Javni nastopi

IZVOZNO IN EVROPSKO NARAVNANO TER TEHNOLOŠKO POSODOBLJENO PODJETJE
Govor predsednika republike Milana Kučana ob 50-letnici podjetja ETI Izlake

Zagorje, 25. maj 2000


Jeseni leta 97 ste me povabili na otvoritev tehnološko izjemno zahtevne linije za proizvodnjo relejev. Tega sem bil vesel, ker sem prav v tistem času poudarjal pomen novih proizvodenj in sodobnih tehnologij za slovensko industrijo ter njeno razvojno preživetje. Tudi tokrat, ko ob svojem zlatem jubileju delate praznično bilanco - ETI včeraj, ETI danes, ETI jutri - sem se rad odzval povabilu, naj z vami delim slovesnost današnjega trenutka. Dovolite mi, da nekoliko podrobneje povem zakaj.

Prvič zato, ker je ETI Izlake moč uvrstiti v tisto še vedno manjšo polovico slovenskih podjetij, ki so pretežno izvozno in evropsko naravnana in tehnološko posodobljena. Med njimi so takšna, ki imajo poleg standardov skupin ISO 9000 vpeljane še druge mednarodne standarde kakovosti in uveljavljene modele poslovne odličnosti, visok odstotek vseh prihodkov ali celo dosti več vlagajo v razvoj, ki so s posameznimi skupinami svojih proizvodov osvojila opazne tržne deleže na evropskem in svetovnem trgu, ki načrtno razvijajo upravljanje s človeškimi zmogljivostmi, ravnanje z ljudmi ter kulturo podjetja, ki so že mednarodna podjetja s strateškimi partnerji ter imajo svoja podjetja in proizvodnje v tujini. To so podjetja, v katerih so pravi čas razumeli načelo, ki je sicer uveljavljeno v razvitih gospodarstvih, da znižanje cen prinese konkurenčno prednost za dva meseca, dobra promocija za eno leto, razvoj proizvoda za dve leti, razvoj procesa za tri leta, obvladovanje svetovnega trga za štiri leta in vrhunska usposobljenost kolektiva za sedem let. Vaš ETI postaja takšno podjetje in vesel sem tega.

Drugič zato, ker ste skozi vseh 50 let ob različnih prelomnicah in izzivih, v katerih se je znašlo podjetje, znali postavljati ambiciozne pa vendarle realne cilje ter jih - kar je posebej pomembno - znali tudi spreminjati v dejanja. Pri tem ste se zanašali predvsem nase, na prispevek vsakega delavca k skupnemu razvoju in uspehu podjetja, na tovarištvo v kolektivu, na ustvarjalno tekmovanje in spodbujanje inovativnosti.

Tretjič - kljub pretežno dobrim poslovnim rezultatom si niste privoščili samozadovoljstva in razvojnega spanca. Stres, ki ste ga ob razpadu nekdanje Jugoslavije doživeli z izgubo dobro utečenih in tudi donosnih jugoslovanskih tržišč, ste znali obrniti v svoje razvojno dobro. Preusmerili ste se - seveda z velikimi napori, ki jih moramo še posebej spoštovati - na do takrat tuje trge, na katerih ustvarite zdaj že skoraj 80% čistih prihodkov podjetja.

Četrtič - posodabljanje tehnološke ravni proizvodnje je vaša stalnica, ko jo povezujete z dviganjem kakovostne ravni proizvodnje in poslovanja. ETI uspešno sodeluje v projektu poslovne odličnosti od leta 1995, ko ga je začel uvajati slovenski Urad za standardizacijo in meroslovje.

Petič - ETI je med tistimi slovenskimi podjetji, ki jim skrb za okolje ni zgolj nezavezujoča beseda. To dokazuje tudi certifikat ISO 14 001, s katerim ste si danes sami še posebej požlahtnili že tako žlahten jubilej.

Šestič - zavedate se, da danes ob hitrem tehnološkem razvoju in hitrem razvoju informacijskih družb, vaša pozornost ne bi smela biti več usmerjena samo v proizvodnjo. Poglavitna naloga je, kako odličen izdelek prodati za ustrezno visoko ceno, kako narediti izdelek, ki ga ne proizvaja še nihče ali izdelek, ki je boljši od drugih. Zato je ETI danes mednarodno podjetje s skrbno načrtovano in razvijano mrežo podjetij doma in v tujini, je podjetje, ki skrbi za razvijanje svoje specifične proizvodnje.

Sedmič - ETI se ne zadovolji s primerjanjem svojih poslovnih rezultatov zgolj z domačimi podjetji. Cilj je višji, so evropsko primerljivi rezultati.

Osmič - ETI se dobro zaveda, da je podjetje brez vizije kot ladja brez krmarja v viharnih vodah globalnega gospodarstva. V vaši Deklaraciji o namerah, s katero pričenjate delo na strateškem planu ETI-ja za obdobje 2001 do 2005, je zapisano, da želi ETI vodilni tržni položaj največjega svetovnega proizvajalca električnih varovalk ter ambiciozne kakovostne premike v drugih svojih proizvodnih programih, kulturo rasti in razvoja podjetja, socialno soodgovornost. Razvojne paradigme ETI-ja so razvojne paradigme podjetja tretjega tisočletja.

Zapisali ste tudi, da "bo vaš odnos do države in njenih institucij politično nevtralen in da boste podpirali tudi uresničevanje družbenih ciljev, pri čemer boste dajali prednost tistim, ki so v interesu podjetja". Podpiram takšno vaše stališče, saj pomeni od dnevne politike neodvisno pot. Ne pomeni pa, to, da bi vam moglo biti vseeno, kakšna je državna politika, koliko je gospodarstvu v oporo, koliko spodbuja kakovost in inovativnost in koliko mu pomaga odpirati vrata na tuje trge. Da lahko strankarsko zasvojena gospodarska politika naredi veliko škode, kažejo nekatera propadajoča podjetja, pa tudi odnos do interesov države v zadnjem času in poskusi, da bi jih podredili interesu strank, gotovo ne vlivajo posebnega zaupanja. To se še posebej kaže prav v teh dneh, ko zaradi vladne krize izgubljamo dragocen čas za urejanje zadev, ki so ključnega pomena za državo in državljane. Tega zagotovo ne bi bilo, če bi dosedanja koalicijska vlada opravljala delo do konca mandata, tako kot so se s pogodbami koalicijski partnerji tudi zavezali. Po napovedanem izstopu SLS iz vlade, kar je spremenilo razmerje moči v parlamentu, sem se zavzel za čimprejšnje volitve, na katerih bi volivci znova porazdelili politično moč. Zato sem se tudi odrekel svojemu predlogu za kandidata za predsednika vlade. Torkov izid glasovanja za novo vlado je novo znamenje in dokaz, da so dober izhod za državo in državljane samo volitve. Z volitvami bodo državljani dobili možnost, da oni presodijo o tem, komu zaupajo, da bo z državo v prihodnje upravljal v njihovem interesu. Zdaj pa je vsa odgovornost na poslancih.

Ne glede na to pa sta dosedanja vlada in parlament, ministri in poslanci, dolžni opravljati svoje delo vestno in odgovorno, kot jim to nalaga ustava. Nobenih utemeljenih razlogov ni, da ne bi izpolnjevali sprejetega načrta za sprejemanje zakonodaje po evropskih standardih. Jeseni bodo volitve in na njih bomo državljani in državljanke s svojimi glasovi znali presoditi, koliko so posamezne politične stranke prispevale k njihovi varnosti in blaginji, k pravno in socialno urejeni državi in k njeni usposobljenosti za članstvo v Evropski uniji.

Spoštovani, vaš dosedanji razvoj me prepričuje, da boste svojo ambiciozno Deklaracijo o namerah s strateškim planom za obdobje 2001 do 2005 tudi uresničevali v svetu, ki je tekmovalen bolj kot kdaj koli doslej in ki je tudi veliko bolj selektiven kot doslej, tudi veliko bolj odvisen od znanja in tistih ljudi, ki znanje obvladajo in ustvarjajo.

Zato vam kot devetič - in devet je ljudsko število - z ljudskim vrčem, z vašo majoliko, iskreno čestitam in nazdravljam k vašemu zlatemu jubileju. Naj bo polna znanj za tretje tisočletje, poslovnih uspehov in sreče. Naj se vam povrne vse tisto samoodpovedovanje, vam in tistim, ki so v ETI delali pred vami, v časih, ki jih je opisal gospod Smrkolj; ko so ljudje, da so lahko delali, celo orodje nosili od doma, za plače pa so jim rekli, da enkrat že bodo. Zdaj je čas, ko so tudi plače. In tako naj tudi ostane. In naj bo v Sloveniji čedalje več takih podjetij, ki svojim delavcem in vsem nam zagotavljajo prihodnost.

Prijeten nocojšnji večer vam želim.


 

arhivska stran