Javni nastopi

KULTURA DAROVANJA KLJUB ETIČNIM DILEMAM
Ob otvoritvi Zavoda RS za presaditev organov in tkiv Slovenija - Transplant

Ljubljana, 15. februar 2002

Predsednik republike se je udeležil otvoritve novega Zavoda za presaditev organov in tkiv Slovenija - Transplant, ki je že od leta 2000 član evropskega združenja in institucij, ki povezujejo dejavnost na področju srednje Evrope - Eurotransplant. Predsednik je v svojem nagovoru med drugim poudaril vidik humanosti in solidarnosti ter zaupanja v medicinsko stroko.Foto: BOBO Po dolgih letih so vaša prizadevanja ob pomoči Ministrstva za zdravje danes rodila želeni sad. Slovenija je končno dobila prepotrebni Zavod za presaditev organov in tkiv. Mnogi, tudi slovenski zdravniki so že desetletja nazaj spoznali, da darovani organ lahko ohranja človeško življenje. Danes smo v sodobnem zavodu, ki so mu temelj ta spoznanja in ki bo skrbel za strokovno in sistemsko urejeno transplantacijsko dejavnost v naši državi. Imel bo nedvomno veliko dela, ki je strokovno zahtevno in etično zelo občutljivo. Temeljite nekajletne priprave na njegovo ustanovitev zagotavljajo, da bo odgovorno opravil svoje strokovno in človeško zahtevno poslanstvo.

Transplantacijska dejavnost se opira na humanost in solidarnost in s tem spodbuja tudi dobre medčloveške odnose. Sodobni človek je še vedno v labirintu nedotakljivosti smrti in pričakovanja težko bolnih, ki jih morda lahko reši smrt drugega človeka. To vpliva tudi na uspešnost transplantacijskega programa. Dilemo je mogoče preseči, če ljudje bolje poznajo to delo, namen in cilje in če v celoti zaupajo medicini. Krepitev zaupanja v medicinsko stroko in zlasti v njene odločitve pri odvzemanju organov je zato temelj transplantacijske dejavnosti. Na tem zaupanju temelji tudi zavestna odločitev mnogih, da vnaprej zaupajo svoje organe zdravnikom in njihovi presoji, da jih bodo presadili bolnemu sočloveku in da bodo tako ob smrti enih ohranili življenja drugih.

Kdaj lahko medicina odvzame organ, je strokovno in pravno urejeno, vsaj po mojem vpogledu v to občutljivo področje. Medicina je na taki stopnji razvoja, da zmote skoraj niso mogoče. Zato je kljub številnim, še vedno živim etičnim dilemam, utemeljeno pričakovanje, da bodo ljudje vedno bolj sprejemali kulturo darovanja, ki žal na eni strani jemlje, vendar na drugi daje.

Darovanje organov in tkiv strokovno, tehnološko in logistično presega meje držav. Ko je Slovenija postala članica Eurotransplanta, se je vključila v kompleksen sistem organizirane, vodene in pregledne izmenjave organov, ki je pod stalnim strogim strokovnim, pravnim in civilno-družbenim nadzorom. Slovenijatransplant tako skupaj z Eurotransplantom in z enotno doktrino preprečuje ilegalno trgovanje in zlorabe, ki so dandanes v globalnem svetu žal že postale del organiziranega mednarodnega kriminala. Je tudi jamstvo, da bo pri nas to delo na očeh javnosti in v skladu s temeljnimi etičnimi merili in vrednotami.

Spoštovani, Zavod za presaditev organov in tkiv ima svoje lepo urejene prostore v osrčju Kliničnega centra. Zato se bo toliko lažje uveljavil kot trdna in učinkovita strokovna in povezovalna zdravstvena ustanova. Prepričan sem, da bo še utrdil visok ugled in sloves, ki ga v svetu uživa slovenska medicina.

Foto: BOBO


 

arhivska stran