Javni nastopi

VESELITE SE POČITNIC
Govor predsednika Milana Kučana ob slavnostni podelitvi spričeval prve generacije 1. in 7. razredov učencev devetletke
Osnovna šola Maks Durjava - Maribor

Maribor, 23. junij 2000


Dragi šolarji,

danes je prav posebno imeniten dan, še spričevala dobite in začnejo se težko pričakovane počitnice. Vem, da se jih veselite. Tudi jaz sem se jih, ko sem hodil v šolo. Ampak med vami in menoj je velika razlika. Jaz sem odraščal pri petrolejki, ker takrat pri nas doma še nismo imeli elektrike, v prvem razredu sem še pisal s kamenčkom na tablico. Na računalniške tipke sem s strahom prvič pritisnil, ko sem imel že sive lase. Še zdaj z njim nisem povsem domač, čeprav ga uporabljam. Vi pa se na računalnikih igrate in se jih prav nič ne bojite. Vi ste otroci novega časa. V tem novem času je znanje največ vredno.

Imate srečo, da že hodite v novo devetletko. Veliko se boste naučili. Zaradi tega še ne boste učeni, vedeli pa boste, kako se do učenosti pride. Življenje je za pametne ljudi danes eno samo veliko učenje, zato da bodo veliko znali in da bodo morda tudi kaj novega izumili. Vse še ni izumljeno, ljudje bodo odkrivali vselej nove stvari. Tudi za vas je ostalo veliko še neodkritega. Zaupam vam in se zanesem na vas. Čestitam vam ob koncu šole. Lepo se imejte med počitnicami in uživajte vaš brezskrbni čas.

Spoštovane vzgojiteljice, učiteljice in učitelji,

vam pa želim izraziti na ta praznični dan svoje spoštovanje za delo, ki ste ga opravili v prvem letu devetletke. Vem, da ste se na to pionirsko delo temeljito pripravili, se dodatno izobraževali in tudi vse šolsko leto skrbno spremljali novost, v katero smo kot država vstopili med zadnjimi v Evropi, vendar dovolj pripravljeni in s premišljenimi koraki. Že na začetku tega šolskega leta sem v Naklem pri Kranju zadovoljno ugotovil, da je devetletka dobro pripravljena in prijazno sprejela šolarje. Verjamem, da jim bo dala veliko znanja in da jih bo obenem usposobila za učenje skozi vse življenje. To jim bo tudi najlepša popotnica v svet odraslih. Čestitam vam za uspešno delo.

Spoštovani starši,

upam in verjamem, da ste zadovoljni, ker so se vaši otroci šolali po novem, v devetletki. Naj se na tej slovesnosti obrnem na vas z eno samo željo. Sodelujte s šolo. Samo če bosta družina in šola delali z roko v roki, bodo vaši otroci vstopili v svet odraslih pripravljeni in samozavestni, z zavestjo, da smo vsi enakopravni, da moramo spoštovati drug drugega in vse različnosti med nami. Samo tako bomo dosegli, da bodo tudi novi rodovi solidarni in da bodo pogumno stopili v življenje odraslih.

In samo tako bodo otroci dobili dovolj samozavesti, pa tudi potrpljenja in obenem ustvarjalnosti, da bodo s stalnim učenjem in z odgovornim odnosom do dela stopali čez ovire, ki jim jih bodo postavljale tekmovalne, morda tudi trde razmere v informacijski dobi, pa tudi tiste ovire, ki smo jim jih postavili na pot mi, odrasli. Sodelujte s šolo, da bodo iz nje prihajali zreli, samostojni, neodvisni ljudje, ki bodo sami znali presojati, kaj je dobro in prav, ki bodo imeli trdno zgrajen svet vrednot.

Verjamem, da je pri vas že zdaj tako, vendar tudi verjamem in vem iz svoje izkušnje, da za otroke ni nobeno dobro in premišljeno starševsko dejanje preveč.

Toda ta trenutek je preveč prijeten, da bi obširno razglabljali o vseh vprašanjih šol, učencev in staršev ter Slovenske resničnosti. Naj vam zato vsem zaželim dolgo in prijazno poletje. Zaslužili ste si ga in naj bo čim bolj brezskrbno.


 

arhivska stran