Javni nastopi

ZAHVALA DR. GRMIČA OB VROČITVI ODLIKOVANJA

Ljubljana, 13. december 2002


Spoštovani gospod predsednik!

Dovolite mi, da se Vam v imenu vseh nas odlikovancev iskreno zahvalim za podeljeno odlikovanje. To odlikovanje je za nas po eni strani veliko priznanje, po drugi pa zaveza, da bomo tudi v prihodnje storili vse za svoboden razvoj in napredek svoje domovine, samostojne države Republike Slovenije.

Ponosni smo, da ste nam odlikovanje podelili Vi, ki vam je slovenski narod takoj na začetku svoje samostojnosti kar dvakrat zaupal svoje vodstvo v zgodovinsko prelomnih časih osamosvojitve in vključevanja v mednarodne, predvsem evropske povezave. že na začetku samostojne države ste si s svojo politično modrostjo pridobili zasluge kakor nihče drug. Da, še takrat ste pokazali svoje karizmatične sposobnosti in nam omogočili dokaj mirno pot v neodvisnost, demokratično družbeno ureditev navznoter ter v mednarodno priznanje v svetu. Vsi dobro misleči Slovenci so Vam in Vašim sodelavcem stali trdno ob strani, ker so se kmalu zavedali, da hočete vsem samo dobro in resnično zastopati njihove interese. In tako ste delali ves čas svojega predsedovanja naši državi.

Modrost, izredna mera strpnosti in sočutja z vsemi Slovenci doma in po svetu so bile tiste poteze Vašega dela, ki so znova in znova obrodile sadove, kolikor ste sploh lahko vplivali na dogajanja doma in po svetu. Pomirjevalno je delovala vedno Vaša beseda in razumevajoča je bila tudi za drugače misleče.

Vaši ideali so bili: mir, resnica in pravica, oplemenitena z ljubeznijo. Zato ste našli iskrene sogovornike z mnogimi državniki našega časa, posebno tudi s sedanjim papežem.

Omenil sem vse to zaradi tega, ker je, kakor sem že rekel, odlikovanje, ki nam ga Vi dajete, za nas zaveza, da si bomo na svojih mestih tudi mi prizadevali za te življenjske vrednote. So namreč dokaz, da človeka »Bog vodi tako rekoč za roko, če si zanje prizadeva«, kakor pravi 2. vatikanski koncil.

Ko te dneve končujete svoje poslanstvo kot predsednik Republike Slovenije, imate lahko trdno prepričanje, da so Vam vsi dobro misleči Slovenci iskreno hvaležni za delo, ki ste ga opravili v več kot desetih letih. Odhajate v resnici kot legenda.


 

arhivska stran