Javni nastopi

PRISPEVEK ZA KREPITEV DOBRIH ODNOSOV
Uradni obisk predsednika republike Milana Kučana v Romuniji
Zdravica predsednika Kučana na svečani večerji

Bukarešta (Romunija), 8. julij 2002


Spoštovani gospod predsednik Iliescu,
spoštovana gospa Iliescu,
spoštovane ekscelence, gospe in gospodje,

najprej se Vam želim v imenu vseh nas, ki prihajamo iz Slovenije, lepo zahvaliti za gostoljubje, ki nam ga izkazujete. Razumemo ga kot potrditev našega prijateljstva in kot izraz Vaše volje, da si želite tesnejšega in plodnejšega sodelovanja med našima državama. Tudi mi želimo, da bi bili odnosi med Romunijo in Slovenijo tako dobri tudi v prihodnje in da bi bilo sodelovanja še več. Verjamem, da bodo naša gospodarska ministrica dr. Tea Petrin in predstavniki močnih gospodarskih družb, ki sodelujejo na tem uradnem slovenskem obisku pri vas, naleteli na odprta vrata.

Vsi podatki o našem sodelovanju so pozitivni in vedno boljši. Zato lahko danes z zadovoljstvom ugotovim, da med Romunijo in Slovenijo ni odprtih vprašanj. So pa velike priložnosti in prepričan sem, da jih bomo skupaj znali dobro izkoristiti. Podjetja iz obeh držav vsak dan sklepajo vse več poslov, razvijajo se tudi zahtevnejše oblike partnerstva, iz katerih bodo v skupno zadovoljstvo rasle tudi nove tovarne in se odpirala nova delovna mesta našim ljudem. Verjamem, da se bodo razvijale tudi druge vezi. Program sodelovanja v izobraževanju, znanosti in kulturi daje nam Slovencem upanje, da bomo slišali in videli še več romunskih umetnikov, ki upravičeno uživajo svetovno slavo.

Spoštovani gospod predsednik, gospe in gospodje, Romunijo in Slovenijo povezuje tudi prizadevanje obeh držav za članstvo v Evropski uniji in NATO. Pri tem ne tekmujemo, kdo bo prej v eni ali drugi integraciji, temveč sodelujemo in si pomagamo. Povezuje nas tudi spoznanje, da je postal svet močno soodvisen in da je zato moralna dolžnost, da sodelujemo v boju svetovne skupnosti demokratičnih držav proti mednarodnemu terorizmu, tako kot smo vsi dolžni prispevati, da globalizirani svet ne bo delil ljudi, narodov in držav na tiste s prihodnostjo in na tiste, ki bodo brez upanja na boljše življenje obtičali v revščini in nezadovoljstvu. Svet je last vsega človeštva in varen bo, ko bodo vsi ljudje imeli pravico do svoje priložnosti in ko se bomo vsi zavedali, da ni nihče odgovoren za svoja dejanja samo sebi, ampak tudi vsej mednarodni skupnosti in vsemu človeštvu.

Naši državi povezuje tudi prizadevanje, da bi bil jugovzhodni del Evrope čimprej deležen miru in razvoja. Ne dvomim, da se Romunija kot bližnji sosed tega območja zaveda, kako globoke so korenine zla, ki je deset let uničevalo zahodni Balkan, potiskalo ljudi v brezpravje, izničevalo njihovo človeško dostojanstvo in jim jemalo življenje. Danes so razmere nekoliko boljše, za kar ima veliko zaslug tudi Romunija. Vendar bo o trajnem miru in o realnih možnostih za razvoj tega območja mogoče resneje govoriti šele tedaj, ko se bo Evropa bolj pozorno poglobila v vzroke, ki so privedli zahodni Balkan do tako tragičnega desetletja. Zato tudi ob tej slovesni priložnosti, gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodje, izrekam upanje, da bo ta dan prišel čimprej in da bodo odgovornost za politično prihodnost Balkana prevzele vse evropske države zavedajoč se, da je problem Balkana evropski problem.

Spoštovani gospod predsednik, dovolite mi, da se Vam ob tej priložnosti zahvalim tudi za Vaš vsebinski prispevek na srečanju srednjeevropskih predsednikov, ki sem ga nedavno gostil v Sloveniji. Verjamem, da je to srečanje prispevalo k temu boljšemu razumevanju naših stališč in opredelitev in da se je med nami poglobilo osebno prijateljstvo in zaupanje.

Veliko skupnega imata Romunija in Slovenija, zato naj dvignem čašo za Romunijo in blaginjo njenih ljudi, za naše sodelovanje, za združeno Evropo in njeno prihodnost, za miren in bolj pravičen svet, za Vas, gospod predsednik, za Vas, gospa Iliescu, za Vašo osebno srečo in uspešno delo, gospe in gospodje.


 

arhivska stran