Javni nastopi

UKRAJINA JE EVROPSKI VELIKAN
Predsednik Kučan po pogovoru s predsednikom Ukrajine Kučmo
Uradni obisk predsednika Kučana v Ukrajini

Kijev (Ukrajina), 12. julij 2002


Z mojim obiskom v Ukrajini so povezana zelo velika pričakovanja. Obisk je potrditev zelo dobrih odnosov med Slovenijo in Ukrajino doslej in je hkrati priložnost za dogovor o prihodnji poti.

Ukrajina je evropski velikan. Je evropski duhovni, politični, gospodarski, varnostni velikan. Evropske integracije brez Ukrajine so torzo. Slovenija ima velik interes za sodelovanje z Ukrajino na gospodarskem, političnem, kulturnem, varnostnem, tehnološkem področju.

Slovenija in Ukrajina imata tudi skupno izkušnjo. Iz časov blokovske delitve Evrope, ki nas je prizadela drugače kot zahodno Evropo, in tudi s problemi, ki jih je s seboj prineslo obdobje tranzicije. Dobro bi bilo, če bi evropske države pri svojem razmišljanju o evropski prihodnosti upoštevale tudi to izkušnjo.

Obisk v Ukrajini razumem kot dolgoročno investicijo Slovenije v skupno evropsko prihodnost, ko bosta Slovenija in Ukrajina partnerici v EU in zaveznici znotraj Nata.

Zaradi spleta okoliščin je Slovenija nekaj korakov bliže cilju, članstvu v evropskih integracijah, kot Ukrajina. Slovenija nudi Ukrajini svoje izkušnje, če so lahko kakorkoli koristne. Kar zadeva bilateralno sodelovanje vsekakor raste interes za blagovno menjavo, raste interes slovenskih podjetij za vstop na ukrajinsko tržišče z investicijami in s skupnimi slovensko-ukrajinskimi podjetji, zato da bi lahko skupaj nastopali tudi na trgih Skupnosti neodvisnih držav.

Predsednik Kučma je s komplimenti ocenil srečanje na Bledu. Tam je bil sprejet pomemben dogovor vseh udeleženk, da bodo solidarne in da si bodo pomagale v svojih prizadevanjih za čimprejšnji vstop v EU in evroatlantske integracije. Tam smo tudi soglašali, da segajo evropske meje vse do tam, do koder sega uveljavljanje temeljnih vrednot evropske civilizacije, uveljavljanje človekovega dostojanstva in človekovih pravic.

Prepričan sem, da obisk v Ukrajini utrjuje in širi meje take Evrope in se zahvaljujem predsedniku Kučmi za povabilo na obisk in za priložnost za plodne pogovore.


 

arhivska stran