Javni nastopi

MOTVOZ POSTAJA SODOBNA TOVARNA
Govor presdednika Milana Kučana ob 80. letnici tekstilne tovarne Motvoz in platno

Grosuplje, 16. november 2000


Spoštovane gospe in gospodje, cenjeno vodstvo, drage delavke in delavci,

rad sem se odzval prijaznemu povabilu direktorja mag. Laknerja, da danes skupaj z vami podoživim častitljivih osemdeset let prve tovarne in najstarejšega podjetja v Grosuplju.

Gospod Lakner je v svojem govoru povedal, kakšna je bila življenjska pot vaše tekstilne tovarne v tem spoštljivem in nemirnem času, kaj vse je bilo potrebno storiti, da se je obdržala in kakšna so zagotovila, da lahko z optimizmom verjame v svojo prihodnost. Vaš tovarniški pajek je vztrajno skozi desetletja tkal svojo mrežo; krpal je, kar so čas ter burne politične, družbene, socialne in gospodarske razmere raztrgale. Ob revolucionarnem prodoru sintetike v tekstilno industrijo je začel poleg naravne niti tkati in uporabljati tudi sintetično nit. Prilagodil je vzorec tkanja drugačnim potrebam tržišča. Ojačal je nit, ko je kazalo, da ga bo novi tranzicijski čas odnesel. In ko se je tudi to pot obdržal, je začel v skozi desetletja pleteno čvrsto mrežo vztrajnosti, izkušenj in znanja, tkati novi vzorec prihodnosti podjetja. Z občutljivimi nitmi programskih sprememb in z novimi izdelki, ki so sad lastnega razvoja in znanja, z visoko kakovostjo izdelkov ter z iskanjem novih nabavnih trgov ter utrjevanjem obstoječih in osvajanjem novih prodajnih trgov. V tem novem vzorcu, ki ga tke, prepleta nove investicije in tehnološko posodobljeno proizvodnjo z večjo dodano vrednostjo. Dodaja sedanjemu načinu vodenja projektni pristop in strateški management. Postaja sodobna tovarna. Vse to tke vaš pajek v skrbno in dolgo pripravljano mrežno podlogo kulture dela, pripadnosti podjetju, sodelovanja, solidarnosti in tovarištva, v sistem vrednot, ki se je zaradi svoje trdnosti in prepričljivosti iz preteklosti preživel v sedanji čas in je temeljna podlaga za zanesljivo prihodnost delavcev, družin, tukajšnjega prebivalstva, za prihodnost Motvoza.

V osmih desetletjih tekstilne tovarne Motvoz in platno je mogoče prepoznati tudi zgodovino in razvoj Slovenije. V tem času smo Slovenci trikrat zamenjali državo, doživeli in preživeli smo vso krutost obeh svetovnih vojn in dosanjali svoj sen o lastni, samostojni državi Sloveniji. V skoraj desetletnem razvoju samostojne države smo postavili tudi svoj lasten gospodarski sistem. Z ekonomskimi in razvojnimi politikami se postopoma oblikujejo tudi enaki splošni pogoji poslovanja in gospodarjenja podjetij. Koliko in če so za podjetja ti pogoji oz. splošna klima poslovanja v Sloveniji tudi razvojno vzpodbudni, to občutite najbolje sami. Tekstilci ste skupaj z drugimi tradicionalnimi panogami slovenske industrije, z lesno, kovinsko predelovalno in usnjarsko, brez dvoma plačali najvišjo ceno prehoda v tržno gospodarstvo in razvojnega prestrukturiranja. Plačali ste jo z izgubo delovnih mest, s socialno ogroženostjo velikega števila družin, v katerih sta ostala brez dela oče ali mati ali ponekod kar oba, z izgubo trgov in pogosto tudi poslovnih partnerjev.

Želim verjeti, da bodo programske usmeritve nove vlade, ki jo bomo, upam, kmalu dobili, zasnovane tako, da bo prihodnji razvoj Slovenije trajnosten, da bo imel optimalno ravnovesje med socialnim, gospodarskim in prostorsko ekološkim vidikom razvoja naše dražve pri njenem vstopanju v Evropsko unijo in pri uspešnem umeščanju v globalni svet. Torej tja, kjer je že veliko slovenskih podjetij, ki zato tudi vedo kako neizprosna je tam konkurenca. Tudi vi ste že stopili v ta odprti globalni svet, že iščete svoje možnosti in priložnosti in zato tudi dobro veste, da vas lahko vsako malo daljše samozadovoljstvo nad doseženimi rezultati drago stane, da preprosto ni mogoče počivati, kajti vsak dan morate biti vsaj z eno nogo že tudi v jutrišnjem dnevu. Dobro veste da morate, če želite biti med najboljšimi, prehitevati druge z idejami, z novimi proizvodi, z blagovnimi znamkami, z odličnostjo vaših proizvodov in vašega poslovanja. To je zanesljiva pot do uspeha, druge preprosto ni.

Zato vam ob vašem današnjem jubileju iskreno želim, da bi poslovno odličnost, ki jo nameravate doseči, dosegli čimprej. Tako bo vaša prihodnost zanesljiva, manj bo podvržena spremembam na svetovnem tržišču in večji bo tudi kos kruha, ki ga boste na njem prislužili.

Želim vam prijetno druženje, ob obujanju spominov na preteklost in radovednem napovedovanju vaše skupne prihodnosti.


 

arhivska stran