Javni nastopi

VERJAMEM V MLADE RODOVE
Govor predsednika republike Milana Kučana na otvoritvi novega prizidka k Osnovni šoli Marije Vere v Duplici pri Kamniku

Kamnik, 18. september 2002


Drage učenke in učenci, spoštovani učiteljski zbor in gostje,
vsaka novost pri širitvi in obnovi šolskih prostorov je dobra novica, ki smo je veseli in ki vzbuja nova upanja v naše vzgojne in izobraževalne načrte. Gre za novo ali prenovljeno hišo znanja. Slednje pa postaja danes najbolj iskano blago. To velja tudi za današnjo slovesnost. Znak vaše šole: z znanjem do zvezd, prirejen po starem latinskem reku po trnju do zvezd, govori o tem, da ste z velikimi načrti in ambicijami prežeta skupnost učencev in učiteljev, ki dobro ve, kaj pomeni znanje danes in želi mlade ljudi čimbolj usposobiti za nadaljnje učenje in za ustvarjalno življenje.

Globoko sem prepričan, da je slovensko šolstvo, posebej osnovno, na dobri poti. Sistematično posreduje potrebna sodobna znanja mladim ljudem, jih uči iskati znanje s pomočjo sodobne informacijske tehnologije in to znanje tudi uporabljati, pomaga jih z razumevanjem etičnih vrednot oblikovati v moralno čvrste osebnosti. Tako kot si za to prizadevajo tudi starši in vsa naša družba. Za življenje v človeški družbi, ki zmore ustvarjalno živeti le, če so ljudje med seboj strpni in solidarni, so namreč še kako potrebna trdna etična merila, ki jasno razmejujejo dobro od zla, pravico od krivice, ljubezen od sovraštva, spoštovanje sočloveka od poniževanja in podcenjevanja drugega in drugačnega, altruizem od egoizma, svobodo od zasužnjevanja. Samo človek, ki si življenje uravnava s takšnimi vrednotami, je zmožen dojemati in izpolnjevati celoto človekovih pravic, še posebej pravico do svobodne izbire svojih prepričanj: kulturnih, duhovnih, verskih in končno tudi socialnih in političnih. Je sposoben tudi razumeti, da teh pravic, ki so enake za vse, ne more uveljavljati na račun enakih pravic soljudi. Vladavina človekovih pravic je sama srž sodobne demokracije, ki se mukoma in vztrajno prebija na površje v vseh delih sedanjega soodvisnega globalnega sveta.

Številna srečanja in obiski v šolah po Sloveniji me prepričujejo, da je naše učiteljstvo v svoji požrtvovalnosti in nesebičnih prizadevanjih, da bi čim več prispevalo k oblikovanju etične drže novih rodov slovenstva, globoko privrženo temu univerzalnemu ali vsaj v evropski civilizacijski tradiciji temelječemu vrednostno etičnemu sistemu. In vem, da jih v tem ne omajejo niti včasih ne povsem dognane materialno poklicne razmere, pa tudi ne trenutki, ko na šolski sistem pljuskajo neprijazne in neutemeljene kritike na rovaš celotnega sistema in na njih osebno.

Sedanji koncept devetletnega osnovnega izobraževanja, ki se vztrajno prebija v vse osnovne šole, je dober, a tudi dovolj demokratično odprt za kritično preverjanje in vse utemeljene dopolnitve in spremembe. Naš skupni interes za zanesljivo prihodnost mladih rodov v tekmovalnem svetu nam nalaga, da storimo vse potrebno, da se bo v načrtovanih letih v polni meri in uspešno uveljavil.

Naša slovenska država in državljanska skupnost potrebujeta čimbolj izobražene mlade ljudi, ki jo bodo s svojim znanjem, s katerim se vsako leto uspešno uveljavljajo in potrjujejo tudi na mednarodnih in drugih merjenjih znanj, popeljali v nov razvojni zagon. Verjamem v mlade rodove, ki bodo dobro izobraženi in trdno zasidrani v svetu etičnih vrednot znali in hoteli v prihodnje uveljavljati Slovenijo kot socialno čutečo in dejavno družbo, ki bo pravično cenila tudi znanje in ustvarjalne sposobnosti posameznika in jih primerno nagrajevala. Izkušnja nam govori, da je lahko znanje naša največja primerjalna prednost. Cenimo to. Ne dvomim, da je to tudi prepričanje Vaše učiteljske skupnosti, pa tudi vseh staršev, ki so Vam v uk zaupali svoje hčerke in sinove. Želim veliko uspeha Vašim prizadevanjem, seveda najprej, da bi v celoti končali obnovo šole in jo usposobili za hram znanja za novo stoletje.

Čestitam Vam ob današnji slovesnosti in želim vse dobro tudi v prihodnje.


 

arhivska stran