na prebivalca skoraj 75% povprečja EU (14000 tisoč US dolarjev) , ima stabilno gospodarsko rast okrog 4%, po indeksu človekovega razvoja, ocenjenem v razvojnih programih Združenih narodov, je na 28. mestu med 176 državami sveta, po ratingu finančnega tveganja je v skupini A, realni sektor je praktično privatiziran, na vrsti je zdaj privatizacija bančnega sistema, zavarovalnic, telekomunikacij in energetike, v veljavi je tripartitni socialni sporazum med reprezentativnimi sindikati, delodajalci in vlado. Veliko je bilo storjenega na sprejemanju zakonodaje EU, v katero želi Slovenija vstopiti čimprej in je zato oddala že vsa potrebna pogajalska izhodišča, daleč je v implementaciji te zakonodaje ter v izpeljavi strukturnih reform. Zavedamo se, da Slovenija ne more biti gospodarsko močna država v svetovnem merilu. Ne more biti pomembna v svetu kvantitativnih meril. Prihodnost si oblikujemo s pridobivanjem in ustvarjanjem znanja, ki se potrjuje v visoki kvaliteti izdelkov in storitev. Slovenija ima in razvija dobre in sodobne javne šole. Računalniška pismenost je zelo visoka, splošna izobrazba tudi po evropskih standardih nadpovprečna. To je dobra podlaga za razvoj podjetij z visoko tehnologijo, tudi za tista s področja informatike in procesne tehnike. Slovenija ima takšna podjetja. Ima dobro izobražene in kvalificirane delavce. Zelo dobro pozna tržišča v Srednji in Jugovzhodni Evropi. Luka Koper je izhodiščno morsko pristanišče za Slovenijo, Avstrijo, Madžarsko, Češko in Slovaško, za del Poljske in Bavarsko. Tudi to so prednosti Slovenije.

Svet se vedno hitreje vrti in mi dobro vemo, da v njem nihče na čaka na nas. Slovenska podjetja se zato pospešeno konkurenčno usposabljajo, državne institucije jih pri tem, kjer je le mogoče podpirajo, da jim omogočajo dostop na nove trge in pomagajo utrjevati tržne deleže na že osvojenih trgih. Zato vsak svoj obisk v tujini presojam tudi z vidika interesov slovenskega gospodarstva in njegovih podjetij, z vidika soustvarjanja novih tržnih priložnosti ter iskanja potencialnih strateških zavezništev. Ta so v Sloveniji dobrodošla. Tudi tokrat je tako. Avstralija je za Slovenijo dežela velikih potencialov, velike moči, visoke tehnologije, velikih izzivov in velikih priložnosti. Od vas in od nas je odvisno, kako jih bomo izkoristili.

Verjamem, da bodo današnje in prihodnja srečanja avstralskih in slovenskih gospodarstvenikov odpirala nove možnosti za iskanje takih zavezništev. Pri tem lahko veliko pomagajo tudi poslovno uspešni Slovenci, ki so pognali svoje nove korenine v tej lepi deželi. Še enkrat pozdravljam vašo današnjo konferenco in vam želim dober poslovni uspeh ter zadovoljstvo v skupnem nastopanju na svetovnih trgih.


 

arhivska stran