Javni nastopi

PODPORA POBUDI PREDSEDNIKA KWASNIEWSKEGA
Skupna tiskovna konferenca s predsednikom Kwasniewskim
Izjava predsednika Kučana

Varšava, Predsedniška palača (Poljska), 27. september 2002

Predsednik republike Milan Kučan je bil na povabilo poljskega predsednika Aleksandra Kwasniewskega 27. in 28. septembra na delovnem obisku na Poljskem. Po razgovorih predsednikov in skupni tiskovni konferenci obeh predsednikov je bila ob tej priložnosti tudi posebna svečanost, na kateri je predsednik Kwasniewski predsednika Kučana odlikoval z najvišjim poljskim državnim odlikovanjem Beli orel. Najvišje slovensko odlikovanje Zlati častni znak svobode republike Slovenije pa je prejel tudi predsednik Poljske. Predsednika Kučan in Kwasniewski sta prisostvovala tudi položitvi temeljnega kamna nove tovarne Lek v Strykovem.Spoštovani gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodje, v veliko zadovoljstvo mi je ta delovni obisk na Poljskem, ki omogoča logičen sklep dolge tradicije političnega dialoga med državama in pogovorov, ki sem jih imel s predsednikom Kwasniewskim skozi vsa ta leta.

Vsebino pogovorov je predstavil predsednik Kwasniewski. O vseh vprašanjih sva govorila v skorajšnji perspektivi dejstva, da bosta Poljska in Slovenija v najkrajšem času zaveznici znotraj NATA in da bosta prav tako v bližnji prihodnosti partnerici znotraj Evropske unije. Pogledi in razlogi ter cilji širitev ene in druge integracije so enaki.

Zavedamo se odgovornosti za prihodnost ne samo svojih držav, ampak za prihodnost Evrope in tudi za prihodnost sveta, za prihodnost človeštva, za prihodnost planeta. Zavedamo se, da je v nastajajočem novem sistemu mednarodnih odnosov, v nastajajoči novi odgovornosti za svet – mogoče bi bilo reči: globalni odgovornosti, da je v teh novonastajajočih odnosih medsebojne odvisnosti zelo pomembno tudi, ali bo Evropa na ravni tega izziva in na ravni svoje zgodovinske odgovornosti, da bo aktivno vplivala na to dogajanje in da bo prevzemala svoj del odgovornosti za dogajanje v svetu. Brez integrirane Evrope, ki bo sposobna govoriti o ključnih vprašanjih sveta z enim glasom, ki bo torej sposobna dosegati notranje soglasje, ne bo mogoče uveljaviti ekonomske vloge in tej vlogi ustrezne politične, socialne in tudi duhovne in moralne vloge Evrope. To je ključno vprašanje, pred katerega so danes postavljeni vsi evropski politiki in vse evropske države.
V tem kontekstu so seveda pomembni bilateralni odnosi. Dobri odnosi med dvema državama pomenijo razbremenitev Evrope in mednarodne skupnosti. Sodelovanje s Poljsko ni samo običajno sodelovanje dveh držav, tudi nima samo običajnih form. Doseglo je raven zelo prijateljskega sodelovanja, ki temelji na dolgi tradiciji in ki omogoča tudi zelo odkrit neposreden političen dialog o vseh aktualnih vprašanjih. O vprašanjih, ki so danes zanimiva, tudi zunaj Evrope, je bilo govora v tem kontekstu.

Pobuda predsednika Kwasniewskega, ki je bila pred časom izrečena v Rigi, je del zavedanja o tej odgovornosti. Kajti s trenutkom, ko se bosta razširila Evropska unija in NATO, bo zelo majhen del Evrope oz. zelo majhno število evropskih držav ostalo izven teh integracij. In to države, ki imajo največ bodisi gospodarskih bodisi socialnih bodisi političnih problemov in bi zato njihova dolgoročna izločitev iz teh integracij pomenila etabliranje nove meje ali novih evropskih delitev, ki so se ne samo enkrat v evropski preteklosti že pokazale kot skrajno škodljive za Evropo, za mir in varnost evropskih ljudi in za mir in varnost celega sveta. Zato bi znotraj tega bilo potrebno iskati utemeljitev te iniciative in seveda poudarjati pomen t.i. vzhodne in jugovzhodne dimenzije Evrope in nujnosti širitve evropskih integracij oz. zagotavljanje pogojev, da bi v te integracije čimprej prišle tudi države, ki bodo zaenkrat ostale izven tega.

V kontekstu uveljavljanja in odgovornosti Evrope je bilo govora tudi o protiteroristični koaliciji, o problemu, ki danes najbolj okupira svetovno pozornost, t.j. o Iraku in seveda tudi o nekaterih drugih vprašanjih, ki so povezana z avtoriteto in perspektivo Organizacije združenih narodov. Bilo mi je v veliko zadovoljstvo, da sem lahko znova ugotovil, da se o bistvenih vprašanjih stališča in pogledi in tudi interesi Poljske bistveno ne razlikujejo od stališč, pogledov in interesov Slovenije.

Štejem si v posebno čast, da me bo predsednik Kwasniewski v imenu republike Poljske odlikoval z najvišjim poljskim odlikovanjem. Morajo biti že kakšni razlogi za to, čeprav je bilo to povedano z zelo lepimi besedami. Prav tako si štejem v veliko čast, da lahko z najvišjim slovenskim odlikovanjem odlikujem predsednika Kwasniewskega, predsednika Poljske, državnika in politika sveta, prijatelja Slovenije in tudi mojega osebnega prijatelja, ki je v svojem aktivnem političnem delu, posebej kot predsednik republike Poljske zaznamoval Poljsko, zaznamoval naše sodelovanje in zaznamoval Evropo in svet. Hvala lepa.


 

arhivska stran