Javni nastopi

ZNANJE MLADIH USTVARJALCEV IN OBLIKOVALCEV NOVE EVROPE
Slovesna podelitev nagrad in priznanj najboljšim srednješolcem v znanju tujih jezikov

Ljubljana, 27. maj 2000

Zgodovinska izkušnja maloštevilnega slovenskega naroda na stičišču velikih evropskih kultur in jezikovnih skupin, dokazuje, da odprtost ne ogroža narodovega obstoja, pač pa nasprotno razvija posebno tankočutnost, širino duha, zdravo tekmovalnost, poznavanje in razumevanje, je med drugim v svojem nagovoru poudaril predsednik Kučan, ko je nagovoril srednješolce, ki so prejeli posebno priznanje za znanje tujih jezikov. Pri tem je posebej omenil tudi dejstvo, da je združena Evropa je tudi z lingivističnega vidika velik izziv, da je to nacionalni projekt.Spoštovane nagrajenke in nagrajenci,

v veliko veselje mi je, da sem danes lahko z vami in da vam lahko čestitam za priznanje za odlično znanje enega ali celo več osrednjih evropskih jezikov.

Odločili ste se za znanje. O tem govori vaš uspeh. Odločili ste se za odličnost in za ustvarjanje priložnosti za prihodnost. To je velika in pomembna življenjska odločitev, za katero vam čestitam in izrekam vso svojo podporo.

S svojo odločitvijo ste se priključili veliki družini mladih ustvarjalcev in oblikovalcev nove Evrope. Dinamične Evrope, odprte, ustvarjalne in iščoče, optimistične Evrope. Tiste, ki prestopa bregove preteklosti in samozavestno sprejema izzive prihodnosti globalne družbe, družbe enakih priložnosti. Tiste Evrope, ki bo, upajmo, postala prijazna prihodnost vseh evropskih ljudi. Vi pripadate rodu, ki bo to že lahko doživel in vredno se je za takšno prihodnost potruditi, kajti sama od sebe se ne bo zgodila.

Novi svet, v katerega vstopate, ni povsem brez dilem in negotovosti, tudi ne brez strahov in poskusov zapiranja pred temi novimi realnostmi. Vaša odločitev za odlično znanje tujih jezikov je odločitev za odstiranje teh tančic negotovosti in strahov. Je, nasprotno, odločitev za samozavesten in enakopraven dialog, za odpiranje poti in za vzpostavljanje komunikacij med različnimi kulturami in duhovnimi svetovi. Je odločitev za strpnost in medsebojno spoštovanje.

V prid takšni odločitvi je tudi zgodovinska izkušnja maloštevilnega slovenskega naroda, ki je svoj prostor pod soncem našel na stičišču velikih evropskih kultur in jezikovnih skupin. Radovednost in želja po komunikaciji nam je vedno znova odpirala pot do drugih, do sosedov, do njihovega jezika in do njihove kulture. Odprtost nas torej ni ogrožala. Nasprotno. Bogatila nas je. Prek nje smo razvili posebno tankočutnost, širino duha, zdravo tekmovalnost, poznavanje in razumevanje, tudi nadarjenost za tuje jezike, ki nam jo velikokrat priznavajo v svetu. Mednarodne izmenjave in povezave, ki temeljijo na znanju in uporabi tujih jezikov, imajo danes neprecenljiv kulturni in politični pomen. Znanje tujih jezikov omogoča spoznavanje sosednjih in oddaljenih kultur, kar lahko vpliva na oblikovanje človekove osebnosti in je hkrati eden temeljnih pogojev za mirno sožitje med narodi.

Seveda ima vaša odločitev za znanje in za odličnost poseben pomen tudi za vašo osebno profesionalno pot. Ta vas bo vodila na različna področja. Ne nujno na področje jezikoslovja. Povsod pa vam bo znanje jezikov koristno orodje, da boste lahko skupaj z drugimi mladimi Evropejci ustvarjali nova znanja za prihodnost.

Mnogi se boste verjetno odločali tudi za študij jezikoslovja, za področje torej, ki je zaradi procesa združevanja Evrope dobil povsem nov pomen, novo veljavo in tudi nov zagon. Združena Evropa je tudi s tega vidika velik izziv. Prevzemanje evropske zakonodaje je tudi iz jezikoslovnega vidika velik slovenski nacionalni projekt. V celoti je potrebno prevesti kar 80 tisoč strani zakonodaje, ki bo s sprejemom Slovenije v Evropsko unijo dobila veljavo nacionalne zakonodaje. Za vsako novo državo članico oz. za vsak nacionalni jezik, ki bo postal uradni jezik Evropske unije, bo po izračunih predstavnikov Evropske unije potrebnih vsaj 180 prevajalcev, za različna strokovna zakonodajna področja. To ni lahka naloga in seveda ni naloga zgolj jezikoslovcev. Verjamem pa, da bo tudi za vas, ki ste zavezani odličnosti in ki želite postati jezikoslovci, pravi ustvarjalni izziv.

Pri vašem delu in še poprej pri študiju vam želim tudi vnaprej veliko uspeha. Še enkrat vam čestitam in prav tako čestitam tudi vašim profesorjem in mentorjem. In tudi staršem, ki so jim tako uspešni delovni otroci gotovo v ponos.


 

arhivska stran